CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Regulamin

Data: 2014-05-26

Mosińskie wybory do Europarlamentu

Wyniki głosowania w naszej gminie znacząco odbiegają od średniej krajowej. Najwięcej sympatyków ma PO. Zdecydowanie wyżej niż średnia krajowa wypadło u nas SLD. Mniejszą sympatią mosiniacy darzą PIS i PSL.

więcej