CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Strefa ochronna, AQUANET

Data: 2014-09-18

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji na lata 2015-2019

 Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Inwestycji został przedstawiony radnym przez przedstawicieli Aquanetu Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2015 - 2019. 

więcej

Komu nie zależy na zaopatrzeniu miliona ludzi w wodę?

 Małgorzata Kaptur: 17.10.2013 r.
Już Niemcy w czasie II wojny światowej mieli wiedzę, że woda dla Poznania jest w gminie Mosina w rejonie Sowiniec-Krajkowo. Polscy naukowcy to potwierdzili. Kiedy autostrada przecięła ujęcie wody na Dębinie ciężar zaopatrzenia aglomeracji poznańskiej spoczął na mosińskim ujęciu. Niestety wiele osób i instytucji wykazało się brakiem odpowiedzialności, zabrakło dobrych chęci i zdolności przewidywania, by właściwie chronić wodonośny teren.

więcej

Minister Środowiska informuje... (sprawa strefy ochronnej ujęcia wody)

MK: 2.11.2012 r.
Aktualnie kontrola przedmiotowego rozporządzenia jest w toku, w tej sytuacji zajęcie
stanowiska, co do celowości i zgodności z prawem ustanowienia poszczególnych zakazów
i ograniczeń na terenie strefy ochronnej ujęcia Mosiny — Krajkowo jest przedwczesne. Ministerstwo Środowiska dołoży wszelkich starań aby zapewnić rzetelną i bezstronną kontrolę aktu ustanawiającego zasady ochrony w/w ujęcia.

więcej

Czego w sprawie strefy ujęcia wody dowiedział się poseł T. Dziuba?

Małgorzata Kaptur: 21.11.2012 r.
We wrześniu zapanowało w naszej gminie wielkie poruszenie z powodu rozporządzenia w spr. strefy ochronnej ujęcia wody. Burmistrz oburzał się, że nie było konsultacji i możliwości złożenia przez naszą gminę uwag. Rada uchwaliła apel wszystkich posłów, senatorów, radnych Poznania, do wszystkich osób wpływowych i decyzyjnych.
Tymczasem taka możliwość była, ale Burmistrz gdy był na to czas, nie zgłosił żadnych uwag. Dlaczego?

więcej

Apel zamiast dialogu

Małgorzata Kaptur: 2.10.2012
Na ostatniej sesji Rada uchwaliła apel, który zostanie skierowany do wszystkich posłów, senatorów, radnych Poznania, do wszystkich osób wpływowych i decyzyjnych.
- Wcześniej zastrzeżenia, które mamy do rozporządzenia wysłaliśmy do wicepremiera Waldemara Pawlaka, kilku ministerstw: środowiska, rolnictwa, zdrowia, administracji i cyfryzacji, transportu, budownictwa i gospodarki wodnej - poinformowała burmistrz Zofia Springer. Aquanetu nie wymieniła.

więcej

Burza wokół strefy ochronnej ujęcia wody

Małgorzata Kaptur: 23.09.2012 r.
W środę miało miejsce posiedzenie komisji ochrony środowiska z udziałem 3 przedstawicieli Aquanetu, przedstawiciela miasta Poznania, asystenta posłanki, Krystyny Łybackiej oraz asystenta posła, Tadeusza Dziuby. Tematem posiedzenia było rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z 9 sierpnia 2012 r. w spr. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo.

więcej