CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Gmina - statystyka

Ani biedna, ani bogata...

 Małgorzata Kaptur: 27.02.2014 r.
Ministerstwo Finansów oszacowało dochody podatkowe w poszczególnych gminach na 2014 r. Podstawę tych wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2012 r. z uwzględnieniem późniejszych korekt. Średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju to 1 359 zł, Mosina ma per capita 1364 zł.

więcej

Strategia - statystyka

Małgorzata Kaptur: 25.05.2013 r.
W środę, 22 maja, po raz drugi zebrał się społeczny zespół ds. strategii.

więcej

Mosina duża, ale nie największa, czyli uroki statystyki

Małgorzata Kaptur: 3.01.2013 r.
Koniec i początek roku sprzyjają  podsumowaniom. Ukazało się opracowanie GUS-u "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r."
Często przy różnych okazjach, zwłaszcza budzetowych, słyszy się, że nie można porównywać, bo Mosina jest największą gminą w powiecie. Okazuje się, że to mit...

więcej