CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Sesje - wybrane sprawy

Data: 2014-06-14

PREFABET i Zakole Warty na sprzedaż

Nadzwyczajna sesja skończyła się wcześnie, gdyż w porządku obrad były tylko 4 uchwały. Najdłużej radni debatowali nad regulaminem targowiska Zielony Rynek. 

więcej

DREZYNA, CZERWONKA i BARWA

Małgorzata Kaptur: 20.04.2013 r.
Radny Jacek Szeszuła otrzymał opdpowiedź, która, jak sądzę, może zainteresować wiele osób...

więcej

Rada odrzuciła skargi spółek Consensus i Vis Medica

 Małgorzata Kaptur: 12.02.2014 r.
Rada Miejska odrzuciła skargi obydwu spółek lekarskich działających w budynku przy ulicy Dworcowej 3. Dzisiejsza sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek 6 radnych. Jej celem było podjęcie uchwały o skierowaniu skarg do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Głosowanie poprzedziła trwająca około 1,5 godziny dyskusja.

więcej

ORŁA cień nad Statutem

 Małgorzata Kaptur: 13.11.2013 r.
Wczorajsza sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej miała tylko jeden punkt - uchwalenie statutu. Cel nie został jednak  zrealizowany. Radni w ciągu 6 godzin przedyskutowali i uchwalili zaledwie 17 z 122 paragrafów. Kto jest winien tej sytuacji?

więcej

Zadyszka czy zawał?

Małgorzata Kaptur: 20.11.2013 r.
Rada złapała zadyszkę. Oprócz sesji i posiedzeń komisji, których na koniec roku nie brakuje i są związane przede wszystkim z analizą budżetu na kolejny rok, Rada musi uchwalić Strategię Rozwoju Gminy i Statut, którego uchwalanie idzie jak po grudzie.

więcej

Obligacje, zmiany w budżecie, nazwy 10 nowych ulic i inne sprawy na najbliższą sesję

Małgorzata Kaptur: 20.09.2013 r.
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się w czwartek, 26 września, o godz. 15.00 w MOK. Rada nie zbierała się od końca czerwca, więc nazbierało się wiele spraw. Niewątpliwie najbardziej bulwersująca jest zapowiedź emisji obligacji za 4 mln z terminem spłaty w latach 2018 - 2019.

więcej

Burmistrz uzyskuje absolutorium i zapowiada atak na opozycję

 MK:3.06.2013 r.

Sesja absolutoryjna została niespodziewanie przerwana w środę 29.05 ok. 21.00 bezpośrednio po wystąpieniu przewodniczącego naszego klubu, Jana Marciniaka.  Dziś została dokończona. W czwartek będzie miała miejsce kolejna, tym razem nadzwyczajna sesja. Mimo że nadzwyczajna i radni dowiedzieli się o niej dopiero dzisiaj - rozpocznie się o godzinie 13.00. Po raz kolejny radni pracujący znaleźli się w trudnej sytuacji.

więcej

Dopieszczanie ryneczku - wybrane sprawy z sesji czerwiec 2013

 MK: 28.06.2013 r.
Wczorajsza sesja trwała ponad 7 godzin. Półtora godziny dyskutowano o dwóch wnioskach budżetowych - propozycji p. Pyżalskiego i rewaloryzacji rynku. Na koniec sesji przewodniczący podał informację, że po wakacjach - sesje będą się odbywały o 15.00.

więcej

Przerwana sesja, czyli absolutorium na raty

MK. 29.05.20013 r.
Po 8 godzinach na wniosek przewodniczącego (zaakceptowany przez większość radnych) sesja została przerwana - burmistrz na absolutorium będzie musiała poczekać do poniedziałku.

więcej

Zachłanność władzy

Piotr Wilanowski: 28.02.2013 r.
Przewodniczący Rady nie wprowadził do porządku obrad wniosku podpisanego przez 9 radnych o zmianę istniejącego Studium polegającą na usunięciu zapisów o polu golfowym. Wprowadził natomiast wniosek burmistrza o zmianę całego studium. Burmistrz i radni proburmistrzowscy sprzeciwili się również wpisaniu do  uzasadnienia 2 zdań o zmianie przeznaczenia spornego terenu.

więcej

Kwietniowa Sesja Rady Miejskiej - medale, pyt. i odp.

Małgorzata Kaptur: 2.05.2013 r.
Medale Rzeczpospolitej Mosińskiej, sprawozdanie Burmistrza, pytania radnych i odpowiedzi burmistrza.
Dyskusja pod koniec sesji: W. Waligórski umył ręce - nie zrobi nic, by radni byli właściwie informowani przez burmistrza. Przyzwala na wprowadzanie radnych w błąd i jak stwierdził radny Kasprowicz "trzyma się spódnicy burmistrza".

więcej

Zespół Szkół w Daszewicach, Dudek&Kostek

Małgorzata Kaptur: 30.04.2013 r.
Do Rady wpłynęła skarga firmy Dudek&Kostek na bezczynność Burmistrza.
Radni w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Daszewicach nie byli jednomyślni.

więcej

Nadzwyczajna sesja RM - spotkanie z Aquanetem

W poniedziałek 18 marca 2013 r. o godz. 13.00, w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4 odbędzie się nadzwyczajna XLI sesja Rady Miejskiej poświęcona rozporządzeniu RZGW o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

więcej

Szpaler drzew i podatki - czyli wybrane sprawy z XXXIII sesji RM

Małgorzata Kaptur: 25.10.2012 r.
Sesja zaczęła się o 11.00. Z tego powodu zabrakło dwóch radnych - M.Jabłońskiego i M.Twardowskiej. W trakcie obrad na 2 godziny wyszedł radny Rogalka, ponieważ musiał porozwozić dzieci do domu. (Ominęły go dwa ważne głosowania.)  Z trudem udało się załatwić zastępstwo na sali operacyjnej  za radną Aleksandrę Miedziarek - Rogal.  Tomasz Żak - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie - musiał uzyskać zgodę burmistrza Puszczykowa, by opuścić podległą placówkęw czasie trwania zajęć lekcyjnych. Za radną Czaińską w szkole uczniowie zapewne mieli zastępstwo. Radny Marciniak musiał wyjść z czempińskiego urzędu o godz. 10.00...

więcej

19 listopada sesja nadzwyczajna - odwołanie W. Waligórskiego

Małgorzata Kaptur: 14.11.2012 r.
Radni zdecydują o odwołaniu Waldemara Waligórskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Każdy będzie mógł w ten sposób wypowiedzieć się, czy akceptuje sposób kierowania Radą przez  przewodniczącego, czy nie. 

więcej

PINEZKA i inne sprawy z ostatniej sesji

Małgorzata Kaptur: 1.12.2012
W przyszłym roku zostanie zbudowane (we współpracy z powiatem) małe rondo typu pinezka na skrzyżowaniu ulic: Niezłomnych, Sowinieckiej i Wawrzyniaka.

więcej

Wieści z OSP

Małgorzata Kaptur: 20.12.2012 r.
O 11.00 w świetlicy OSP przy ul. Śremskiej rozpoczęła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie. W. Waligórski poinformował o powstaniu KLUBU NIEZRZESZONYCH RADNYCH MOSINY w składzie: W.Wiązek (przewodniczący), S. Falbierski i K. Siestrzencewicz.

więcej

Zagadnienia sesyjne

Małgorzata Kaptur: 23.02.2013 r. 
W środę o godz. 13.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Mosinie. 

więcej

Cięcia w budżecie, bezpieczeństwo w gminie i apel do RZGW - czyli krótko o sesji

Małgorzata Kaptur: 29.09.2012 r.
Ostatnia sesja była bardzo długa i opisać ją, oznaczałoby zamęczyć siebie i czytelników. Postanowiłam więc pominąć ją milczeniem. Rekordowa ilość wejść na stronę w dniu wczorajszym uświadomiła mi, że wbrew temu, co się powszechnie sądzi, sprawy poruszane na sesji są dla wielu osób bardzo ciekawe.

więcej

Absolutorium

Małgorzata Kaptur: 31.05.2012
aktualizacja - wystąpienie J. Marciniaka, przewodniczącego klubu Koalicja Samorządowa
W czasie wczorajszej sesji Rada Miejska (16 za, 1 przeciw i 4 wstrzymujących się) udzieliła burmistrz Zofii Springer absolutorium. Budżet 2011r.  miał burzliwą historię. Z powodu odrzucenia zgłoszonych poprawek opozycja zagłosowała przeciw i budżet ostatecznie uchwaliła Regionalna Izba Obrachunkowa.

więcej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

 XXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie, odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2012 r., o godz. 16.00, w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul.Dworcowej 4.
ZAPRASZAMY, szczególnie mieszkańców ul. Strzeleckiej i Łaziennej. Punkt związany z uchwaleniem MPZP rozpocznie się ok. 17.30 -18.00.

więcej

29.03.2012 O wczorajszej sesji słów kilka...

Małgorzata Kaptur: 30.03.2012

Napiszę dziś tylko o kilku sprawach. Kolegów moich zachęcam, by dodali swój komentarz, bo każdy trochę inaczej ocenia, na inne sprawy zwraca uwagę. Zachęcam też pozostałych radnych, by podzielili się swoimi refleksjami.

więcej

Radni nie uchwalili planu miejscowego dla Czapur, a dla Mosiny tak

Małgorzata Kaptur: 26.01.2012
aktualizacja: 27.01.2012


Radni na wczorajszej sesji głosowali w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Mosiny i pólnocnej części Czapur.

więcej

Radni sprzedali swoje prawa za przysłowiową miskę soczewicy

Małgorzata Kaptur: 29.12.2011

Co gorsza okazało się, że miska wprawdzie jest, tylko jej zawartość nadaje się do wyrzucenia. Radni również, bo człowiek nie wyciągający wniosków nie powinien zasiadać  w Radzie. Rada jak sama nazwa wskazuje jest by radzić, czyli myśleć, kontrolować, stać na straży prawa, reprezentować interesy mieszkańców.

więcej

SESYJNY MARATON

Małgorzata Kaptur: 28.12.2011 r.

Ostatnia tegoroczna sesja  rozpocznie się  29.12.2011 r.  już o godzinie 13.00. Kiedy się skończy? Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Sesja budżetowa jest trudna i trwa dłużej niż zwyczajna. Jutro oprócz uchwalenia budżetu Rada Miejska będzie musiała zmierzyć się z wieloma innymi uchwałami, ponieważ poprzednia, XX  nadzwyczajna sesja RM  w dniu 19 grudnia została na wniosek Przewodniczącego, Waldemara Waligórskiego, przerwana. Miało to miejsce w trakcie debaty nad uchwałą o gospodarowaniu nieruchomościami.

W  S E S J I   M O Ż E  U C Z E S T N I C Z Y Ć  K A Ż D Y.    Z A P R A S Z A M Y.

więcej

O tym jak nieruchomości z czerwonym barszczem przegrały...

Małgorzata Kaptur: 19.12.2011

Dzisiejsza sesja była nadzwyczajna, bo zaistniała i skończyła się nieoczekiwanie. Nie było jej w planie. 13 grudnia zwołał ją burmistrz, bo trzeba było "wyczyścić" budżet i  uchwalić kilka poważnych uchwał. Porządek obrad składał się z 17 punktów. Przewodniczący naszego klubu złożył wniosek o wycofanie uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami i o udzieleniu bonifikaty na sprzedaż 4 mieszkań komunalnych w niedawno wyremontowanej za kilkaset tysięcy willi (dawny biurowiec SFM). Wniosek ten jednak przepadł w głosowaniu.

więcej

X 2011 - Zmiany w podatkach i w mosińskim ratuszu i inne sprawy

Małgorzata Kaptur: 28.10.2011

Gmina będzie lepiej oświetlona. Podatki wzrosną o 4,2% (wskaźnik inflacji).  Od 2 listopada rozpocznie pracę w Urzędzie Miejskim drugi (pierwszy?) zastępca burmistrza. Z dniem 15 listopada będą funkcjonowały w Rogalinie i Rogalinku zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum).

więcej

XI 2011 - Każdy może przyjść na sesję - spalarnia

Małgorzata Kaptur: 24.11.2011
aktualizacja: 28.11.2011

Dzisiaj, 29 listopada 2011 r. o godzinie 16.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury  odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Ma się na niej pojawić  przedstawiciel firmy Dudek&Kostek, który odpowie na pytania radnych na temat planowanej inwestycji. Sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Jeśli chcesz mieć wpływ na miejsce, w którym żyjesz, nie stój z boku. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to co się dzieje tu i teraz i za to jakie będzie nasze wspólne jutro.

więcej
Data: 2011-09-30

IX 2011 - Będą kolejne obligacje, a Merkuriusz się nie zmieni

Małgorzata Kaptur 30-09-2011

Wczorajsza sesja trwała 8 godzin - zakończyła się o północy. 34 punkty w porządku obrad! Czy tak powinno być? To pytanie dla Przewodniczącego Rady i Burmistrza.
Być może chodzi o to, by było jak najmniej czasu na zadawanie pytań. Wczoraj Przewodniczący zgłosił nawet wniosek, by zrezygnować z tego punktu...
 

więcej
Data: 2011-06-30

Sesja absolutoryjna - czerwiec 2011 - Atak na opozycję

29 czerwca miała miejsce sesja absolutoryjna. Burmistrz Zofia Springer otrzymała absolutorium dzięki głosom 16 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Uzyskanie absolutorium to sukces burmistrza. Tym bardziej dziwi fakt, że pani Burmistrz nie czuła się usatysfakcjonowana wynikiem głosowania. 
Zaatakowała opozycję  przedstawiając jej długą listę "zarzutów". Było to bardzo emocjonalne wystąpienie. Burmistrz stwierdziła nawet, że przez publikację krytycznych artukułów w "Czasie Mosiny" nie wygrała wyborów w I turze. Tekst tego wystąpienia będzie po wakacjach dostępny w protokole sesji na stronie  http://bip.mosina.wokiss.pl/?rsl=1&&pid=2362.

więcej