CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Data: 2015-03-25

Sprawozdanie Burmistrza za okres od 26 lutego do 26 marca 2015 r.

Radni otrzymali dzisiaj sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. To jeden z punktów porządku obrad jutrzejszej sesji. Zachęcam do zapoznania się z podanymi w sprawozdaniu informacjami. 

więcej
Data: 2015-03-24

IX sesja Rady Miejskiej

 IX sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się w czwartek 26 marca 2015 r., o godz. 16.00, w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4.
ZAPRASZAMY.

więcej
Data: 2015-03-21

Schronisko w Skałowie

W poniedziałek członkowie Komisji Budżetu i Finansów udają się do Skałowa - gmina Kostrzyn. Mają zamiar zobaczyć budowę schroniska i dowiedzieć się, jakie będą zasady funkcjonowania tej placówki. Zapraszam zainteresowanych radnych, mieszkańców, a zwłaszcza przedstawicieli wolontariuszy mosińskiego przytuliska do skorzytania z okazji i dołączenie do Komisji Budżetu.
Bus odjeżdża sprzed budynku Urzędu o godz. 16.00. Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o kontakt telefoniczny do godz. 12.00 w poniedziałek (512 334 157).

więcej
Data: 2015-03-20

Komisyjny kalejdoskop

Od 10 marca trwają posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mosinie. Jako pierwsza spotyka się zawsze w każdym miesiącu Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. W tym miesiącu członkowie tejże komisji zorganizowali objazd remiz OSP.

więcej
Data: 2015-03-16

Konsultacje społeczne – udział obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji

W minionych tygodniach w Mosinie odbyły się 2 konsultacje społeczne, jedna dotycząca planowania systemu Park&Ride /Parkuj i Jedź/, a druga dotycząca Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. W wielu z nas tkwią jeszcze pewnie w pamięci burzliwe konsultacje dotyczące planów rozbudowy drogi 430 Poznań - Mosina.

więcej

Nocny autobus z Poznania do Mosiny - petycja

Wiele razy od różnych osób, głównie młodych, słyszałam, że przydałoby się nocne połączenie z Poznaniem. Dziś otrzymałam petycję, którą opracował Szymon Balcerek-Kałek.

więcej
Data: 2015-02-27

Kierunki rozwoju przestrzennego w Metropolii Poznań - konsultacje społeczne - zapraszamy

W poniedziałek, 9 marca, o godz. 16.00 rozpoczną się w Mosińskim Ośrodku Kultury konsultacje społeczne. Wezmą w nich udział radni Rady Miejskiej, burmistrz oraz mieszkańcy. Dyskusja będzie się toczyć w oparciu o dokument "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań", która liczy 427 stron. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem i do udziału w spotkaniu.

więcej
Data: 2015-02-26

Informacja o działalności Burmistrza Gminy Mosina za okres od 29.01.2015 do 25 lutego 2015 r.

Dziś o 16.00 rozpocznie się VII sesja Rady Miejskiej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Radni otrzymali informację dot. działaności Burmistrza Gminy Mosina i kierowanego przez niego Urzędu Miejskiego. Zapraszam do zapoznania się z tym sprawozdaniem.

więcej
Data: 2015-02-19

Z prac Rady Miejskiej

W tym tygodniu miały miejsce posiedzenia czterech komisji Rady Miejskiej w Mosinie. Jutro spotkają się członkowie Komisji Rewizyjnej, a w poniedziałek Komisji Budżetu i Komisji Promocji.
Za tydzień, w czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Przypominamy, że we wszystkich posiedzeniach mogą brać udział mieszkańcy. Zapraszamy.

więcej
Data: 2015-02-19

Wiosna w ogrodzie

Zbliża się wiosna i chciałybyśmy podpowiedzieć innym, początkującym w temacie ogrodniczym kilka użytecznych rad i tricków.

więcej
Data: 2015-02-05

P. Mieloch: Poczekamy do uchwalenia nowego studium

Wczoraj w świetlicy wiejskiej w Czapurach odbyła się dyskusja publiczna w związku z trwającym od 28 stycznia do  19 lutego 2015 r. czwartym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury (między ulicą Gromadzką, Spokojną oraz ulicą Poznańską).
Dyskusja była burzliwa i zakończyła się obietnicą zastępcy burmistrza P. Mielocha odstąpienia od dalszego procedowania planu do czasu uchwalenia nowego studium. Podobny zamiar ma burmistrz w stosunku do planu w Rogalinku.

więcej
Data: 2015-02-10

Opóźnienia w modernizacji linii kolejowej

Prace przy przebudowie linii kolejowej idą jak po grudzie. Gołym okiem widać, że są ogromne opóźnienia. Okazuje się, że konsorcjum, którego liderem jest FCC Construcción najprawdopodobniej straci kontrakt na modernizację 32-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E59 na odcinku Czempiń – Poznań.
Co to oznacza dla nas?
Przeciągnięcie w czasie zakończenia prac i wiele niedogodności. Wykonawca już kilka dni temu wycofywał się z zapewnienia dla pieszych i rowerzystów przejścia przez przejazd na ul. Śremskiej...

więcej
Data: 2015-02-05

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mosinie

Od wczoraj, w Urzędzie Miejskim w Mosinie trwa kompleksowa analiza funkcjonowania jego struktury organizacyjnej. Sprawdzany jest zakres zadań realizowanych przez urząd, a także przypisanie ich poszczególnym pracownikom. W efekcie ma powstać projekt nowej struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego urzędu, uwzględniające fakt funkcjonowania Burmistrza Gminy Mosina z jednym tylko zastępcą.

więcej
Data: 2015-02-01

Informacja o działalności Burmistrza Gminy Mosina

Na sesji w dniu 29 stycznia radni otrzymali po raz pierwszy na piśmie sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzy sesjami w okresie od 30 grudnia 2014 r. do 29 stycznia 2015 r. Całe sprawozdanie bedzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Poniżej kilka wybranych informacji.

więcej
Data: 2015-01-28

Gminny informator

Minął czas "Merkuriusza Mosińskiego", ostatni numer trafił do rąk mieszkańców na początku stycznia. Wielokrotnie krytykowaliśmy to wydawnictwo. Ukazywało się ono przez 12 lat, początkowo pod redakcją p. Bronislawa Nowaka, w latach 2005-2007 pod red. p. Ewy Madziar. Od lutego 2007 r. pod red. p. D. Urbanowicza.

więcej
Data: 2015-01-27

Ranking ulic - model puszczykowski

Przyjrzyjmy się jak to wygląda w Puszczykowie. U naszych sąsiadów pod uwagę bierze się aż 12 kryteriów. Znaczenie ulicy w komunikacji - to czynnik najwyżej punktowany, ale nie jedyny.

więcej
Data: 2015-01-24

Lepsze życie to nie mit - tu gdzie mieszkasz zapłać PIT!

Jeśli nie jesteś zmeldowany lub nie wskazujesz naszej gminy jako miejsca zamieszkania rozliczając PIT, to żyjesz na cudzy koszt. Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innej gminy– płać podatki, tam gdzie mieszkasz!
Gmina rozbudowuje szkołę przy ul. Krasickiego, wkrótce zacznie budować szkołę w Czapurach. Wielu mieszkańców gminy chciałoby mieć basen, wszyscy oczekują utwardzania dróg i budowy chodników. Jeśli na dzień 31 grudnia 2014 r. byłaś/eś mieszkańcem naszej gminy, wskaż gminę Mosina jako miejsce zamieszkania i spraw, by Twoje podatki zasiliły gminny budżet!

więcej
Data: 2015-01-24

Tereny inwestycyjne w Mieczewie?

W ostatnim numerze Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej ukazał się wywiad red. E. Bylczyńskiej z zastępcą burmistrza Przemysławem Mielochem. Jest w nim zapowiedź zmiany studium w taki sposób, by między Świątnikami a Mieczewem mogły powstać nowe tereny inwestycyjne.
Ponieważ otrzymałam mejla od osoby przeciwnej temu pomysłowi, chciałabym poddać pomysł zastępcy burmistrza pod dyskusję. 

więcej

Debata "Rola samorządu w ochronie dziedzictwa narodowego"

W czwartek, 22 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu w ramach Forum Debaty Publicznej. Debatę otworzył Prezydent Bronisław Komorowski. Tematem przewodnim spotkania była rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Infrastruktury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, samorządowcy i reprezentanci świata nauki.

więcej
Data: 2015-01-21

ANKIETA - Wzmocnienie lokalnych więzi społecznych - Mikroregion WPN

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, dotyczącej realizacji przez Gminy Mikroregionu WPN projektu pod tytułem: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”.

więcej
Data: 2015-01-15

Przybywa mieszkańców

Mamy w gminie już dwie wsie, w których mieszka ponad 2 tys. ludzi.  To Krosno i Czapury. 31 grudnia 2014 r. w gminie Mosina mieszkało 29 907 zameldowanych mieszkańców. 56% osób mieszka na terenach wiejskich.

więcej
Data: 2015-01-08

Kontakt z radnymi

Bez kontaktu z mieszkańcami radny nie może właściwie wypełniać swojego mandatu, dlatego w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone telefony i adresy e-mail poszczególnych radnych a także informacje o tym, w jakich komisjach pracują. Można też zapoznać się z wnioskami składanymi przez poszczególnych radnych. 

więcej
Data: 2015-01-06

O co pytali radni na IV sesji RM?

W czasie IV sesji Rady Miejskiej  14 radnych zadawało pytania. Niestety na większość z nich nie padły odpowiedzi. Radni otrzymają je na piśmie. 

więcej
Data: 2015-01-04

Projekt budżetu na 2015 rok - wydatki majątkowe

W tym tygodniu radni będą analizowali budżet na 2015 rok. W środę 7 stycznia - odbędzie sie posiedzenie dwóch komisji: Edukacji i Budżetu, w czwartek opiniować budżet będą członkowie 4 komisji: Ochrony Środowiska, Promocji, Zdrowia i Bezpieczeństwa. W piątek - 9 stycznia - członkowie komisji: Budżetu i Inwestycji będą opiniować planowane na rok 2015 wydatki inwestycyjne. Zapraszamy. Wszystkie trzy posiedzenia odbędą się o godz. 17.30 w sali 110 Urzędu Miejskiego (I piętro).

więcej
Data: 2015-01-03

Działki na sprzedaż

 W załączonym do projektu budżetu wykazie mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2015 r. jest ok. 150 działek o łącznej powierzchni ok. 70 ha. Ich szacunkowa wartość to 41 mln zł. W ubiegłym roku wykaz zawierał mienie komunalne o powierzchni ok. 68 ha i wartości 45 mln.

więcej

Ile zarabiają inni burmistrzowie?

Po uchwaleniu w dniu 16 grudnia wynagrodzenia burmistrza rozgorzała dyskusja w Internecie. Przyjrzyjmy się tej sprawie spokojnie jeszcze raz. Dzisiaj "Głosie Wielkopolskim" podano wysokość pensji wójta/ burmistrza w części gmin powiatu poznańskiego. Przypomnijmy, że wynagrodzenie brutto dla burmistrza Jerzego Rysia wynosi 10 900 brutto (pensję w tej wysokości pobierała również Zofia Springer w latach 2006-2014).

więcej
Data: 2014-12-18

Wynagrodzenie burmistrza i inne sprawy

Na III sesji Rada Miejska obecnej kadencji uchwaliła wynagrodzenie dla burmistrza Jerzego Rysia. Ustalono, że pozostanie na tym samym poziomie, co w poprzedniej kadencji. Burmistrz będzie otrzymywał miesięcznie brutto 10 920 zł. 

więcej
Data: 2014-12-11

Łaska pańska (czytaj: wyborców) na pstrym koniu jeździ

Wydarzenia ostatnich kilku tygodni zaskoczyły niemal wszystkich, nie wyłączając tych najbardziej zainteresowanych. Jeszcze miesiąc przed wyborami Waldemar Krzyżanowski był pewny wygranej. Nie tylko on. Panowało powszechne przekonanie, że wynik jest już przesądzony. Specjalista od PR przygotował się do wyborów długo i kiedy rozpoczęła się kampania, wydawało się, że ilość, wielkość i jakość materiałów wyborczych zapewni mu zdecydowany sukces. Stało się jednak inaczej. 

więcej
Data: 2014-12-04

Zaprzysiężenie nowego burmistrza

We wtorek (9 grudnia) w Sali Reprezentacyjnej Mosińskim Ośrodku Kultury o godz. 15.00 rozpocznie się druga sesja Rady Miejskiej w Mosinie. W jej trakcie burmistrz-elekt Jerzy Ryś złoży uroczyste ślubowanie i przejmie obowiązki włodarza gminy.

więcej
Data: 2014-12-03

Podziękowanie Burmistrza Gminy Mosina

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Mosina, 

więcej
Data: 2014-09-25

Brak wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych

Burmistrz nie opracowuje wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.  Złożyłam wniosek, by taki program opracować. Burmistrz jednak stoi na stanowisku, że nie musi tego robić. Pół roku trwała korespondecja w tej sprawie. W końcu w marcu złożyłam skargę. Dzisiaj na sesji Rada uznała, że moja skarga na Burmistrza jest niezasadna.

więcej
Data: 2014-08-14

Wpis do rejestru zabytków historycznego układu przestrzennego majątku ziemskiego Rogalin

Dziś o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Rogalinie miała miejsce rozprawa administracyjna  z udziałem licznie przybyłych mieszkańców. Spotkanie było burzliwe, ponieważ niemal wszyscy obecni czuli się zagrożeni tym, że nie tylko pałac, park i łęgi z dębami, ale również drogi i pola - dawna własność Raczyńskich, obecnie należąca do Skarbu Państwa miałaby stać się zabytkiem.

więcej
Data: 2014-07-09

Burmistrz zwolniła niechętnie i chętnie przyjmie z powrotem

W dzisiejszym "Głosie Wielkopolskim" przeczytałam ze zdumieniem, że Burmistrz martwi się, że zwolniony dyscyplinarnie w listopadzie kierownik referatu planowania przestrzennego tak długo już pozostaje bez pracy. Jest gotowa go przyjąć z powrotem...

więcej

Rokietnica - robi to lepiej

Małgorzata Kaptur: 3.05.2012 r.       aktualizacja: 4.05.2012 r.
Często zarzuca się nam, że tylko krytykujemy, że nie jesteśmy opozycją konstruktywną. Nie da się wytłumaczyć słabych wyników Mosiny tym, że opozycja przeszkadza. Władzy po prostu brakuje pomysłów na rozwój naszej gminy. To jest przykra prawda. Tego żaden PR nie przesłoni. Chciałabym zachęcić do zapoznania się z przykładem innego niż w Mosinie podejścia do inwestycji.  Wybierzmy się na wycieczkę do Rokietnicy.

więcej

Mieszkańcy skarżą się...

Małgorzata Kaptur: 26.10.2011 r.

Skargi mieszkańców naszej gminy na Burmistrza Gminy Mosina są sprawą niezwykle trudną. W 2011 roku Rada Miejska głosowała 10 razy nad uchwałami dotyczącymi skarg na Burmistrza Gminy Mosina.
 

więcej


Zobacz także: