CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

O edukacji w Mosinie

Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Małgorzata Kaptur: 3.03.2012
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczam w pełnym brzmieniu Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Jest ono wyrazem protestu wobec metod zarządzania mosińską oświatą stosowanych przez obecnego kierownika Referatu Oświaty, p. Małgorzatę Kasprzyk.

więcej

Kiedy brak argumentów...

Małgorzata Kaptur: 7.03.2012
26 stycznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zastępca burmistrza, p. W. Krzyżanowski w towarzystwie kierownika referatu oświaty  p. M. Kasprzyk odczytał listę potknięć Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie w okresie 2009 - 2012.  Nauczycieli  to oburzyło. Poprosili o spotkanie, żeby wyjaśnić zaistniałą sytuację. Spotkanie to odbyło się w dniu wczorajszym.  Zaproszono na nie również  Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz przedstwicieli nauczycielskich związków zawodowych.

więcej

Dlaczego Mosin@ nie jest nowoczesn@?

Małgorzata Kaptur: 10.03.2012

Ostatnio na naszej stronie zagościł "szkolny" temat. Przez kilka dni toczyła się burzliwa dyskusja na temat zarządzania oświatą w gminie Mosina.
Czy gmina ma przemyślaną politykę oświatową? Dlaczego, mimo że wydajemy dużo na oświatę, nasze dzieci mają przestarzałe komputery i muszą przynosić papier toaletowy z domu?

więcej

Cyfrowa szkoła

Małgorzata Kaptur: 4.04.2012

Nie tak dawno pisałam o eksperymencie w Jarocinie - o mobilnych pracowniach komputerowych.
Rada Ministrów 3.04.2012 podjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w tej sprawie.

więcej