CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Mosińskie standardy

Data: 2014-04-10

Fikcyjny normatyw

Ile miejsc postojowych na 1 mieszkanie powinien zapewnić inwestor? Standardy ponoć są, ale jak pokazuje życie, niestety nie obowiązują wszystkich...

więcej
Data: 2014-07-03

Czapury. Skarpy bezpieczne i niebezpieczne

Dziś w sądzie w Lesznie odbyła się druga rozprawa z powództwa S. Ambrożewicza, który domaga się przywrócenia do pracy po tym jak w listopadzie ubiegłego roku został zwolniony dyscyplinarnie za występowanie w podwójnej roli w stosunku do dewelopera Family House. W Urzędzie Miejskim w Mosinie wydawał tej firmie WZ, a jednocześnie na zlecenie tejże spółki wykonywał duże projekty. Kolejna rozprawa odbędzie się w październiku.
Nie o tym jednak chciałabym napisać dzisiaj szerzej, lecz o panu Jakubie Pyżalskim i o drogach zbudowanych przez niego bez pozwolenia.

więcej
Data: 2014-06-29

Grupowe zaszczycanie, przecinanie, otwieranie

Obecność notabli nie jest warunkiem koniecznym, by impreza była udana, ale w naszej gminie przyjęło się, że na każdym festynie, koncercie, dożynkach musi być minimum dwóch burmistrzów i przewodniczący Rady Miejskiej. Jeśli impreza odbywa się na terenie szkoły dodatkowo wypada zaprosić 3 panie z referatu oświaty (100% stanu osobowego)... 

więcej
Data: 2014-06-24

Nabywanie gruntów przez Gminę

W mosińskim urzędzie uznaniowość jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o załatwieniu sprawy. Brak jasnych powszechnie akceptowalnych kryteriów wypracowanych z udziałem tzw. czynnika społecznego daje władzy mozliwość decydowania komu za grunt gmina zapłaci, a od kogo weźmie za darmo, z kogo ściągnie opłatę adiacencką, a z kogo nie.

więcej

Z górki i pod górkę. Warunki Zabudowy

Standardy? Podobno są, ale ja ich nie widzę. Prawo? Wielu w mosińskim urzędzie sądzi, że jest dziurawe. To daje możliwość interpretacji korzystnej, gdy do urzędu przychodzi swój i niekorzystnej - gdy przychodzi ktoś, kogo władza nie lubi. 

więcej