CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Chrońmy Rogalin!

Zagłosuj na rogalińskie dęby

 MK: 5.07.2013 r.
National Geographic ogłosił konkurs WYBIERZ Z NAMI 7 NOWYCH CUDÓW POLSKI.
Wśród nominowanych znalazły się nasze rogalińskie dęby. Zachęcam do udziału w głosowaniu i obejrzenia pozostałych ciekawych miejsc - może coś nas zainteresuje i zachęci do odwiedzenia w czasie letnich wakacji?

więcej

PODZIĘKOWANIE

Mikołaj Pietraszak Dmowski - prezes zarządu spółki „Majątek Rogalin”

Szanowni i drodzy Przyjaciele Majątku Rogalin, Sąsiedzi bliżsi i dalsi, znajomi i nieznajomi,

więcej

Jak sprzedawano ziemię sołecką w Rogalinie

Małgorzata Kaptur: 30.04.2013 r.
Ziemię sołecką w Rogalinie sprzedano, bo burmistrz gminy ma inną wizję rozwoju gminy i względy historyczne i przyrodnicze nie są brane pod uwagę. Pierwotnie 28 działek chciano sprzedać jednemu deweloperowi. Na skutek protestu radnego P. Wilanowskiego i społeczności Rogalina 4 działki wyłączono ze sprzedaży i przeznaczono je na zaspokojenie przyszłych potrzeb mieszkańców.

więcej

Aktualności rogalińskie

Mikołaj Pietraszak Dmowski: 1.07.2013 r.
 W ostatnim czasie miało miejsce kilka niecodziennych wydarzeń związanych z Rogalinem, rodziną Raczyńskich oraz Fundacją Raczyńskich.

więcej

Napisz wniosek/prośbę do ANR

Małgorzata Kaptur: 22.05.2013 r.
Sytuacja Majątku Rogalin jest niepewna. Możesz pomóc ochronić historyczny charakter Rogalina poprzez poparcie idei przekazania Fundacji im. Raczyńskich gruntów - należących przed nacjonalizacją do rodziny Raczyńskich. Są one obecnie dzierżawione od 1993 roku od ANR.

więcej

Córki i wnuk hr. Edwarda Raczyńskiego z wizytą w Rogalinie

Małgorzata Kaptur: 20.05.2013 r.
20 lecie  Majątku Rogalin oraz troska o dalsze losy spółki gospodarującej na gruntach należących przez blisko 200 lat do rodziny Raczyńskich  skłoniły córki prezydenta hr. Edwarda Raczyńskiego - Katarzynę Raczyńską i Wirydiannę Rey oraz wnuka Xawerego Reya do  odwiedzenia w dniu wczorajszym Rogalina.

więcej

Nie będzie "Majątku Rogalin" w Rogalinie?

Tomasz Gratkowski: 14.03.2013 r.
aktualizacja: 18.03.2013 r. - Radio Merkury  audycja z 17.03.2013 r.  link pod zdjęciem
Wszystkich bulwersuje informacja, że Majątek Rogalin ma do 20 marca opuścić dzierżawione ziemie i budynki. Jak wyglada sytuacja zapytał  Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, prezesa spółki Majątek Rogalin, jednocześnie sekretarza i członka zarządu Fundacji im. Raczyńskich - Tomasz Gratkowski. Poniżej artykuł ze strony www.mieczewo.com

więcej

Rewaloryzacja Rogalina

Joanna Nowak – kierownik Muzeum w Rogalinie: 15.10.2012
A P E L
Korzystając z tak niezwykłej okazji chciałabym gorąco zaapelować do mieszkańców gminy.
Szanowni Państwo!
Możecie nam pomóc w tym dziele. Jeśli macie przedmioty, dokumenty, fotografie (również rodzinne) dotyczące Rogalina - pałacu, ogrodu, kaplicy, czworaków, wsi, rodziny Raczyńskich, dawnej służby, prosimy o kontakt (tel. 61 813 80 30). Muzeum jest zainteresowane ich skopiowaniem lub zakupem.

więcej

Dlaczego nie należy sprzedawać deweloperom ziemi w Rogalinie?

wpisany przez: Małgorzata Kaptur 28.08.2011
aktualizacja: 02.09.2011

2 września miał  się odbyć przetarg. Miała zostać sprzedana deweloperowi ziemia w Rogalinie. Przetarg nie doszedł do skutku. Wpłacone wcześniej przez jedynego oferenta wadium zostało wycofane.  Również 2.09. odbyła się nadzwyczajna sesja, w czasie której radnym został przedstawiony projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rogalin.
Cały czas wiele osób zaangażowanych w tę sprawę ma nadzieję, że burmistrz Gminy Mosina, p. Zofia Springer odstąpi od  zamiaru sprzedaży w/w terenu.

więcej

Chrońmy Rogalin!

Wpisany przez:  Małgorzata Kaptur we wspólpracy z P. Wilanowskim i M. Jabłońskim
wtorek, 12 lipca 2011
aktualizacja: 19 lipca 2011 - Uchwała Zebrania Wiejskiego w Rogalinie
                         20 lipca 2011 - mapa - zał. Studium uwarunkowań...

Mieszkańcy gminy Mosina uznają Rogalin za element wyróżniający ją w skali Polski. Gmina odwołuje się do Rogalina i jego wartości kulturowych i przyrodniczych. Logo Gminy przedstawia stylizowany dąb rogaliński. Jednocześnie te wartości są poprzez działanie władz gminnych bezpowrotnie tracone. Mam na myśli m.in. dalszą zabudowę. Gmina wbrew woli dotychczasowych jej mieszkańców, bez odpowiedniej drogi dojazdowej dopuszcza do powstania kolejnego osiedla od strony Świątnik.  Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali problem dewastacji okolicznych duktów leśnych wykorzystywanych przez ciężki sprzęt budowlany jako jedynej możliwej drogi dojazdowej. W miejscu projektowanych siedmiu domów powstanie aż dwadzieścia jeden. Kolejne kilkadziesiąt nowych domów ma powstać po sprzedaży ziemi sołeckiej.
Czemu to ma służyć? Dla czyjego dobra urbanizuje się te tereny? Czyj interes jest realizowany? Zważywszy na stan obecnej infrastruktury chyba nie obecnych i przyszłych mieszkańców Rogalina? Więc dla kogo gmina to robi?

więcej