CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Anton ROHR - rozbudowa

Rura Rohra, czyli jak z ulicy zrobić rzekę

Mieszkaniec ulicy Gałczyńskiego: 26.06.2013 r.
Nie jest to pierwszy raz jak Firma Anthon Rohr wylewa wodę opadowa ze swojego terenu (z dachów i obecnie przebudowywanego terenu) poza swoje ogrodzenie na teren ul. Gałczyńskiego, która zamieniła się w głęboką na 30 cm rzekę.

więcej

Czy przy ulicy Gałczyńskiego powstaną ekrany akustyczne?

Małgorzata Kaptur: 15.09.2012 r.
Wielu radnych na dźwięk słowa ROHR reaguje nerwowo. Jeden z nich powtarza, żeby firmom dać spokój, bo one wpłacają pieniądze do budżetu. A mieszkańcy przesadzają, lepiej niech cicho siedzą i nie utrudniają pracy.
Jak radzą sobie w podobnej sytuacji inne gminy? Zajrzyjmy do Komornik. Na granicy z Głuchowem ma siedzibę firma DHL - lider na rynku usług logistycznych, a więc można się pokusić o porównanie do Rohra. 

więcej

Mosina Street View - TIR Rohra na Gałczyńskiego

Małgorzata Kaptur: 22.03.2012,  aktualizacja: 9.05.2012
Temat Rohra wraca jak bumerang. Przeczytałam ten artykuł jeszcze raz. Jakże byłam naiwna wierząc, że Komendant Policji coś w tej sprawie załatwi.  Komendant obiecał sprawdzić oznakowanie, sprowadzić do Mosiny specjalistę z Poznania i poinformować o efektach przeprowadzonego razem z nim rozpoznania. Minęło od naszej rozmowy ponad 50 dni. Widocznie zapomniał pan Komendant...

więcej

Burmistrz rażąco naruszył prawo

Małgorzata Kaptur: 12.02.2012
Niedawno pisałam o uciążliwości firmy ROHR dla mieszkańców rejonu ulicy Gałczyńskiego, o ignorowaniu ich uwag przez władze, o wale ziemnym, który miał być na odczepne, ale i tego władza nie wyegzekwowała. Okazuje się, że  decyzja, która ma wpływ na całe osiedle jest nieważna. Tak  orzekło Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 26 stycznia SKO stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9.01.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Anton Rohr. Przyczyną orzeczenia o nieważności jest  rażące naruszenie prawa. 

więcej

Anton Rohr - przemilczana sprawa

Antona Rohra, a raczej skutków funkcjonowania tej firmy w Mosinie większość osób nie ocenia właściwie. Zapraszam do przyjrzenia się tej sprawie...

więcej

NIKT ich nie słucha...

Osiedle między ulica Gałczyńskiego a Żeromskiego rozbudowuje się. Rozbudowują się także firmy w sąsiedztwie osiedla. W piśmie do Starosty Poznańskiego z dnia 15 czerwca 2011 roku, Burmistrz, napisała "osiedle zasiedlili zwykli mieszkańcy, którzy z pełną świadomością kupowali działki w sąsiedztwie strefy przemysłowej. Z uwagi na tę okoliczność cena działek była niższa niż w innych  miejscach Mosiny."  Czy to oznacza, że "zwykli ludzie" nie zasługują na żadną ochronę i można im w pobliżu zainstalować wszystko, co komuś przyjdzie do głowy?

więcej

Teren na sprzedaż

Małgorzata Kaptur: 3.01.2012

8 marca 2012r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie Pl. 20 Października 1 - sala nr 110 odbędzie sie przetarg na działkę nr 2767/2  położoną - Mosina ul. Gałczyńskiego-Leśmiana. Opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest w części pod teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej, w części pod parkingi z zielenią towarzyszącą oraz w części pod komunikację pieszo-jezdną.

więcej

Kolejna decyzja burmistrza za plecami mieszkańców

Decyzja na rzecz firmy Dudek&Kostek wydana z pominięciem mieszkańców i radnych nie jest jedyną sprawą załatwioną z naruszeniem zasad. 19 kwietnia Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  firmy Anton Rohr Sp. z. o.o. dotyczącą rozbudowy Centrum Logistycznego. Kolejny raz społeczeństwo zostało pominięte.
 

więcej