CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Budżet 2013

Wybrane wydatki - 2013 r. - wykonanie budżetu

 Małgorzata Kaptur: 7.04.2014 r.
Radni kilka dni temu otrzymali liczące 95 stron sprawozdanie z wykonania budżetu. Dziś tylko kilkanaście wydatków. Najwięcej, (bo aż 43% wszystkich wydatków) gmina wydaje na najmłodszych mieszkańców: oświata i wychowanie 30 346 131 + świetlice szkolne 1 672 203 zł.

więcej

Budżet na rok 2013 uchwalony

Małgorzata Kaptur: 28.12.2012 r.
Uchwalenie budżetu poprzedzały wystąpienia przewodniczących klubów. Małgorzata Twardowska (PG) i Jan Marciniak (KS) wzywali burmistrza do oszczędzania na wydatkach bieżących, zaproponowali też szereg poprawek. Wygospodarowane w ten sposób kwoty mieli zamiar przeznaczyć na rozbudowę szkoły przy ulicy Krasickiego i utwardzanie dróg. Żadna z  poprawek opozycji jednak nie przeszła.

więcej