CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2011-01-03 
Drukuj PDF Wyślij link

Zadania i wydatki niewygasające 2010

Autor: Jan Marciniak 

Jeszcze pięć lat temu pojęcia "zadania niewygasające" nie było. Dotyczyło ono realizowanych przez gminy inwestycji. Co to zatem za twór?

Wpływ Europy

Bezpośredni wpływ na przyjęcie takiego rozwiązania prawnego miało wejście Polski do Unii Europejskiej, a konkretnie zabieganie inwestorów (w tym gminy) o fundusze euro. Stawiane wymogi zdecydowanie wydłużyły procedury. Przed pięcioma laty, inwestycje uchwalane na początku roku musiały być zrealizowane do jego końca. Nowela ustawowa umożliwiła realizację 24-miesięczną, pod warunkiem, że Rada Miejska uzna wydatki niewygasające na danej inwestycji.

Sesja grudniowa - radni pod ścianą.

Od 2006 r. Burmistrz nadużywała cierpliwości Rady. Poza zadaniami, które z przyczyn obiektywnych musiały być przesunięte wraz z pieniędzmi na kolejny rok, przegłosowywano zadania, które spokojnie mogły być realizowane w cyklu jednorocznym, ba nawet półrocznym. Działo się to zawsze na sesji grudniowej, bezpośrednio przed końcem roku. Radni otrzymywali uchwałę o środkach niewygasających. Byli stawiani pod ścianą.

Wmawiano im: "Jak przegłosujecie - zadania będą dalej realizowane, a jak nie, to zadanie wstrzymujemy i nie będziemy go kontynuować".

Zmiana ustawy - drobna zmiana na korzyść.

Ostatnio, zmieniona ustawa o finansach publicznych doprecyzowuje pojęcie wydatków niewygasających. Po pierwsze,  zadanie przechodzące z danego roku, musi zostać zakończone do 30 czerwca roku kolejnego (do tej pory - do 31 grudnia). Przyspieszy to realizację zadania, mobilizując inwestora i wykonawcę do efektywniejszej pracy. Po drugie, środki niewygasające muszą być precyzyjne i odpowiadać podpisanym umowom. Nie ma tutaj jakiejkolwiek dowolności.
To tyle wprowadzenia.

Przejdźmy na mosińskie podwórko. Radni, 29 grudnia zaakceptowali wydatki niewygasające dotyczące takich zadań jak:

Wydatki niewygasające z 2010, wygasające  30 czerwca 2011r.
  zadanie   wartość
1. Współpraca z Powiatem przy przebudowie ul. Gromadzkiej w Czapurach.     394.417
2. Budowa drogi łączącej ul. Strzelecką, z ul. Konopnickiej.      33.769
3. Budowa obwodnicy Mosiny, od Drużyny do drogi Mosina-Rogalinek.     175.192
4. Budowa ul. Strzeleckiej.  4.276.543
5. Budowa chodników.     145.039
6. Budowa ulic na Os. Czarnokurz.  2.461.395
7. Rozbudowa remizy strażackiej przy ul. Śremskiej.  1.259.047
8. Budowa przedszkola w Daszewicach.        7.000
9. Budowa przedszkola we Wiórku.     371.115
  Razem 9.122.517

Łącznie wydatki niewygasające, przechodzące na 2011 r., wyniosą niebagatelną kwotę 9.122.517 zł. Z kwotą 5.692.646 zł (na tyle ścięto inwestycje w ubiegłym roku) uzmysławia nam, że z zaplanowanych  29.417.533 nie przerobiono nakładów inwestycyjnych na kwotę 14.815.153 zł.

Jakie będzie ostateczne wykonanie inwestycji, przekonamy się w marcu/kwietniu 2011r. Przyjdzie wówczas czas na przedstawienie Radzie rozliczenia finansów publicznych.


KomentarzeJan Marciniak
2011-03-07 21:05:46
Witam Panie Mietku! Podczas prac komisyjnych, w ramach komisji budżetu i finansów oraz i komisji inwestycyjnej ustaliliśmy, my radni, z wice burmistrzem Sławomirem Ratajczakiem, że w 2011 spośród tych czterech, będzie zrealizowana całkowicie ulica Reja. Pozostałe w latach kolejnych. Pozdrawiam.
MIETEK
2011-03-07 20:10:13
CHCIAŁBYM WIEDZIEC CO Z ULICAMI REYMONTA. PRUSA,SIENKIEWICZA,REJA BO BYŁY WIELKIE OBIETNICE A NARAZIE NIKT NIC NIE WIE.POZDRAWIAM