CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Ilu nas jest?

Opieka społeczna w gminie Mosina i inne sprawy z ostatniej sesji

 Małgorzata Kaptur: 31.03.2014 r.
Porządek obrad ostatniej sesji składał się z 34 punktów.  Rada uchwaliła m.in. mpzp dla części wsi Krosno, podjęła uchwały w sprawie skarg spółek medycznych i p. Kręgielczaków, przyjęła program opieki nad zwierzętami... 

więcej

Baby boom w gminie Mosina

Małgorzata Kaptur: 5.01.2013 r.
Polsce grozi zapaść demograficzna. W Mosinie natomiast rodzi się coraz wiecej dzieci.
W 2012 roku urodziło się aż 409 dzieci, tj. o 78 więcej niż w roku 2011 i o 19 więcej niż w 2010.

więcej

Ilu nas jest?

Małgorzata Kaptur: 5.01.2012

Skończył się rok 2011. Liczba mieszkańców naszej gminy zwiększyła się o 698 osób, 114 w Mosinie i 584 osoby  w pozostałych miejscowościach. Zameldowanych jest  27 925 mieszkańców. Ilu nas jest naprawdę?  Nie wiadomo, ponieważ wiele osób się nie melduje. Bardzo możliwe, że jest nas już 30 tys. Obecnie 55% ludności naszej gminy mieszka na wsi i 45% w Mosinie.

więcej