CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2010-12-17 
Drukuj PDF Wyślij link

Diety radnych

Autor: Małgorzata Kaptur  Źródło: http://www.rp.pl/artykul/258677.html 

Prawo radnego do diety wynika wprost z przepisów ustawowych i jest obligatoryjne. Dlatego też rada gminy podejmując uchwałę określającą zasady, na których radnym przysługują diety, nie może zupełnie pozbawić ich tego prawa. Taka uchwała zostanie uchylona jako sprzeczna z prawem.

Z przepisów wynika, że maksymalna dieta radnego nie może być wyższa niż 1,5 krotność kwoty bazowej: 2649,69 zł (wg RIO) lub 2753,03 zł.  (wg Kancelarii Premiera). samorzad.pap.pl/palio/html.run

Ustalając wysokość diety, trzeba też wziąć pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy wykonawcze. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy może ona wynosić miesięcznie do:

- 100 proc. maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
- 75 proc. maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
- 50 proc. maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.
 W propozycji uchwały na dzisiejszą Sesję Rady ujęto
61% kwoty bazowej, a nie  61% 1,5 krotności kwoty bazowej a także zastosowano zasadę proporcjonalności, uwzględniono, że Mosina jest gminą, w której mieszka 26 tys. mieszkańców.

Kwotą bazową na rok 2010 jest 1835,35 zł

Ustalenie diety radnego bip.mosina.wokiss.pl/
  wielkość gminy        %  maksymalnej 
wysokości  diety

 dieta liczona od  maksymalnej kwoty
2753,03 zł.,
czyli od 1,5 krotności kwoty bazowej  

ROK 2010
dieta  w Mosinie
liczona
od kwoty bazowej,
           
1835,35      

ROK 2011
dieta
w Mosinie
liczona
od kwoty bazowej,
1766,46

      gmina x       15 tys. 51% 1404 zł 936 zł  
gmina Mosina 26 tys. 61% 1679 zł 1119 zł 1078 zł
gmina y 50 tys. 68% 1872 zł 1224 zł  
gmina z 100 tys. 75% 2065 zł 1377 zł  

Tak więc na mocy Uchwały Nr 3/16/10 z 10 grudnia 2010 r. radny Rady Miejskiej w Mosinie otrzyma 1119 zł.  Za każdą nieobecność na planowej sesji lub planowym posiedzeniu komisji, radny straci 10% swojej diety, czyli 112 zł. 

Kwota bazowa na rok 2011 wynosi 1766,46, dlatego dieta ulegnie obniżeniu o 41 zł. 

  rok 2010 rok 2011 różnica
radny - kwota podstawowa 1119 1078 41
przewodniczący Rady Miejskiej 559 536 23
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 279 268 11
przewodniczący komisji 101 97 4
wiceprzewodniczący komisji 67 65 2

Miesięcznie gmina zaoszczędzi na dietach radnych 943 zł. Pani Burmistrz miesięcznie będzie otrzymywała po ostatniej podwyżce 1740 zł więcej.


Komentarze