CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Zadłużenie

Obligacje a nakłady na inwestycje

Jan Marciniak: 28.09.2013 r.
W wyniku nacisków z naszej strony, które podzieliła komisja budżetu, z pierwotnej próby emisji 4,0 mln obligacji ostatecznie zaproponowano 3,5 mln. Jest to naszym zdaniem poprawka kosmetyczna. Uważamy, że po rzeczywistej analizie budżetu można byłoby z obligacji zrezygnować.

więcej