CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Budżet 2014

Zmiany w budżecie na 2015 rok

Rada na sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet. Zarówno autopoprawki burmistrza jak i wnioski Komisji Budżetu i Finansów zostały przyjęte jednogłośnie. 

więcej
Data: 2014-09-20

Gmina wyemituje kolejne obligacje i zaciągnie trzy pożyczki

 Uchwałę o emisji 3 mln. obligacji podejmą radni na sesji 25.09.2014 r. Dyskutować o tym będą członkowie komisji Budżetu i Finansów w poniedziałek - godz. 17.30 - sala 110 UM w Mosinie. Nic nie wskazywało, że do tego dojdzie. Budżet na rok 2014 nie przewidywał takiego rozwiązania. 

więcej

O budżecie się nie dyskutuje, kiedy ma się większość

Małgorzata Kaptur: 20.12.2013 r. 
Radni na sesji w dniu 19 grudnia uchwalili budżet na rok 2014. Poprawki opozycji jak zwykle nie znalazły poparcia. Doszło do kilku dziwnych głosowań. I tak radny Waldemar Wiązek nie zagłosował za zarezerwowaniem w budżecie środków na koncepcję rozbudowy szkoły w Krosinku mimo że kilka dni wcześniej wystąpił do burmistrza z taką prośbą. Nie poparł też budowy kanalizacji w Borkowicach i Bolesławcu.
Sołtys Czapur Waldemar Waligórski nie zagłosował za opracowaniem projektu budowy kanalizacji dla swojej wsi.
Poniżej zamieszczam stanowisko przewodniczącego klubu Koalicja Samorządowa i zgłoszone przez nas wnioski.

więcej