CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Schronisko/przytulisko

Ile kosztuje gminę niegospodarność władz?

Małgorzata Kaptur: 8.11.2012 r.
29 grudnia 2011 r., na sesji  złożyłam wniosek, by zastępca burmistrza, Sławomir Ratajczak, przedstawił Radzie wyliczenie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w Skałowie, przytulisko w Borkowicach i obecne w Mosinie). Do dziś radni nie uzyskali tych informacji.  Na pytanie: Czy gmina podjęła już decyzję o wystąpieniu z Międzygminnego Związku "SCHRONISKO"?  Sławomir Ratajczak odpowiedział: W chwili obecnej rozważana jest możliwość wystąpienia przez Gminę Mosina ze Związku Międzygminnego "Schronisko". Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta do końca 2012 roku.

więcej

Do serca przytul psa...

Małgorzata Kaptur: 7.02.2012
aktualizacja: 16.02.2012 - zdjęcia ze schroniska

Łatwiej mówić godzinami o ekologii, nż podnieść papierek na ulicy. Łatwiej zbudować  schronisko niż pogłaskać psa. Łatwiej wydać setki tysięcy pieniędzy publicznych niż swoje 100 zł. ... Rada Miejska do dnia 31 marca powinna uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt. Czas pomyśleć o tym jak jest i co trzeba zrobić w tym zakresie.

więcej

Konsultacje, konsultacje i jeszcze raz konsultacje

Wkrótce do laski marszałkowskiej ma trafić prezydencki projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego. 
Społeczność lokalna dostanie wiele instrumentów, którymi będzie mogła wpływać na władzę (będą tam zagwarantowane instytucje konsultacji, wysłuchania obywatelskiego, zapytania obywatelskiego, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej).

więcej

Psisko, przytulisko, schronisko...

Małgorzata Kaptur: 28.12.2011

Czy Gmina Mosina racjonalnie wydaje pieniądze podatnika? Dzisiaj kilka słów o opiece nad bezdomnymi zwierzętami...

więcej