CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi

Małgorzata Kaptur: 16.04.2013 r.
Wczoraj Komisja Edukacji Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem ze współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi. W 2012 r. zrealizowano we wspólpracy 58 zadań o wartości 466 882 zł. Gmina udzieliła wsparcia finansowego organizacjom w wysokości 168 800 zł. Jak widać wkład własny tych organizacji jest zdecydowanie większy niż gminna dotacja.
Wszystkim organizacjom działającym na rzecz innych, a szczególnie dzieci i młodzieży składam w imieniu członków komisji podziękowanie i wyrazy uznania. W to, co robią wkładają serce, poświęcają swój prywatny czas i pieniądze.

 sprawozdanie

W posiedzeniu komisji udział wzięli:
prezes Stowarzyszenia Mosiński Chór Kościelny p.w. św. Cecylii, p. B. Dawidziuk,
prezes Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, p. Dorota Lisiak
i  prezes Wiejskiego Stowarzyszenia Integracyjnego WIESTIN, p. Krzysztof Borne.

Rozmowa z przedstawicielami trzech losowo wybranych stowarzyszeń uświadomiła nam, że ciągle za mało wiemy na ten temat ich działalności.
 Za rok zorganizujemy spotkanie w szerokim gronie. 


Komentarze