CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Strategia rozwoju gminy

Cele strategiczne i operacyjne - Mosina 2020+

 Małgorzata Kaptur: 8.01.2014
Wczoraj radni (18 osób z 21) na posiedzeniu połączonych komisji zgłaszali poprawki, uwagi i dzielili się swoimi przemyśleniami w związku z opracowaną Strategią Rozwoju Gminy Mosina na lata 2020+

więcej

STRATEGIA - MOSINA 2020+ Mieszkańcy o sobie i o życiu w gminie - wyniki ankiet

 Małgorzata Kaptur: 29.01.2014 r.
W trakcie opracowywania Strategii Mosina 2020+ przeprowadzono ankiety wśród 200 mieszkańców gminy Mosina i wśród 50 przedsiębiorców.  Poniżej ich opracowanie.

więcej

Strategia - Mosina 2020+

 Małgorzata Kaptur: 15.11.2013 r.
Strategia Rozwoju Gminy Mosina - Mosina 2020+  została opracowana i udostępniona. Do 27 listopada jest możliwość składania uwag. Proszę o zapoznanie się i wyrażenie swojej opinii.

więcej

Quo vadis Mosino?

Małgorzata Kaptur: 8.04.2013 r.
Dziś, tzn. 8 kwietnia 2013 r. o godzinie 17.00 w sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury zbierze się Komitet Społeczny ds. Strategii Rozwoju. Pierwsze spotkanie będzie dotyczyło wizji rozwoju Miasta i Gminy Mosina.

więcej