CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Pole golfowe

Instytut Geologii UAM o polu golfowym

Prof. dr hab. Józef Górski i dr Dariusz Kasztelan - wybrane fragmenty
Opinii hydrogeologicznej dotyczącej planowanego w  ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mosina” zagospodarowania terenów w rejonie Sowinek pod pole golfowe.

więcej

Konsultacje ws. obszaru NATURA 2000 Rogalińska Dolina Warty

Małgorzata Kaptur: 9.01.2013 r.
Trwają konsultacje społeczne projektu zarządzenia RDOŚ w Poznaniu  w spr. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty.
Uwagi i wnioski można składać do 18 stycznia 2013 r.
Dla przypomnienia - poniżej - dwa artykuły na temat pola golfowego.

więcej

Zrób coś dla siebie i innych - wniosek do RDOŚ

Piotr Wilanowski: 14.01.2013 r.
Jeżeli zależy Ci na czystości wody, którą pijesz,  jeżeli chcesz uchronić cenny przyrodniczo zakątek Wielkopolski, wyślij wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Duża liczba takich wniosków zdecydowanie nagłośni sprawę i zwiększy szansę na wprowadzenie odpowiednich zapisów.

więcej

Zatruwanie studni - o skutkach powstania pola golfowego

Piotr Wilanowski: 17.06.2012
25 lutego 2010 r. Rada Miejska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Czytamy w nim: "Planowane jest pole golfowe o powierzchni 80 ha  typu parkowego, uwzględniające walory krajobrazowe tego terenu". Aquanet zaskarżył Studium do sądu, ale sprawę przegrał.  Agencja Nieruchomości Rolnych, wypowiedziała umowę rolnikom z Sowinek, którzy przez wiele lat dzierżawili ten teren. Prawdopodobnie jesienią odbędzie się przetarg. Może to oznaczać, że budzące wiele kontrowersji pole golfowe jednak powstanie. (MK)

więcej

Jak powstaje pole golfowe?

Małgorzata Kaptur: 5.02.2013 r.
Pole golfowe ma wielu przeciwników, ale ma też pewne grono zwolenników. Kojarzy się bowiem z zielonym obszarem, po którym poruszają się bez pośpiechu elegancko ubrani panowie. Może komuś wydaje się, że aby urządzić takie pole nad Wartą wystarczy wykopać kilka małych dołków wielkości piłki?
Warto wiedzieć jak powstaje pole golfowe. Proszę obejrzeć kilka zdjęć.

więcej

Wniosek o zmianę Studium

Małgorzata Kaptur: 18.02.2013 r.
W piątek, 15.02.2013 r. grupa radnych złożyła wniosek do Przewodniczącego RM o uwzględnienie w porządku obrad najbliższej sesji (27.02.2013 r.) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Celem tej zmiany jest usunięcie zapisów o możliwości powstania pola golfowego w zakolu Warty.

więcej

Pole golfowe + działka nr 205 w Czapurach. Do przerwy 0:1

Jan Marciniak: 21.02.3013 r.
Na wczorajszej Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego najważniejszym punktem było przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

więcej

Pole golfowe

Małgorzata Kaptur: 11.07.2012 r.
Sprawa pola golfowego jest bardziej skomplikowana niż się niektórym wydaje. Red. Paweł Kuroczycki w kwietniowym numerze "Tygodnika Rolniczego"  zamieścił artykuł "Nie dla rolników golf". Poniżej zamieszczam jego fragmenty, które pomogą spojrzeć na sprawę z punktu widzenia rolników.

więcej

Głos AQUANETU w sprawie pola golfowego

Małgorzata Kaptur: 2 sierpnia 2012 r.
Pole golfowe w sąsiedztwie Ujęcia Wody budzi emocje. Agencja Nieruchomości Rolnych chce sprzedać grunty dzierżawione przez rolników. Ich zdanie w tej sprawie już prezentowaliśmy. Dziś proszę się zaponać ze stanowiskiem Aquanetu.

więcej