CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Budżet 2012

Wykonanie budżetu za 2012 r.

Małgorzata Kaptur: 2.04.2013 r.
Już wiadomo jakie były wpływy do budżetu i jakie kwoty wydatkowano na poszczególne zadania w 2012 r. Radni otrzymali dziś sprawozdanie z wykonania budżetu 2012.

więcej

O czym mówią podatki?

Małgorzata Kaptur: 16.04.2013 r.
Co można wyczytać z liczb? Jaki mają związek ze wzrostem liczby mieszkańców? Czy prawdą jest, że zwiększanie się liczby ludności przekłada się na większe wpływy do gminnej kasy?

więcej

BUDŻET 2011

Małgorzata Kaptur: 13.05.2012 r.
Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetowych warto porównać dochody i wydatki z 2011  i  2010 roku. Proszę zwrócić uwagę na wydatki na drogi - w porównaniu z rokiem wyborczym są w 2011 r. o połowę niższe.

więcej

Jaki będzie budżet Gminy Mosina na rok 2012?

Małgorzata Kaptur: 27.12.2011 r.
aktualizacja: 28.12.2011 r.

Za nami Święta i szał zakupów. Polacy często kupują więcej niż to jest potrzebne. Zastaw się, a postaw się!  - to powiedzenie, które mimo kryzysu nie traci na aktualności. Teraz, kiedy opadły świąteczne emocje, nadchodzi czas na podsumowanie. Jeśli wydaliśmy za dużo, trzeba zacisnąć pasa po świętach. Taka jest logika domowego budżetu.
Budżet gminny tak jak domowy to sztuka wyboru. 29 grudnia radni będą musieli zdecydować na co przeznaczyć publiczny grosz. Będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie - Oszczędzać, czy nie oszczędzać? A jeśli oszczędzać, to na czym?

więcej

Oszczędzać, czy nie oszczędzać?

Małgorzata Kaptur: 19.11.2011

Zaciskanie pasa nie jest zajęciem miłym dla nikogo. Jednak kiedy przychodzą ciężkie czasy, nie ma wyboru. Trzeba ogladać każdą złotówkę.
Poznań tnie wydatki, również te na administrację. Zapowiada, że będzie mniej urzędników. W  Mosinie  natomiast planuje się zwiększyć ilość etatów... 

więcej

Nasze propozycje do Budżetu 2012

Jan Marciniak;  21-09-2011

W związku z przesłanym Stanowiskiem Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na 2012r. radni Klubu Koalicja Samorządowa - przedstawili swoją opinię. Przedłożyli również wnioski będące propozycjami do projektu budżetu na 2012 rok.

więcej