CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Rankingi

MOSINA a reszta "świata"- ranking zrównoważonego rozwoju 2012

Małgorzata Kaptur: 30.12.2012 r.
Jak to jest z tą naszą gminą? Jak ocenić jej rozwój?
Każdy chciałby móc porównać ją do innych i określić  mocne i słabe strony. Myślę, że w tym może nam pomóc prowadzony od 2003 r. ranking zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku nasza gmina zajęła  w nim 133 miejsce wśród gmin miejsko - wiejskich.

więcej
Data: 2014-10-04

59,37 zł środków unijnych w latach 2009-2012 na mieszkańca to słaby wynik

W ostatnich dwóch latach gmina  pozyskuje więcej środków. Jednak przez wiele lat Burmistrz Gminy Mosina nie umiał sobie z tym poradzić. Mosina przespała najlepszy czas na pozyskiwanie środków unijnych. 566 miejsce na 575 gmin (miejsko-wiejskich + miasta inne niż powiatowe) w Polsce to słaby wynik. W latach 2009-2012 tylko 59,37 zł wydatków na głowę mieszkańca finansowane było ze środków unijnych.

więcej
Data: 2014-07-29

Gmina Mosina rozwija się bardzo wolno 2010-2014

 "Wspólnota" opublikowała ranking "Podsumowanie kadencji 2010 - 2014", który prezentuje zmiany jakie zaszły w polskich gminach w ciągu ostatnich 4 lat. Zdaniem autorów opracowania pokazuje on aktywność władz lokalnych. Porównywano wskaźniki w 4 obszarach. Na 2479 gmin Mosina zajmuje w tym rankingu dopiero 2 106 miejsce. 

więcej

Ranking zamożności 2013

"Wspólnota" ogłosiła coroczny ranking zamożności samorządów. Mosina zajmuje w nim 309 miejsce na 575 miast gminnych.  Dochód  na 1 mieszkańca w 2013 roku wyniósł 2 444,30. Mimo przeciętnych dochodów, zastępcy burmistrza są sowicie wynagradzani, zdecydowanie lepiej niż ich koledzy z innych gmin. Zastępcy p. Springer zarobili więcej niż np. burmistrzowie Puszczykowa, Buku, Stęszewa i Śremu. 

więcej

Gmina na 5+ Mosina frontem do inwestora

 Małgorzata Kaptur: 6.02.2014 r.
Sukces gminy cieszy każdego mieszkańca. Opozycję również.  Mosina została Gminą na 5. I chociaż ocena dotyczy nie całej gminy, tylko jej strony internetowej, w dodatku nie całej, tylko jej części, to i tak jest to osiągnięcie. Gmina na tle innych wypadła dobrze. Ranking jest przemyślany, a jego wyniki profesjonalnie opracowane.

więcej

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2012

Małgorzata Kaptur: 24.11.2012 r.
Są różne rankingi, bardziej i mniej prestiżowe. W tym czasie kiedy u nas trwa euforia z powodu wygrania konkursu sms-owego ogłoszonego przez "Głos Wielkopolski", sąsiednia gmina Kórnik już po raz drugi odebrała nagrodę w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST.
W dziesiątce gmin miejsko-wiejskich znalazł się jeszcze Swarzędz. Wśród najlepszych gmin wiejskich znalazły się 3 z powiatu poznańskiego: Suchy Las, Tarnowo Podgórne i Komorniki. W poprzednich latach wyróżnione zostało Dopiewo i Czerwonak.

więcej