CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Subwencja oświatowa

Decyzja Ministerstwa Finansów w sprawie subwencji

 MK:4.06.2013 r.
Jak poinformowała już prasa regionalna Ministerstwo Finansów wydało decyzję w sprawie zwrotu przez gminę nienależnie pobranej subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Krośnie mieszczącej się przy ul. Krasickiego w Mosinie.

więcej

MEN - a sprawa subwencji dla SP w Krośnie/Mosinie

Małgorzata Kaptur: 5.08.2012
Prokurator umorzył śledztwo, ale MEN jednoznacznie opisuje sytuację szkoły, która była szkołą wiejską, ale stała się w wyniku lokalizacji przy ulicy Krasickiego szkołą miejską.
Nie pozostawia złudzeń co do subwencji. O subwencji nie decyduje czy dzieci uczące się w danej szkole są ze wsi czy z miasta.
Decyduje  l o k a l i z a c j a  budynku szkoły.

więcej
Data: 2010-12-27