CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Prywatna szkoła (katolicka)

Szkoła prywatna opuściła budynek

Małgorzata Kaptur: 9.08.2013 r
Po 21 latach funkcjonowania prywatna szkoła opuściła zabytkowy budynek przy ul. Wawrzyniaka. Kiedy się w 1992 r. pojawiła, towarzyszyły jej wielkie oczekiwania. Wszystkim wydawało się, że prywatna szkoła to wyższa jakość. Po kilku latach okazało się, że niekoniecznie...

więcej

Prywatna szkoła w gminnym budynku działa nadal... Dlaczego?

Małgorzata Kaptur: 2.10.2012 r.
Radni byli wielokrotnie informowani, że z końcem czerwca 2012 r. gmina przejmie budynek po szkole prywatnej przy ulicy Wawrzyniaka. Były różne pomysły na jego dalsze użytkowanie.
27 sierpnia radny, Jacek Szeszuła, pytał: na jakim etapie znajduje się sprawa, jaka jest aktualnie koncepcja zagospodarowania tego budynku, jaki remont jest konieczny i czy są zabezpieczone środki finansowe na ten cel.  Pytania te pozostały jednak bez odpowiedzi.
Od 1 września w budynku funkcjonuje nadal szkoła prywatna. Co spowodowało zmianę decyzji?  - pytał na ostatniej sesji.

więcej