CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Wnioski o fundusze unijne

Data: 2014-04-30

Dziesięciolecie Mosiny w Unii

Okres 2004-2014 przypadł w całości na rządy Zofii Springer. Czy to dziesięciolecie zostało dobrze wykorzystane? 

więcej