CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Łącznik ekologiczny za 90 tys.

Burmistrz zrobiła deweloperowi prezent

Małgorzata Kaptur: 28.01.2013 r.
W marcu 2010 r. gmina sprzedała firmie Family House działkę nr 205 w Czapurach o powierzchni 11 102 m2  za 90 tys. zł . Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer wyceniła ją na... 40 tys. wyraźnie zaznaczając, że jest to łącznik ekologiczny bez prawa zabudowy.
Do domów zbudowanych  na tej działce  przez dewelopera kilka miesięcy temu wprowadzili się mieszkańcy.

więcej

Już dość!

Jan Marciniak: 16.02.2013 r.
Mosińska opozycja, skupiona w klubie radnych Koalicja Samorządowa, nie przejdzie obojętnie wobec skandalicznej transakcji gruntowej, której głównymi autorami są Burmistrz Zofia Springer i właściciel firmy deweloperskiej Jakub Pyżalski.

więcej