CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Spalarnia opon

Odmowna decyzja dla firmy Dudek&Kostek

Małgorzata Kaptur: 22.05.2013 r.
Dzisiaj na BIP -  ie pojawiło się obwieszczenie, że Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 2131/23 i 2131/24, obręb: Mosina.
Niestety nie wynika z tego jednoznacznie jaka to jest decyzja - pozytywna czy negatywna.
aktualizacja: 23.05.2013 r.
Decyzja jest   o d m o w n a.

więcej

Czy to już definitywny koniec?

Małgorzata Kaptur: 11.03.2013 r.
Od 8 miesięcy w zachodniopomorskiej gminie Wierzchowo trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej dla firmy Dudek&Kostek.
Trzy sprawy zwróciły moją uwagę:

więcej

Utylizacja opon c.d.

Jan Marciniak: 12.03.2012

Za tydzień, w środę 21 marca o godz. 17.30 w budynku Urzędu będzie mało miejsce posiedzenie Komisji Inwestycji, Ładu Przestrzennego i Mienia Komunalnego. Jednym z punktów będzie :"Analiza planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów pod aktywizację gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem terenów po byłych SFM."

więcej

SKO uchyliło decyzję, bo Burmistrz nas nie poinformował

Małgorzata Kaptur: 23.01.2012
aktualizacja: 24.01.2012 -    D E C Y Z J A     S K O


Dzisiejsza Gazeta Wyborcza poinformowała, że SKO uchyliło decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Dudek&Kostek. Orzekło, że "władze Mosiny powinny były zamieścić informacje w   B i u l e t y n i e   I n f o r m a c j i    P u b l i c z n e j,  by mieszkańcy mogli się zapoznać ze wszystkimi dokumentami. Zdaniem kolegium nie poinformowały społeczeństwa w należyty sposób."(fragm.artykułu z GW). 

więcej

Nielegalny recykling zużytych opon w centrum miasta

Małgorzata Kaptur: 19.01.2012 r.

15 grudnia w czasie spotkania z mieszkańcami przedstawicielka z firmą Dudek & Kostek stwierdziła, że wybrano Mosinę, ponieważ na tym miejscu prowadzi już działalność firma zajmująca się recyklingiem opon. Jak się okazuje najciemniej jest pod latarnią. Mimo, że firma działa od pół roku w środku miasta i jej działalność polegająca na rozdrabnianiu opon do cichych nie należy, nikt się nie zorientował, że coś jest nie tak.

więcej

Co zrobi SKO? - spalarnia opon - c.d.

Małgorzata Kaptur: 21.01.2012

Czy deklaracja burmistrza ma realną wartość? Czy sprawy nie zaszły już za daleko? Na razie wszyscy spokojnie czekają na werdykt Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Niepokoi jednak  wypowiedź Marcina Józefiaka z SKO: Sprawdzamy czy inwestycja jest zgodna z miejscowym planem, kontrolujemy też ocenę oddziaływania na środowisko, którą przedstawił inwestor. Jeśli chodzi o sprzeciw mieszkańców, to nie możemy wziąć tego pod uwagę.

więcej

Spotkanie firmy Dudek&Kostek z mieszkańcami

Małgorzata Kaptur: 16.12.2011

Wczoraj miało miejsce zapowiedziane w czasie debaty 29 listopada spotkanie. Firma wielokrotnie deklarowała, że się do niego doskonale przygotuje. To, co zaprezentowano licznie przybyłym przeciwnym tej inwestycji mieszkańcom, nie zrobiło na nikim wrażenia. Było spóźnione, nieciekawe i nie rozwiało wątpliwości, tylko je spotęgowało. Nie odpowiedziano też na pytania, które na sesji nie  zostały wyjaśnione.

więcej

Inwestycja za środki unijne a informacja jak za króla Ćwieczka

Małgorzata Kaptur: 13.12.2011 r.

Pojawiające się i znikające obwieszczenia i decyzje, milczenie w 'Merkuriuszu", niepoinformowanie radnych i uznanie za stronę tylko dwóch właścicieli  w sytuacji, gdy mamy do czynienia nie z cukiernią, która smaży pączki, tylko z wielkim przedsięwzięciem wpływającym na środowisko, z niesprawdzoną skomplikowaną technologią.
Unia Europejska ma zamiar  dofinansować tę inwestycję. Jest gotowa dać aż 25 mln. zł.
Zatem standardy informowania społeczeństwa powinny być również na odpowiednim poziomie.

więcej

O czym mówiła Burmistrz, gdy trzeba było poinformować o innowacyjnej technologii recyklingu opon?

Małgorzata Kaptur: 12.12.2011 r.

Pani Burmistrz miała wiele możliwości, by poinformować o planowanej kontrowersyjnej inwestycji. Nie zrobiła tego. WSZYSCY - RADNI I MIESZKAŃCY  - DOWIEDZIELIŚMY SIĘ Z GAZETY WYBORCZEJ...

 

więcej

Nie chcemy być królikiem doświadczalnym! - wypowiedzi mieszkańców w czasie debaty 29.11.2011 r.

Małgorzata Kaptur: 9.12.2011 r.

aktualizacja: 12.12.2011 r.

Jest to 2 część debaty, zakończona przyjęciem przez Radę Stanowiska wzywającego Burmistrza do wycofania decyzji środowiskowej na rzecz firmy Dudek&Kostek z obiegu prawnego.

więcej

MOSINA - MADE IN GREEN

Małgorzata Kaptur: 23.11.2011
aktualizacja: 24.11.2011

Naturalnie piękne miejsce - tak reklamowała  Mosinę burmistrz, Zofia Springer, w filmiku, który widział co drugi mieszkaniec naszej gminy. W ramach realizowanego programu promocyjnego, pokazującego jak dbać o środowisko, nasz burmistrz zakpił sobie z nas wszystkich i chce nam zafundować w środku miasta spalarnię opon. Dowiedzieliśmy się o tym z dzisiejszej "Gazety Wyborczej". Na Komisji Inwestycji, kiedy Przedwodniczący naszego klubu złożył na ręce burmistrza Ratajczaka pisma w tej sprawie, wszyscy byli zaskoczeni. Bo radni również, proszę Państwa, dowiadują się o ważnych sprawach  z prasy.

więcej

Burmistrz popiera sprzeciw - komentarz Jana Marciniaka

Jan Marciniak: 8.12.2011

Na stronie Urzędu można przeczytać, biorąc pod uwagę dotychczasową postawę Burmistrza, zaskakujący tekst: „Kontrowersyjna inwestycja - Zakład utylizacji opon. Burmistrz popiera sprzeciw”.  Kończy się on takim oto zdaniem: „ Burmistrz podjęła także decyzję o przekazaniu do SKO pisma będącego stanowiskiem społeczności lokalnej, która podczas dotychczasowych spotkań wyraziła swoją dezaprobatę dla planowanej inwestycji”.
 

więcej

WNIOSEK do SKO o uchylenie Decyzji Burmistrza

Radni Koalicji Samorządowej: 8.12.2011 r

Informujemy, że Radni Koalicji Samorządowej skierowali do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o uchylenie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na rzecz firmy Dudek &Kostek

więcej

Mieszkańcy nie mieli szans...

Małgorzata Kaptur: 26.11.2011

Mieszkańcy i radni nie mieli możliwości wypowiedzieć się w sprawie planowanej inwestycji polegającej na recyklingu zużytych opon. Nie mieli szans, bo nie zostali poinformowani o toczącym się postępowaniu. Nie było tej informacji na BIP-ie. Decyzja została wydana 9 maja, a dopiero 25 sierpnia umieszczono ją w Internecie. Tego samego dnia zamieszczono też Obwieszczenie Burmistrza  o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Tak więc 25.08.2011 można było przeczytać, że termin zgłaszania uwag i wniosków upłynął... 10 marca. "Merkuriusz" również nie poinformował mieszkańców o tej ważnej sprawie.

więcej

TO JEDNAK S P A L A R N I A!

Małgorzata Kaptur: 5.12.2011 r.

Burmistrzowie oraz przedstawiciele firmy Dudek&Kostek uparcie twierdzą, ze zakład przetwarzający zużyte opony w procesie pirolizy, a następnie spalający powstałe w jej wyniku gazy i olej popirolityczny to nie jest spalarnia. "Merkuriusz" uspokaja mieszkańców - "Spalarni nie będzie!"   Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA jest  innego zdania...

więcej

Raport o oddziaływaniu na środowisko zakładu recyklingu opon

Małgorzata Kaptur: 2.12.2011

Dziś na stronie BIP  pojawił się Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych oponsamochodowych. Rodzi się pytanie - skoro to jest takie proste, to dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Dlaczego zaproszeni na sesję przedstawiciele nie zabrali tego dokumentu, by się nim posiłkować w czasie odpowiedzi? Często słyszeliśmy odpowiedź: Odpowiemy na to pytanie 15. grudnia, ponieważ nie mamy ze sobą Raportu.

więcej

Nie stać nas na ryzyko! - film z USA

Małgorzata Kaptur: 30.11.2011

Wczoraj na sesji radni i mieszkańcy wysłuchali informacji udzielonych przez współwłaściciela firmy Dudek&Kostek.  Firma trafiła do Mosiny, bo jak powiedziała pani rzecznik "jest to miasto przyjazne tej inwestycji".

więcej

Mieszkańcy powiedzieli - NIE!

Małgorzata Kaptur: 30.11.2011

Dzisiaj na sesji po raz pierwszy usłyszeliśmy głos mieszkańców. Głos mądrych, świadomych swoich praw ludzi. Dziękujemy wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu.
W ciągu dwóch dni zebraliśmy ok 2 tys. podpisów. Akcję będziemy prowadzić dalej, do skutku. Każdemu, kto chce się włączyć, prześlę na adres e-mail listę, do zbierania podpisów.
Chętnych proszę o kontakt: m.kaptur@wp.pl

więcej

Decyzja Burmistrza w sprawie inwestycji polegającej na recyklingu zużytych opon samochodowych

Małgorzata Kaptur: 25.11.2011

Burmistrz Gminy Mosina, Zofia Springer, wydała I decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach już 9 maja 2011 r. Dotyczyła wdrożenia innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła firma Dudek&Kostek dnia 16 lutego 2011 r. Od powyższej decyzji „AQUANET S.A.” złożył w dniu 24.05.2011 r. odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. SKO 22.07.2011 r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 
7.11.2011 r. Burmistrz wydał II decyzję. W zakończeniu uzasadnienia burmistrz pisze, że:
W trakcie prowadzonego postępowania   z  u d z i a ł e m    s p o ł e c z e ń s t w a   nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski.
TO JEST KŁAMSTWO!   WSZYSCY WIEMY, ŻE   K O N S U L T A C J I    N I E   B Y Ł O!
Od 16 lutego inwestor czynił starania. W tym okresie miało miejsce 11 sesji Rady Miejskiej.  Mimo to ani razu Burmistrz nie wspomniała o planach związanych z powstaniem zakładu zajmującego się recyklingiem opon.

więcej