CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

sołectwa, osiedla

Data: 2014-09-19

Osiedle nr 5 wybrało Przewodniczącego i nowy Zarząd

Wakujące po śmierci Mariana Kunaja stanowisko Przewodniczącego Osiedla nr 5 zostało dziś obsadzone. Nowym Przewodniczącym został Jerzy Ryś. Nie miał konkurentów. Otrzymał 53 głosy poparcia, przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się. Gratulujemy i życzymy nowemu Zarządowi owocnej pracy na rzecz mieszkańców Nowego Krosna. 

więcej

„Wielkie sprzątanie „Strzelnicy” w Mosinie”

Monika Kujawska: 23.04.2012
Monika okazała się mistrzem organizacji. Pomyślała o wszystkim i nie tylko posprzątaliśmy razem Strzelnicę, ale również miło spędziliśmy czas.
Monika tak opisała to sąsiedzkie spotkanie: "22 kwietnia 2012 roku, godzina 13.50, za 10 minut rozpocznie się „Wielkie sprzątanie Strzelnicy”…a tu jeszcze nikogo nie ma.

więcej

Osiedle Za Barwą ma nowy zarząd

 Jan Marciniak: 12.10.2013 r.
W środę 9 października na osiedlu nr 4 w Mosinie (Za Barwą) nastąpiła zmiana warty. Dotychczasowy zarząd, na którego czele stał Jacek Rogalka, zarazem radny, zakończył swoją działalność. 

więcej

Czy powstaną nowe jednostki pomocnicze gminy?

 Małgorzata Kaptur: 18.09.2013 r.
W gminie Mosina mamy 21 sołectw i 7 osiedli. Najmłodsza i jedna z mniejszych jednostka pomocnicza gminy - Osiedle nr 7 w Mosinie - powstała w 2004 r.

więcej
Data: 2011-10-17

Osiedle nr 3 wybrało Przewodniczącego i Zarząd

Małgorzata Kaptur: 17.10.2011
aktualizacja: 19.10.2011 - ulotka wyborcza Przewodniczącego Osiedla nr 3 J.S. Falbierskiego

Wybór sołtysa, przewodniczącego osiedla to wydarzenie interesujące dla garstki osób. Frekwencja zazwyczaj nie jest wysoka, choć zdarzają się wyjątki. Dziś na Osiedlu nr 3 odbyły się ostatnie już w tym roku wybory w jednostkach pomocniczych na terenie gminy Mosina.

więcej

Dlaczego mieszkańcy się nie angażują?

Małgorzata Kaptur: 24.10.2011

W gminie Mosina jest 28 jednostek pomocniczych. W 2011 roku odbyły się wybory w 19 sołectwach i w 3 osiedlach. Zaledwie 11% uprawnionych do głosowania skorzystało z możliwości wyboru sołtysa lub przewodniczącego osiedla.
 

więcej