CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Skargi na burmistrza

Data: 2014-07-18

Skarga spółek Vis Medica i Consensus niezasadna?

Ogłaszając 8 lipca 2013 r. przetarg na wynajem przychodni Burmistrz Gminy Mosina nie przewidział takiego scenariusza, a powinien. Konsekwencje zamieszania wokół wynajęcia budynku ponoszą pacjenci. Od 1 lipca nie mają np. zapewnionej opieki stomatologicznej. Wczoraj Komisja Rewizyjna zakończyła rozpatrywanie skargi.

więcej

Skarga na Burmistrza - p. M. Rajkowska

Małgorzata Kaptur: 30.12.2014 r.
Nie było na sesji pani burmistrz (znudzonej już swoim urzędem), ani zmian w budżecie. Skarga na burmistrza trafiła, o dziwo, nie do burmistrza, tylko do komisji rewizyjnej. Rada w drodze głosowania ustaliła zasady pisowni, a na zakończenie przewodniczący odczytał pismo A. Miedziarek-Rogal o wstąpieniu do klubu Niezależnych... 
Radni dopytywali o Zielony Rynek, regulamin korzystania z boisk (opracowywany od roku), leczenie po 1 stycznia, objazdy związane z modernizacją kolei, ale jak zwykle w odpowiedziach wiceburmistrzów było niewiele faktów. Radny Kasprowicz żartem zaproponował, żeby W. Krzyżanowski gdy się już dowie, wrzucił informację na facebooka.

więcej

Mosiński ping pong - czyli skargi na Burmistrza Gminy Mosina

 Małgorzata Kaptur: 8.03.2013 r.
W ostatnim czasie radni musieli się zmierzyć z kilkoma skargami na Burmistrza Gminy Mosina.
Tylko jedna z nich trafiła do komisji rewizyjnej. Pozostałe dzięki  wskazaniom zawartym w opinii mecenasa Zygmunta Kmiecika zostały  przekierowane do innych organów. Na miesiąc dwa spokój, Wrócą jak bumerang.

więcej

Przetarg na pomieszczenia dla celów medycznych w Pecnej - c.d.

Małgorzata Kaptur: 16.01.2013 r.
Ponieważ sprawa przetargu wywołała burzliwą dyskusję, dołączam skargę p. dr Tafelskiej-Stachowiak adresowaną do Wojewody Wielkopolskiego, Piotra Florka.

więcej

Przetarg - odpowiedź burmistrza na skargę dr Tafelskiej - Stachowiak

Małgorzata Kaptur: 4.01.2013 r.
Ponieważ tydzień temu zamieściłam pismo dr Tafelskiej skarżącej się na rozstrzygnięcie komisji przetargowej (wywołało  to ożywioną dyskusję naszych czytelników), dziś zamieszczam odpowiedź burmistrza na w/w skargę.

więcej

O pewnym przetargu - skarga dr. J. Tafelskiej - Stachowiak

Małgorzata Kaptur: 28.12.2012 r.
21 grudnia odbył się przetarg nieograniczony na najem  pomieszczeń dla przychodni lekarza rodzinnego  w Pecnej. Na dzisiejszej sesji pani burmistrz poinformowała, że przetarg jest jeszcze nierozstrzygnięty. Zdziwiło mnie to, ponieważ na BIP-ie było ogłoszenie o wynikach przetargu i 15 minut przed sesją otrzymałam pismo w tej sprawie.
Najskuteczniejszą formą kontroli jest kontrola obywatelska. Każdy z Państwa na podstawie zgromadzonych poniżej informacji może ocenić, czy przetarg został przeprowadzony rzetelnie czy nie. Jeżeli chcemy mieć do władzy zaufanie, sprawdzajmy, po to, by przetargi i konkursy nie były fikcją...

więcej