CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Sławni, niezwykli

Data: 2014-09-06

Skromny geniusz z Mosiny

Adam Krasuski, tegoroczny maturzysta, zdobył w lipcu złoty medal w 45. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Astanie w Kazachstanie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

więcej

Pomysł jest najważniejszy...

Małgorzata Kaptur: 20.06.2012 r.
Mieszkańcy naszej gminy są przedsiębiorczymi ludźmi. Wielu z nich prowadzi działalność na własny rachunek. Żeby założyć własną firmę trzeba mieć przede wszystkim dobry pomysł...

więcej

Mieszkańcy Swiątnik i Daszewic są najbardziej przedsiębiorczy

Małgorzata Kaptur: 15.02.2012

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W rejestrze tym znajdują się dane przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W naszej gminie jest ich aż 2415.

więcej