CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2011-04-09 
Drukuj PDF Wyślij link

Szkoły w Rogalinie i Rogalinku

Autor: Małgorzata Kaptur 

Szkoły na Zawarciu mają długą historię.

  istnieje od: historyczny obwód 1999 r. 2003 r. 2009 r. 28.10.2010 r. kwiecień 2011
szkoła w Rogalinku 118 lat Rogalinek, Sasinowo zmiana organizacji - z ośmioklasowej na sześcioklasową, gimnazjaliści dojeżdżają do Mosiny szkoła podstawowa dla połączonych obwodów Rogalinka i Rogalina rozpoczynają się starania o utworzenie zespołu szkół Uchwała RM o założeniu gimnazjum      ?
szkoła w Rogalinie 150 lat Rogalin, Mieczewo, Świątniki, Radzewice zmiana organizacji - z ośmioklasowej na sześcioklasową, gimnazjaliści dojeżdżają do Mosiny gimnazjum dla połączonych obwodów Rogalinka i Rogalina rozpoczynają się starania o utworzenie zespołu szkół Uchwała RM o założeniu szkoły podstawowej      ?


 W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Rogalinku uczyło się na 2 zmiany 247 uczniów, w Rogalinie w przestronnym budynku 78 gimnazjalistów.

Społeczność skupiona wokół tych szkół żywo interesowała się sytuacją, wielokrotnie wnioskowała do władz o utworzenie zespołu szkół w każdej z tych dwóch miejscowości.

Data  Składający wniosek Intencja wnioskodawców  Uwagi
07.12.2001 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rogalinie utworzenie zespołu szkół w obydwu miejscowościach, lub gimnazjum w jednej, a szkoły podstawowej w drugiej miejscowości.  
24.04.2003 Mieszkańcy i Rodzice uczniów SP Rogalin i Rogalinek utworzenie zespołu szkół w obydwu miejscowościach 150 podpisów
25.04.2009 Rodzice dzieci z Radzewic, Świątnik, Rogalina i Mieczewa utworzenie zespołu szkół w Rogalinie 170 podpisów
22.10.2009 Dyrektorzy obydwu szkół informacja o sytuacji lokalowej w obydwu szkołach   
03.11.2009 sołtys wsi Rogalinek utworzenie zespołu szkół w Rogalinku   
12.11.2009 Rada Pedagiczna Gimnazjum w Rogalinie, Rada Rodziców przy Gimnazjum w Rogalinie Rady sołeckie Mieczewa Świątnik, Radzewic i Rogalina utworzenie zespołu szkół w Rogalinie  
02.12.2009 Spotkanie w sprawie reorganizacji sieci szkół na Zawarciu Kierownik referatu oświaty, przewodniczacy RM, dyrektorzy i Rady Pedagogiczne obu szkół utworzenie zespołu szkół w Rogalinku  
02.12.2009 Rodzice uczniów Rogalinka i Sasinowa utworzenie zespołu szkół w Rogalinku 120 podpisów
08.12.2009 Zebrania Wiejskiego sołectwa Rogalin Uchwała II/2/09
powołanie zespołu szkół w Rogalinie
103 osoby obecne na zebraniu
05.01.2010 Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rogalinku utworzenie zespołu szkół w Rogalinku  
13.01.2010 Dyrektor Gimnazjum w Rogalinie symulacja kosztów - jeden zespół w 2 miejscowościach  
10.02.2010 Dyrektor Gimnazjum w Rogalinie symulacja kosztów - 3 koncepcje organizacji  
15.02.2010 Komisja Edukacji w MOK
z udziałem Burmistrza Pniewskiego, kierownika referatu oświaty, dyrektorów szkół, przedstawicieli nauczycieli, rodziców i sołtysów
wniosek o utworzenie zespołu szkół w Rogalinku i Rogalinie"
Koncepcja organizacji szkół w Rogalinie i Rogalinku"
 
marzec
2010
kierownik referatu oświaty wyliczenia urzędu - koszty zw. z utworzeniem zespołów szkół w Rogalinie i Rogalinku  
04.05.2010 Dyrektor Gimnazjum w Rogalinie symulacja kosztów związanych z uruchomieniem Zespołu Szkół w Rogalinie  
20.05.2010 Komisja Budżetu i Finansów  koszty utworzenia zespołów szkół w Rogalinie i Rogalinku  
29.06.2010 Rada Miejska Uchwała w sprawie zamiaru założenia gimnazjum oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku

za:14,
przeciw: 3 wstrzymało się: 2

29.06.2010 Rada Miejska  Uchwała w sprawie zamiaru założenia gimnazjum oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie  
19.07.2010  Kuratorium Oświaty negatywna opinia w sprawie utworzenia zespołu złożonego z istniejącej i nowo powstałej szkoły  
28.10.2010 Rada Miejska Uchwała w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Rogalinku, akt założycielski i statut za:20
przeciw: 1
28.10.2010 Rada Miejska Uchwała w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Rogalinie, akt założycielski i statut za:20
przeciw: 1
28.01.2011 radna Małgorzata Kaptur Zapytanie w sprawie środków w budżecie na nowozałożone szkoły odpowiedz.pdf
 
11.03.2011 radny Jacek Rogalka wniosek o uchylenie uchwał w sprawie założenia gimnazjum w Rogalinku i szkoły podstawowej w Rogalinie wniosek.pdf 
16.03.2011 radny Piotr Wilanowski zapytanie o stanowisko Burmistrza w spr. wniosku radnego Rogalki zapytania.radnego.pdf
_odpowiedz.pdf
 
02.04.2011 Rada Rodziców - Gimnazjum w Rogalinie Stanowisko wyrażające zaniepokojenie powstałą sytuacją Pismo Rady Rodzicow.PDF
05.04.2011 Rada Rodziców - Szkoły Podstawowej w Rogalinku Stanowisko Rady Rodzicow SP Rogalinek.PDF  
05.04.2011 Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoła Podstawowa w Rogalinku
Stanowisko SP Rogalinek.PDF  
15.04.2011 Komisja Edukacji w MOK
z udziałem Burmistrza, kierownika referatu oświaty, dyrektorów szkół, przedstawicieli nauczycieli, rodziców i sołtysów
Po wysłuchaniu stanowisk dyrektorów szkół, nauczycieli i sołtysów komisja zaopiniowała stosunkiem głosów 6:1 przedstawiony projekt uchwały negatywnie  
28.04.2011 Rada Miejska Burmistrz wycofała uchwały z porządku obrad  
29.09.2011 Rada Miejska Rada przyjęła uchwały intencyjne o zamiarze utworzenia zespołów szkół w Rogalinie i Rogalinku rogalinek
rogalin

Nie będzie zatem Zespołu Szkół nr 1 w Mosinie i uchylenia uchwał z 28.10.2010 r., na podstawie których został już przeprowadzony nabór do Gimnazjum w Rogalinku i Szkoły Podstawowej w Rogalinie. Wywołanie uchwał nie było poprzedzone wyliczeniami i konsultacjami społecznymi i nieprzyjemnie zaskoczyło środowiska skupione wokół tych szkół. Próba wprowadzenia zmian w takim trybie spotkała się z oburzeniem dyrektorów, rodziców i nauczycieli. Miejmy nadzieję, że podobna sytuacja już się nie powtórzy.  


Komentarze