CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-10-18 
Drukuj PDF Wyślij link

Jerzy Ryś - kandydat na Burmistrza Gminy Mosina

Autor: Małgorzata Kaptur 

Proszę Państwa, wszystko jest już jasne. Wiemy, że o fotel Burmistrza Gminy Mosina będzie się ubiegało 6 osób. Nasze Stowarzyszenie będzie reprezentował w tej rywalizacji pan Jerzy Ryś. Nie Jan Marciniak, nie Marian Jabłoński, nie ja, jak niektórzy myśleli.  Zdecydowaliśmy, że czas na poważne zmiany i powinien ich dokonywać ktoś, kto ma duży potencjał, cieszy się naszym zaufaniem, podobnie patrzy na wiele spraw, ale nie jest obarczony negatywnym PR. 

Wszystkim, którym leżą na sercu zmiany w naszej gminie, serdecznie kandydaturę pana Jerzego Rysia polecam.

Aby przybliżyć nieco postać naszego kandydata przeprowadziłam z nim jakiś czas temu wywiad.

Jerzy Ryś - Z ludźmi i dla ludzi 

 
Nie wszyscy Pana znają. Proszę opowiedzieć krótko o sobie.

Urodziłem się w Janowcu Wielkopolskim, miasteczku leżącym niedaleko Żnina, na granicy Pałuk i Wielkopolski. Do Mosiny trafiłem po ponad trzydziestoletnim pobycie w Poznaniu, gdzie zamieszkałem po ukończeniu studiów. Początkowo nic nie wskazywało na to, że to właśnie Mosina stanie się miejscem, w którym zamieszkam na stałe. Mosina, podobnie jak Stęszew, była miasteczkiem tranzytowym moich wypadów z żoną do miejsc przesiąkniętych historią Wielkopolski ostatnich 250 lat. Te podróże i moja pasja do fotografii, a także wspomnienie podobnych miejsc, w których się wychowałem sprawiły, że ostatecznie wybrałem Mosinę na miejsce, gdzie pragnę spędzić resztę mojego życia.

 Czy należy pan do jakiejś partii politycznej?

Nie. Nigdy nie odczuwałem potrzeby przynależności do konkretnej partii politycznej. Nie oznacza to wszelako, że nie posiadam swoich poglądów politycznych.

Dlaczego kandyduje pan na stanowisko burmistrza?

Przede wszystkim chciałbym zmienić relacje na linii Burmistrz – Społeczeństwo, na bardziej przyjazne i transparentne. Chciałbym, aby społeczeństwo widziało w Burmistrzu swojego dobrego gospodarza. Myślę, że jestem w stanie zaoferować Gminie takie zarządzanie, które przywróci dawne, dobre standardy wielkopolskiej gospodarności, jakości pracy i jej sprawnej organizacji.

Jakie ma pan przygotowanie do pełnienia funkcji burmistrza?

Posiadam wyższe wykształcenie techniczne, uzyskane na Politechnice Poznańskiej. Mam bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów w tej uczelni, gdyż przez pierwsze 18 lat mojej zawodowej pracy właśnie z nią byłem związany. Pracowałem też w firmach o zróżnicowanym profilu działalności, pełniąc w nich funkcje kierownicze.
Przez czternaście lat powadziłem także własną firmę zajmujacą się projektowaniem i wdrażaniem elektronicznych układów pomiarówych oraz usługami w zakresie naprawy sprzętu elektronicznego. Jestem także współzałożycielem firmy szkolącej z obszarów szeroko rozumianej logistyki, doradztwa biznesowego, procesów sprzedażowych, zarządzania projektami.

W ciągu 37 lat mojej pracy zawodowej nabyłem wiele umiejętności w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Miałem to szczęście, że niemal zawsze moja praca polegała między innymi na pracy zespołowej, wymagającej budowania właściwych relacji międzyludzkich. Były one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołów pracowniczych realizujących skomplikowane projekty z różnych obszarów. Umiejętności te okazały się bezcenne podczas kierowania zespołem informatyków w firmie świadczącej usługi informatyczne dla klientów indywidualnych i biznesowych. Rozwinąłem też swoje umiejętności w zakresie zarządzania, planowania, negocjacji biznesowych, podpisywania umów z klientami biznesowymi, zarządzania finansami itd.
W latach 2005 – 2010 brałem również udział w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz w pracach zespołów zajmujących się pozyskiwaniem oraz wydatkowaniem tych środków.
W ciągu ostatnich trzech lat, przy okazji współpracy z Zarządem Osiedla nr 5 w Mosinie, miałem szansę uzupełnić swoją wiedzę na temat pracy samorządu gminnego. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło mi widzieć relacje zachodzące pomiędzy urzędem a mieszkańcem z całkowicie nowej perspektywy, mało widocznej z pozycji mieszkańca.
Myślę, że to dobre referencje.

Jak ocenia Pan dotychczasową pracę władz miasta?

Odpowiedź nie jest z kategorii łatwych. Jak zawsze w takich przypadkach dostrzec można rzeczy dobre i złe. Martwi mnie przede wszystkim zbyt duży rozrzut pomiędzy osiągnięciami korzystnymi dla Gminy i tymi, które niewątpliwie do takich należeć nie mogą. Taki rozrzut zawsze wskazuje na brak konsekwencji w zarządzaniu lub na brak jednolitej koncepcji zarządzania na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.
Jednym z przykładów zdecydowanie błędnego zarządzania jest pozostawienie nierozwiązanym problemu odwodnienia dużej części południowego obszaru miasta. Stracony czas, stracone pieniądze i absolutnie niekorzystny dla wszystkich finał procedowania w sprawie, której rozwiązanie leżało w zasięgu rąk decydentów w Gminie. Skutki tego zaniechania będą odczuwalne przez kilka kolejnych lat w postaci niemożliwości wykonywania inwestycji drogowych. Ogólnie wiadomo, że brak dróg i kiepska jakość tych istniejących skutecznie odstraszają potencjalnych inwestorów.
Rozczarowuje także styl rządzenia sprawiający wrażenie, jakby urzędnicy gminy bali się mieszkańca w roli innej, niż tylko petenta. Zaskakuje u urzędników brak wiary w to, że mieszkańcy mogą być kreatorami rozwiązań korzystnych dla Gminy. Musimy wszyscy wierzyć, że tylko wspólny wysiłek i konsekwentna praca pozwolą nam na osiągnięcie wytyczonego celu.

Co chciałby Pan zmienić w naszej gminie? 
Przede wszystkim zachęcam wszystkich do odbudowy wielkopolskiej solidności. Na początek musimy przewartościować nasz stosunek do pracy organicznej u podstaw, do uczciwości i lojalności wobec oczekiwań wyborców. To podstawa do wszystkich dalszych poczynań. Szczegóły moich propozycji zmian można wyczytać w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej.

Jakie będą pierwsze kroki, jeśli zostanie Pan burmistrzem? Czy będą to zmiany kadrowe w Urzędzie?

Z pewnością niezbędna będzie weryfikacja kompetencji pracowników urzędu. Myślę jednak, że będzie ona bardziej nakierowana na optymalizację doboru kadry i jej efektywne wykorzystanie. Nie zakładam rewolucji, ale przewiduję zmiany o charakterze ewolucyjnym poparte koniecznością podnoszenia kwalifikacji pracowników w uzasadnionych przypadkach.
Ważnym jest, czy człowiek jest specjalistą, który zna się na wykonywanej pracy i czy wykonuje ją solidnie. Nie ma natomiast znaczenia przynależność partyjna, towarzyska lub inne niemerytoryczne uwarunkowania. Jeśli urzędnik dobrze wykonuje swoją pracę, nie musi się niczego obawiać. Liczy się wiedza i kompetencje zawodowe pracownika.

Czy w podejmowaniu decyzji np. związanych z planowaniem inwestycji, będzie pan brał pod uwagę opinie mieszkańców? Co pan myśli o budżecie obywatelskim?

Zdecydowanie tak. Jeśli podejmowane decyzje mogą znacząco wpłynąć na rozwój miasta i życie mieszkańców, to oczywiście będę konsultował je z samymi zainteresowanymi – mieszkańcami.
Stawiam na nowoczesne sposoby komunikacji. W wielu gminach burmistrzowie prowadzą specjalną stronę w Internecie, gdzie obywatele mogą bezpośrednio pytać burmistrza o wszelkie sprawy. Tworzy się dialog z mieszkańcami korzystny dla obu stron.
Wszystkie ważne sprawy należy rozwiązywać korzystając z konsultacji społecznych.

Myślę, że dorastamy do tego, by horyzonty naszej demokracji poszerzyć o możliwości, jakie może przynieść wdrożenie budżetu obywatelskiego. Taką konieczność zapowiadałem ponad dwa lata temu na jednym z pierwszych Zebrań Ogólnych Mieszkańców Osiedla nr 5 w Mosinie, w którym miałem okazję brać udział.

Przejdźmy do mojego ulubionego tematu, czyli dostępu do informacji publicznej. Co pan sądzi o jawności życia publicznego i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru zawieranych umów?

Trudno wyobrazić sobie społeczeństwo demokratyczne bez skutecznego prawa do informacji publicznej. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie społeczeństwo, które nie jest w sposób aktywny informowane o wszystkich działaniach realizowanych przez władzę. Jest rzeczą oczywistą, iż to władzy zależeć powinno na tym, aby działania, decyzje i wydatkowanie funduszy publicznych były jawne i czytelne dla społeczeństwa.
To przecież praca Społeczeństwa jest źródłem znakomitej większości środków finansowych trafiających do budżetu. Głęboko wierzę w to, że społeczeństwo dobrze poinformowane i świadome swoich praw oraz obowiązków jest otwarte na zmiany i popiera działania władzy.
Im więcej informacji opublikujemy w Internecie tym mniej wniosków będzie wpływało do urzędu. Takie rozwiązanie ma wiele zalet – informacja dostępna jest „od ręki” dla zainteresowanych, a urzędnicy mają mniej pracy z dokumentami i obsługą wniosków.
Z upublicznieniem rejestru umów nie może być problemu. Przecież są to pieniądze dostarczane przez społeczeństwo i wydawane dla społeczeństwa.

Jak Pan wypoczywa, czym się Pan interesuje?

Zainteresowania? Mam ich wiele, ale w natłoku zajęć pozostałem wierny fotografii, która przez ostatnie dziesięć lat była moją ucieczką od pracy zawodowej. Całkiem niedawno zrezygnowałem z innej mojej wielkiej pasji, a mianowicie z elektroniki i automatyki. Tę dziedzinę realizowałem obok technologii komputerowych, ze znajomości których korzystałem nie tylko we własnej firmie ale i w późniejszej pracy, kierując zespołem realizującym kompleksowe usługi komputerowe i informatyczne. Dzisiaj to zajęcie pozostawiam młodym. Są odważni w akceptowaniu nowych koncepcji rozwoju technologicznego i ciągle nienasyceni możliwości, jakie przed nimi otwiera informatyka.

Kiedy myślę, jak daleko wyszedłem poza moje przygotowanie zawodowe, nie mogę pominąć tak ważnej dziedziny, jaką jest logistyka, nauka o zarządzaniu czyli planowaniu, organizowaniu, realizacji i kontroli zadań. Logistyka stała się moją pasją realizowaną w firmie szkoleniowej o takim właśnie, wiodącym profilu. Nabyłem w tym obszarze duże kompetencje zarządzając projektami doradczymi i szkoleniowymi.

Kolejny obszar moich zainteresowań to szeroko rozumiana przyroda. Bardzo bym chciał, aby przepiękne nadwarciańskie tereny z przepięknymi zakolami Warty, cudowne starodrzewia, polany pełne kwiatów, lasy pełne grzybów zachować dla przyszłych pokoleń w stanie niezniszczonym. To jest obowiązek ustępującego pokolenia. Kochając przyrodę często spaceruję z moim wspaniałym psem i ubolewam nad zjawiskiem zaśmiecania i dewastowania lasów, leśnych duktów i tych wspaniałych zakątków przyrody, jakimi obdarzyła te ziemie natura. Bardzo bym chciał uczynić coś dobrego także w tej sprawie.
   

 


KomentarzeEla
2014-11-09 09:55:50
Ja już wybrałam na kogo będę głosowała w tegorocznych wyborach do samorządu... Mam nadzieję że będzie takich ludzi jak ja więcej i może w końcu coś się zmieni w tym Miasteczku, i my wyborcy się nie zawiedziemy... mieszkam tutaj od 6 lat i jak na razie jestem rozczarowana....
Jola
2014-10-30 08:02:42
,,W tym mieście trzeba wreszcie zacząć działać! ,, I w mieście i w całej gminie rzecz jasna bo często słyszy się tu jedynie o potrzebie budowy dróg czy chodników w samej Mosinie no ewentualnie...Czapurach. Reszta to co, ,,parobcy,, ?;)
Tomek
2014-10-29 22:09:39
Zdążyłem się zorientować, że pan Mieloch pracował w urzędzie w Komornikach, a teraz pracuje w Urzędzie Marszałkowskim. Moim zdaniem wiedza administracyjna jest kluczowa. Uważam, że dobry burmistrz to taki, który sam działa, a nie tylko składa podpisy na pismach, które mu inni podsuną. Plany budowy nowych czy remontowanie starych dróg, wszelkie inwestycje czy przedsięwzięcia opierają się na odpowiednich przepisach. Mosina jest już wystarczająco opóźniona i nie ma czasu na burmistrza, który tego wszystkiego będzie się dopiero uczył. W tym mieście trzeba wreszcie zacząć działać!
ciekawy
2014-10-29 15:09:27
Tomku, który z kandydatów - według Ciebie - zna się na administracji? Czy to aby jest najważniejsza cecha, aby wygrać?
Tomek
2014-10-29 14:53:18
Szanowny Panie, kryjący się pod pseudonimem "Tomek prim", nie potrafi Pan napisać czegoś od siebie? Jeżeli do mnie Pan pije w swoim komentarzu, to pragnę zaznaczyć, że akurat Waldemara Krzyżanowskiego również nie popieram.
elegantka z Mosiny
2014-10-29 09:40:57
Nikogo nie obrazałam pani elegantko malgorzato a do innych czy 12 lat temu zs znala sie na samorządzie nikt jej nie znal oprocz nauczycielskiego srodowiska nie mam zamiaru z pania kontenplowac niech pani promuje rysia bo slabo to idzie a zoo czeka na tych co przegraja, posty nie odpowiadające dzis pani usuwa a 4 lata temu ?????? przykro ze w Mosinie jest tak przykro, zegnam
Tomek prim
2014-10-28 16:51:27
Waldemar, jesteś przesympatycznym facetem i masz prezencję godną burmistrza... ale wybacz, kompletnie nie znasz się na administracji. Nie wątpię, że jesteś świetnym pijarowcem, ale to trochę za mało...
Tomek
2014-10-28 16:34:35
Jerzy, jesteś przesympatycznym facetem i masz prezencję godną burmistrza... ale wybacz, kompletnie nie znasz się na administracji. Nie wątpię, że jesteś świetnym przedsiębiorcą, ale to trochę za mało...
Rany
2014-10-28 15:05:50
Komentarz usunięty dnia: 28.10.2014:
Małgorzata Kaptur
2014-10-28 13:35:46
@ Elegantka z Mosiny - chciałabym żebyśmy trzymali pewien poziom dyskusji, ale widzę, że uparcie pan/pani dąży w niewłaściwym kierunku. Takie stwierdzenia nic do dyskusji nie wnoszą. 2 tygodnie temu, dodałam 3 nowe punkty do regulaminu w związku z toczącą się kampanią wyborczą: "Będą usuwane posty zawierające: reklamę kandydatów innych komitetów wyborczych, informacje o członkach rodziny kandydata, niepotwierdzone informacje mogące szkodzić wizerunkowi kandydata, w tym tzw. dane wrażliwe dot. osobistej sfery życia." To odnosi się do wszystkich kandydatów, ze wszystkich komitetów wyborczych. Oceniajmy działalność, krytykujmy program, ale nie posuwajmy się do sugestii tego rodzaju. Bardzo o to proszę. Jesteśmy jedyną stroną prezentującą kandydata na Burmistrza, na której można pisać, róbmy to rozważnie.
Elegantka z Mosiny
2014-10-28 13:02:13
Komentarz usunięty dnia: 28.10.2014:
Elegantka z Mosiny
2014-10-28 12:24:44
Komentarz usunięty dnia: 28.10.2014: naruszenie regulaminu - obraźliwy wpis dot. W. Krzyżanowskiego
rany
2014-10-28 11:21:58
@mosiniak - teoretycznie się zgadzam. Ale "przystojny mily ma moj glos" - dziwne kryterium.Burmistrz ma byc kompetentny. Nie sprowadzajmy tego wyboru do konkursu piękności.Tak zrobiliśmy 12,8 i 4 lata wstecz i mamy skutki.Generalnie na tym bazuje szkodnik WK. Dobrze wyglądać,otwierać co się da,najlepiej po 2 razy i powtarzać ,zrobiłem,moje,mnie,wybudowałem.
mosiniak
2014-10-28 09:38:26
przystojny mily ma moj glos i calej rodziny a propo dlaczego zdjęcia wk i zs sa sprzed ilus lat przeciez oni to nie oni ona to chyba jej siostra o 50 lat mlodsza niczym jagienka zaraz rzuci huste biala moj ci on albo ja jego bo teraz to przypomina Lubaszenke a on niczym aniol tylko brak aureoli moze dorobic stroj na krzyzaka tez wojownik Boze chron nas od tych ludzi bo ani z wiara ani z miloscia (no chyba ze wk ma milosc do ???? ) ani honorem ani dobrem niczym nie punktuja biora tylko co sie da,,,,, many many many szkoda tylko many na ulotki o jm tu macie do tylu, ale jak powiedzial jeden pan urzednik wszystko zakamufluja a propo urzednicy dostali juz nagrody aby glosowac na swoich
zenek
2014-10-27 10:45:12
bez przesady z pochwałami dla p. Malogorzaty, byli i inni od was , działali ostro ale o nich cisza ma pani a może napisze pani o radnych ktorzy was zdradzili odeszli z racji grozenia przez obecne wladze ich nie krytykuje pani o nich nikt z Was nie pisze co zrobili dlaczego sie przenesli bo mieli obiecane to i owo dla rodzin i siebie
b
2014-10-25 23:05:37
Szanowna Pani Malgorzato, jestem mieszkanka gminy, interesuje mnie dobro gminy, wiem kto i co zrobil dla mojego miejsca zamieszkania, ciesze sie, ze jest ktos taki jak Pani i kilku podobnych w realizowaniu szans dla m. Mosina i gminy. Nie interesuja mnie gierki bawidamkow i " baletnic", ktorzy uwazaja, ze wystarczy " bywac" tu i tam, aby uzyskac rozglos,a praca na rzecz miasta i gminy sama sie zrobi.Mnie interesuje tylko i wylacznie wyrzucenie osob aspolecznych z terenu gminy. Chce i pragne, aby nasza Pierwsza Rzeczpospolita Polska byla wiernym przykladem dla innych gmin. Chce by ta nasza mala Ojczyzna byla czysta z porzadnymi ulicami, kanaliza, wodociagami,miejscami spotkan mlodych i starszych ( swietlice, domy opieki i inne) , miejscami kultury i sportu ( nie koniecznie poza m.Mosina), komunikacja do miasta Mosiny i Poznania, zaangazowania mieszkancow ( w miare mozlwosci finansowej) , miejscami pracy, odpoczynku,turystyka, ale takze inwestycjami ( sa takie mozliwosci, ale bez infrastruktury podziemnej i naziemnej bez szans) W moim juz bardzo doroslym zyciu zawsze kierowalam sie zdobywaniem wiedzy praktycznej i wiem, ze czasem z " piasku mozna zbudowac palace" tylko trzeba chciec, a nie tylko dla kasy byc burmistrzem czy radnym. Dzieki temu, ze Pani jest mam gleboka nadzieje, ze kiedys moi nastepcy beda mieli to o czym napisalam. Podziwiam Pania, Pani odwage i zycze Pani, miastu i gminie tego co sie szczesciem zwie. Dodam, ze po raz pierwszy odwiedzilam miasto w roku 1958 i potem juz tylko kilka razy. Trzymam kciuki i licze , ze Wasza frakcja zwyciezy w 100%. Pozdrawiam.
Małgorzata Kaptur
2014-10-25 22:10:08
Jestem ciekawa, kim jest osoba podpisująca się "b".
b
2014-10-25 21:40:01
@ wybierajmy ludzi mlodych, nie skoligaconych z zadnym systemem, zwlaszcza bylych burmistrzow. W powiatowce sa tez osoby, ktore maja mierne pojecie, ale wazna jest kasa. Przerwijmy uklady, wtedy zacznie sie porzadek w gminach i powiecie. Precz z ukladami. Pozdrawiam zdrowo myslacych. Rzeczowo i bez ukladow to nasza przyszlosc. Beda zdrowe inwestycje, beda miejsca pracy itd. Myslenie nie szkodzi.
neutralny
2014-10-25 19:51:45
do "b" popieram twoje zdanie. Do powiatu wybierzmy osoby nowe, z pozytywną energią.
Zenek
2014-10-24 09:39:16
Nie myle się, znam p. Rysia b. b. dobry a baletnica musi odejsc razem z partnerem, bo o nich myślisz sa za starzy na balet sie nie nadają, zresztą i figury nie za bardzo do tanca , jedno za duże drugie zbyt sztywne musisz ich b. lubic twoje prawo no chyba ze Maserak ich przetrenuje a za infrastruktura jestem jak naj te straty trzeba odrobic ale nikt z nas tego nie zrobi a jesli p. Rys sie zdecydowal to trzeba dac szanse bo na balet nie ma co liczyc -- a propo wiesz ile dostanie kazdy balet jak odejda bbb duzo z naszych podatkowo bbb duzo szok dowiedz sie w UM masz takie prawo, pozdrawiam
b
2014-10-23 15:06:25
@ zenek, mylisz sie, ja i moi bliscy potrzebujemy kompetentnego burmistrza a nie baletnic czy bawidamków. Potrzebujemy burmistrza z wizja na w miarę szybkie odrobienie wieloletnich strat, zwłaszcza infrastruktury, która jest jedną z najgorszych w okolicy. nie jest oszczędny ten, który uważa ,że wykonanie kilkuset metrów to osiągnięcie na miarę powiatu.
zenek
2014-10-23 14:11:14
Nie Nie mam swietna prace praca w samorzadzie to niestety nic dobrego za to podziwiam pana Rysia MY Ludzie Mosiny MY tego chcemy miłego Burmistrza miłych pracowników i usmiechu dla LUDZI MOSINY Przejrzystości i nie mowie za siebie kubo ale za 80 % mieszkancow TY zapewne tez o tym marzysz a co ci nie pozwala ????
kuba
2014-10-23 10:37:14
@ zenek - Czyżbyś sugerował aby Ciebie Pan Ryś zaprosił do współpracy? My ludzie Mosiny - mów za siebie.
lina
2014-10-23 10:04:54
A ja z innej beczki. Bardzo ładne zdjęcia, Panie Ryś!
zenek
2014-10-23 08:37:31
Panie Ryś coś malo pan sie promuje niech pan bedzie aktywny to oddamy na pana glosy i niech pan weźmie do współpracy ludzi z doświadczeniem a nie tych którzy uważają ze coś wiedza niech pan zacznie walczyć a pan ma wielkie szanse tylko z doświadczonymi politykami a takich nie zabraknie po wyborach mase ludzi bedzie na bruku a moze zawiąże pan koalicje z Wk i wszystkich wykiwa jaka pan daje gwarancję --- żadnej -- a my ludzie Mosiny liczymy na milszy urząd i lepsze działania bez powiązan rodzinnych w um, bez wielkich nagrod i pensji dla ulubionych czy opublikuje pan pensje wladz Mosiny i niektorych pracownikow Um??????czy poinformuje pan o nagrodach dla niektorych jakie otrzymują o finansowaniu kampani o roli rodzin???????
b
2014-10-22 22:42:52
Oczywiscie, ze do rady powiatu wybieramy madrych i nie skorumpowanych , dlatego uwaznie wczesniej wybierzmy przemyslane kandydatury. Nie wybierajmy tych co juz wiemy, ze sie nie sprawdzili.
Wojciech
2014-10-22 22:41:48
Patrząc na sucho, bardzo mi się podoba doświadczenie zawodowe pana Rysia. Myślę, że do zarządzania ta machiną nieocenione. Typuje tego pana na mojego kandydata, przyda się ktoś świeży. Chętnie jeszcze usłyszę więcej konkretów.
do neutralnego
2014-10-22 20:23:51
Ci co dotychczas byli w powiecie byli niezauważalni i niewidoczni. Pan Andrusiak co zrobił dla Mosiny? A inni wykazywali jakieś zainteresowanie problemami mieszkańców, wątpię. Ja nic takiego nie zauważyłem. Brali wynagrodzenie i nic poza tym.
neutralny
2014-10-22 20:12:08
Mam nadzieję,że do powiatu wybierzemy mądrych ludzi. Przecież tam decydują o sprawach całego powiatu, w tym gminy Mosina. A na burmistrza pan Ryś!!
Uhmy
2014-10-22 12:59:19
I żeby było jasne,Pana Jana również bardzo szanuję,ale nie o szacunek,czy jego brak tutaj chodzi,a o wynik wyborów.Więc jeśli jego milczenie ma pomóc,niech milczy. Głosem Pana Rysia mam nadzieję przemówi Pani Małgosia.
Uhmy
2014-10-22 12:57:37
@taborcie,myślę,że zupełnie błędnie odczytałeś moje słowa.Zaręczam,że od władzy dzielą mnie lata świetlne i nie ma takiej możliwości,żeby to się zmieniło (mowa oczywiście o WK i ZS.JSF i MT). Napisałem,to co napisałem,bo niestety na Pana JM wiele osób reaguje nerwowo. Dlatego władza zrobi wszystko by Panu Rysiowi przypiąć łatę JM. Co do ujawniania się Pana JM,to jest podobnie jak w dużej polityce,póki prezes siedzi cicho,jego partia szybuje w górę,raz się odezwie i pikuje w dół. Wierz mi,nie mogę na naszą władzę patrzeć,wszystkim nowym ludziom (nie liczę WK,ZS,MT,JSF) życzę jak najlepiej,Panu Rysiowi również,stąd moje sugestie. Zaufaj mi.Zwyczajnie w najbliższym gronie JM jego postać postrzegana jest inaczej niż przez wielu mieszkańców. Zapytaj ich o JM.... z reguły kiwają głową i "znowu???". Dlatego mam nadzieję,że otoczenia Pana Rysia weźmie to pod uwagę i nie pozwoli na przypięcie mu łaty JM,a co za tym idzie,nie pozwolą go obciążyć tamtym odium. Szczerze mówiąc to mam nadzieję,że w II turze weźmie udział ktoś z nowych ludzi,wtedy będzie szansa.
Jola
2014-10-22 12:52:46
@rysiek , Ty faktycznie musisz być kimś z zewnątrz skoro nie zauważasz różnicy miedzy ewentualna ,,władzą,, WK=ZS a JR=JM ;) Dziwne...
rysiek
2014-10-22 12:33:50
jestem kimś z zewnątrz, nie jestem związany w żadnym stopniu z mosińską "sceną" polityczną. Podkreślam, że szanuję Pana Rysia jako człowieka - znam go- ale obserwując blog i tutejsze wywody ciągle przewala się temat, że WK=ZS. Dlatego można zastosować równanie JR=JM w tym temacie jedynie Pan F i T trwają przy swoim... :) ale to moja refleksja nikomu jej nie narzucam. Szkoda, że Pan Ryś nie wystartował jako niezależny... ale i tak życzę mu powodzenia :) podzielam opinię @Uhmy
taboret
2014-10-22 12:29:05
Uhmy::: Robisz to samo co władza, a skąd Ty o tym wiesz.
Uhmy
2014-10-22 12:18:53
Nie przeszkadza :)A dlaczego, bo władza w Mosinie działa na zasadzie analogicznej do PIS i PO.Jedni bez drugich nie mogą istnieć. Władza nie ma nic do zaoferowania. Potrafi jedynie wystraszyć ludzi Marciniakiem.Mam nadzieję,że Panu Janowi koledzy założyli tzw.knebel i nie pozwolą mu zabierać zdania.Pamiętajcie,że władza zrobi wszystko,żeby Panu Rysiowi przypiąć twarz Marciniaka. A co do Pana Rysia,jeśli Pan wygra,to będzie Pan uprzejmy nie robić sobie żartów z ludzi i na vicka wybrać kogoś odpowiedniego.
ryśki fajne chłopaki
2014-10-22 11:04:30
rysiek; już wiesz kto będzie stał za Rysiem i to Ci przeszkadza. A co powiesz na tło Krzyżanowskiego, Pyza powszechnie znany jako specjalista od napadów na tiry Tobie nie przeszkadza?
rysiek
2014-10-22 10:51:13
@ taboret w internecie JM nie widać ;) w programie co dziś będzie opublikowany, w przyszłych działaniach zobaczysz, chcesz się założyć? taboret na cztery nóżki prawda? ;-) stwierdzam fakty - widocznie mało się orientujesz. Zaznaczam Pan Ryś to bardzo sympatyczny człowiek - znam go ale mi go szkoda. To jest moje zdanie nie PR
taboret
2014-10-22 10:34:37
@ rysiek ::: Czymś tak zdziwiony i gdzie dostrzegasz p. JM . Uprawiasz czarny PR.
rysiek
2014-10-22 00:32:58
dziwi mnie tylko jedno.. ja rozumiem, że tak można - ale czy to godne takiego człowieka - startować na radnego i burmistrza? hmm.. Pan Ryś wygląda na całkiem sympatycznego gościa - szkoda, że jest przy nim wiernie Pan Jan M., który odsunął się w cień.. a może steruje z tylnego fotela hmm?:-)
ciekawy
2014-10-21 21:53:03
czy W. Krzyzanowski ma sweet focie z Pyzą?
Pistolet
2014-10-21 20:56:53
Waldek Krzyżanowski ma na swojej stronie program wyborczy. Ten program to same ogólniki napisane pod potrzeby. Nic nowego. Powtórzę za Mieszkańcem gminy Mosina: Panie Ryś, Waldka Krzyżanowskiego ma Pan już z głowy !
Pedro
2014-10-21 20:04:35
A co Ci rodzice chcą od edukacji ? Co im się nie podoba ? Gminny minister oświaty ? Ni niech tylko zostanie radną powiatową to Wam pokaże !
Mieszkaniec gminy Mosina
2014-10-21 19:58:48
W skrzynce na listy znalazłem dziś podanie o pracę napisane przez Tomasza Fabisiaka. Tomek chciałby być burmistrzem Gminy i zarabiać na dotychczasowym poziomie ( ile nie podał). Jego pasje to bieganie i praca w ogrodzie.To że nie ma żadnego doświadczenia samorządowego uważa za swój atut. Oczekuje ode mnie zaangażowania w sprawy Gminy. Jego pomysł na kierowanie urzędem miejskim jest prosty - nie szkodzić. Jest dyrektorem oddzialiku PKO BP obok Selgrosu. Tomek ! Dużo się musisz jeszcze nauczyć aby marzyć choćby o posadzie podinspektora w Gminie. Tymczasem twoje podanie odsyłam do ZUK-u. Może się tam znajdzie dla Ciebie jakaś robota w ogrodzie ? Do pana Rysia ! Panie Ryś jednego przeciwnika ma Pan już z głowy ! Czekam na podanie Jerzego Sławomira Falbierskiego co to chce rżnąc robotę w lesie i usiąść na fotelu burmistrza. Nie tylko że nie usiądzie w Urzędzie ale również pozbędzie się fuchy radnego bo z p. Kaptur dostanie po dupie. Pozostanie mu funkcja kotłowego w Kole Łowieckim. Trzeba przyznać że grochówkę gotuje nienajgorzej.
Małgorzata Kaptur
2014-10-21 07:17:37
Z inicjatywy rodziców odbędzie się 6 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w MOK debata z udziałem kandydatów na burmistrzów i radnych na temat edukacji. To ciekawy pomysł, nowość w historii naszej gminy, okazja do poznania nie tylko planów kandydatów, ale również ich samych. To znak, że jednak w społeczeństwie pozytywne zmiany. Wyborcy chcą wiedzieć więcej niż wyczytają na ulotce. Póki co, punkt za pomysł dla Rodziców.
taboret
2014-10-20 19:44:28
@ też rolnik, & @ pawlok ::: Marzeniem byłoby stworzenie jednego kręgu w którym każdy mógłby zagłosować na swego wybranego kandydata (radnego). Też mam ten dylemat lecz trzeba to dobrze rozważyć
Niestety:
Głosować poza miejscem zamieszkania w listopadowych wyborach samorządowych będą mogli jedynie pacjenci szpitali, mieszkańcy domów pomocy społecznej, osadzeni w więzieniach i przebywający w aresztach. Pozostali wyborcy muszą głosować w swoim okręgu wyborczym. za http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,16795501,Wybory_samorzadowe__Glosowanie_poza_miejscem_zamieszkania.html
taboret
2014-10-20 18:42:54
@ też rolnik ::: Głosować można tylko na tego kandydata co kandyduje w twoim okręgu. Tylko na kandydata na burmistrza głosują we wszystkich okręgach i tylko jednego ( oczywiście świadomie)
pawlok
2014-10-20 18:12:20
Pan Ryś osoba mi nie znana – zainteresowaniem przeczytałem ten krótki wywiad. No i brakuje mi sporo konkretów istotnych dla nas mieszkańców w takich kwestiach jak: 1) zagospodarowanie przestrzenne, planowanie , urbanizacja, priorytety infrastruktury; 2) budżet, podatki, zadłużenie gminy; 3) transport publiczny; 4) edukacja, rekreacja, kultura; 5) wykorzystanie potencjału związanego z WPN, Krajobrazowym Parkiem Rogalińskim, terenami Natura 2000. Czekam zatem na rozszerzenie poglądów pana Rysia w kontekście ubiegania się o urząd burmistrza (niedawno czytałem jak o tym wszystkim wypowiada się się w Puszczykowie pan Kamiński – gdyby dwóch rozsądnych ludzi władało Mosiną i Puszczykowem to już tylko mały krok a można by wspaniale rozwinąć efektem synergii potencjał obu gmin). Na koniec dylemat wyborcy okręgu nr 18 – ku mojemu zaskoczeniu Państwa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej nie ma tu kandydata – z kim zatem widzielibyście Państwo możliwość współdziałania – na kogo oddać by nie był on stracony. Wiadomo że bandzie od koryta należy podziękować.
też rolnik
2014-10-20 17:51:00
@ taboret Bardzo dziękuję za informację. Mam jeszcze jedno pytanko - czy głosować będę mógł tylko na osobę kandydującą z mojego okręgu czy może być to jakakolwiek osoba jeżeli tamte nie budzą mojego zaufania?
Ja
2014-10-20 16:05:31
Z punktu widzenia wykształcenia i prowadzonej działalności gospodarczej (CEL Consulting Group) tj. szerokiego doradztwa biznesowego w zakresie zarządzania, marketingu, negocjacji, logistyki etc. kandydat bardzo dobry. Nareszcie ktoś mający pojęcie o biznesie, mający szanse zostać managerem gminy w amerykańskim stylu zarządzania miastem. Ucieszyłem się, że to osoba nowa spoza dwójki Kaptur/Marciniak, bo kolejnych wyborów tym razem z wygraną obślizgłego jastrzębia Waldusia nie zdzierżyłbym. Teraz tylko dobry marketing na mieście i złotousty niech spada na sołtysa do Daszewic:)
Magda
2014-10-20 14:17:34
Ja też uważam, że to ciekawa kandydatura, taka bardziej obywatelska. Ja nie lubię jak mnie władza poklepuje przy piwie, tylko jak mnie traktuje z należnym szacunkiem, kiedy przychodzę załatwić sprawę w urzędzie. Plus za zmianę podejścia do mieszkańca.
Z Pożegowa
2014-10-20 14:04:36
Czytając ten wywiad można stwierdzić, że Ryś ma poukładane w głowie. Zaczyna mnie interesować :) Zobaczymy jeszcze jaki będzie program. Ale wywiad jest spoko.
typowo polskie
2014-10-20 12:02:25
Nie cierpię biadolenia. Był Marciniak kilka razy i było źle. Jest nowa twarz i też źle? Dlaczego? Dla mnie ważne jest, że ten gość ma poparcie takiej osoby jak Pani Kaptur i paru radnych, których cenię. To jest dla mnie rękojmia, że mój głos na p. Rysia nie będzie stracony.
Wojciech Konieczny
2014-10-20 12:00:54
Panie "wiórecki", przed chwilą Panu napisałem odpowiedź na blogu Łukasza (ergo...) ale dodam jeszcze, że nie spytał Pan jeszcze samej zinteresowanej o zdanie. I proszę uczynić to nie na tej czy Łukasza stronie, lecz osobiście. Bo zaczyna być Pan irytujący.
Małgorzata Kaptur
2014-10-20 12:00:22
Bardzo proszę o zakończenie dyskusji na temat mojej osoby w kontekście niekandydowania na stanowisko burmistrza. Wyciąganie daleko idących wniosków, snucie hipotez jest stratą czasu. W polityce liczy się tylko TU i TERAZ. Gdybanie jest strata czasu. Padają stwierdzenia, które godzą w dobre imię moich Kolegów. Klub Koalicji Samorządowej jest dobrze porozumiewającą się grupą, w pełni demokratyczną, nikt z moich Kolegów nie ma przypisywanych w poprzednim poście cech. Lubimy się i szanujemy. Moja kandydatura była rozpatrywana, jednak prosiłam, aby (z przyczyn zależnych tylko ode mnie), nie brać jej pod uwagę. Kończąc ten temat chciałabym podziękować Janowi Marciniakowi za wszystko, co zrobił dla mosińskiego samorządu i dla mnie osobiście. W wyborach popieram Jerzego Rysia, gdyż uważam, że w bardzo wielu punktach jego poglądy na gminne sprawy są zbieżne z moimi. Poznałam go bliżej właśnie w czasie protestu przeciw ulokowaniu w Mosinie spalarni opon. Proszę więc o zaniechanie ferowania przedwczesnych ocen.
Marność nad marnościami.
2014-10-20 11:44:33
Nad wszystko jednak musiał to być kandydat, który spełniałby dwa kryteria. Musiał to być niewątpliwie poczciwy człowiek i broń Boże wygrać, i to po raz pierwszy startując w wyborach. To byłby policzek dla ...Jeśli wybór był przemyślany to zaiste głupio myślicie. Nie przyszło do głowy, by Pani MK wygrała wybory (bo to jest poza dyskusją), w kilku miesiącach ustawiła sprawy personalne gminy, w sposób szczególny namaszczając i "lansująć" swojego zastępcę, po czym zrezygnowała z funkcji ze względów np. zdrowotnych? Wybory ponowne wszystko załatwiają. Panowie - samcy od alfa do omega popisali się swoim w pełnym rozkwicie seksizmem.
Wojciech Konieczny
2014-10-20 11:16:23
Proszę Państwa. Jak można było się spodziewać, kandydatura pana Jerzego Rysia wywołała wiele kontrowersji. Niewątpliwie jest zaskoczeniem, ale jest wyborem bardzo przemyślanym i - na obecną chwilę - mocno racjonalnym. Przygotowanie pana Rysia pod względem merytorycznym, zawodowym i nawet samorządowym zasługuje aby wziąć jego kandydaturę pod uwagę. Do tej pory angażował się w pracę na swoim osiedlu robiąc to znakomicie, teraz przyszedł czas aby wypłynął na szersze wody. Na pewno wielu z Was czuje obawy przed czymś nowym, ale ryzyko często jest bardziej opłacalne niż stagnacja. Podjęliśmy decyzję o wysunięciu kandydatury pana Jerzego, gdyż jest to bardzo kompetentny człowiek. Nie bójmy się nowości...
jestem za
2014-10-20 10:50:57
Jestem za, bo ten kandydat daje mi nadzieję na lepsze zmiany, a kandydat Krzyżanowski = spółka Pyżalski, Springer i Waligórski. To co prezentuje Krzyżanowski można było przez kilka lat dokładnie obserwować. Oprócz aparycji. Nic. Wielkie nic. Marionetka PR. Nie chcę kolejnych pomysłów na palenie gumy w mieście i wyprzedaży ziemi za bezcen Pyżalskiemu, bo ten tajemniczo zasponsoruje dożynki lub światełka. A kontynuacja takich chorych pomysłów jest realna przez Krzyżanowskiego. Dlatego jestem za, bo Ryś daje nadzieję na wyplewienie patologii w rządzeniu gminą.
taboret
2014-10-19 22:52:32
@ też rolnik:::
za; http://mosina.blox.pl/2010/11/LISTA-RADNYCH-I-ICH-GLOSY.html
Wybory 2010
Małgorzata Kaptur, wiek 53 lata, głosów 211, WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
Jerzy Falbierski, wiek 51 lat, głosów 259, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
też rolnik
2014-10-19 21:58:22
@Bączyk Jeszcze tego brakowało aby ten pan z PSL miał dobre notowania. Poza tym PSL już dawno wypiął się na rolników:( Natomiast co do kandydatury Pana Rysia to także jestem nieco zaskoczony. Ale to Państwa wybór. Swoją drogą czy można gdzieś znaleźć ile głosów w poprzednich wyborach zdobyła Pani Kaptur a ile Pan Falbierski? Czy faktycznie można być spokojnym o to, że szef PSL-u nie wejdzie do rady? W Waszych kręgach pewnie słyszy się więcej na ten temat;)
Do Pani Małgosi
2014-10-19 21:25:37
Przykro to pisać,ale proszę moderować wpisy.Od dnia opublikowania kandydatury P.Rysia pojawił się sztab ludzi wypisujących bzdury i dyskredytujący człowieka. A to,że Marciniak steruje i będzie vice,a to,że KS wysługiwał się wędkarzami,etc. Rozumiem zamiłowanie do demokracji,ale to Wasza strona i na Waszych warunkach.
b
2014-10-19 21:03:03
@rolnik, prosze moze jasniej. Co maja wspolnego nadwarcianskie tereny z wyborami. Nadwarcianskie tereny powinny sluzyc jako twreny wypoczynkowe dla mieszkancow aglomeracji poznanskiej i turystow chetnie zwiedzajace tereny Wielkopolskiego Parku i okolic. Tereny te powinny byc fajnie zagospodarowane i od wiosny do jesieni sluzyc ludziom a takze generowac miejsca pracy dla mieszkancow. No coz trzeba miec pomysl dla pozytku wszystkich a nie tylko dla jednostek.( bogatych inwestorow)
Stachu
2014-10-19 20:54:40
Pani Małgorzato, dziĘkuję za informację mimo iz zaczepny wpis dotyczył WK. Jeżeli chodzi o komunikację Ziemia Mosińska nie ma konkurencji. Inne komitety są daleko w tyle i nie spodziewam się że się nawet do Ziemi zbliżą.
Małgorzata Kaptur
2014-10-19 20:49:57
@ rolnik - Pana wpis mnie zaintrygował. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób Koalicja Samorządowa skrzywdziła rolników. Dlaczego Pan sądzi, że nasze wsparcie dla wędkarzy to pic na wodę. Proszę napisać, co my mamy wspólnego z panem Krzyżanowskim. @ Stachu - To jest wywiad z kandydatem na Burmistrza, PROGRAM DLA GMINY opublikujemy w środę.
Bączyk
2014-10-19 20:40:31
rolnik@ - nic nie jarzysz, to co napisałem nie ma nic wspólnego z rolnikami. Jest to trawestacja hasła ze znanego plakatu. Do rolników Broń Boże nic nie mam ! O jaką krzywdę chodzi ? O to że szef Gminnego PSL-u nie ma dobrych notowań ?
rolnik
2014-10-19 20:32:14
Ma Pan jakiś problem z rolnikami? Proszę nie mieszać rolników w Waszą, mosińsko-mosińską brudną politykę. Zabijajcie się sami... Dosyć nam krzywdy wyrządziliście! Rozumiem, że włączanie się w akcje wsparcia dla wędkarzy i nagłaśnianie to był pic na wodę, tak? Wychodzi na to, że Koalicja ma więcej wspólnego z Panem Krzyżanowskim niż się wydaje...
Stachu
2014-10-19 20:28:47
Z niecierpliwością czekam na program wyborczy Waldka Krzyżanowskiego mojego ólubionego polityka ! Waldek jóż powinieneś opublikować swuj materiał wyborczy. Ryś jest lepszy , nie wstyd Ci ?
Bączyk
2014-10-19 20:25:05
Ziemia Mosińska do Rady a Nowocześni na traktory !
Łukasz Kasprowicz- radny
2014-10-19 20:02:24
Co się stanie, czas pokaże. Drodzy czytelnicy, wybór naszego stowarzyszenia był głęboko przemyślany co do kandydatury p. Jerzego Rysia. To człowiek mądry, doświadczony i spokojny. To jest nasz kandydat, któremu ufamy i Was drodzy Państwo proszę o to samo. Zaufajcie temu człowiekowi.
Ehhh
2014-10-19 19:45:04
"Gadać potrafi każdy, brać sprawy we własne ręce niestety nie." Gdyby 10 % mieszkańców gminy "gadało" jak Pani Małgosia,to bylibyśmy wzorem demokracji. Szczekać może każdy,gorzej,że pracować ciężko nie ma komu.
Józefa
2014-10-19 19:31:55
Proszę pamiętać, że zawsze ktoś kandyduje po raz pierwszy. Pani burmistrz 12 lat temu, też kandydowała jako opozycja do władzy i wygrała, nie mając żadnych doświadczeń w zarządzaniu gminą Powinniśmy się cieszyć, że są nowi kandydaci, nie uwikłani w żadne układy i chcą pracować dla nas, dla mieszkańców gminy.Więcej wiary w ludzi, więcej optymizmu, nie doszukujmy się drugiego dna.
~realista
2014-10-19 19:19:39
Nie jest pazerna, czy po prostu zabrakło Jej pary?! Gadać potrafi każdy, brać sprawy we własne ręce niestety nie. Proszę nie wymyślać kolejnych przyczyn takiej a nie innej kandydatury - fakty mówią same za siebie: Koalicja strzeliła sobie w stopę, a nam - mieszkańcom w tył głowy! Przez cztery lata gadanie, krytyka, rozbudzanie nadziei a tuż przed wyborami wypięcie się na obywateli (bo tak odbieram podstawienie Szanownego Pana na pożarcie)... żałosne... Koalicja/Stowarzyszenie taką decyzją zamiast dochodzić do głosu zacznie pikować w dół, a nam pozostanie szukać alternatywy... Znowu...
Taktyka
2014-10-19 18:25:24
Już widać strategię WK. Skoro wystawiony Pan Ryś,to teraz za wszelką cenę trzeba mu przypiąć twarz Marciniaka... Gdyby opozycji chodziło jedynie o władzę,to Pani Małgosia zwyczajnie wzięłaby ją jak swoją.Widać nie jest pazerna na "koryto".
nie dla wszystkich proste
2014-10-19 17:35:53
Pozyskiwanie funduszy unijne jest proste dla pani, ale dla Urzędu kierowanego przez ustępującego burmistrza panią Zofię Springer było przez wiele lat zadaniem za trudnym. Gmina straciła wiele szans - niestety!
DOROTA
2014-10-19 16:53:02
Wiedza na temat możliwości pozyskania funduszy unijnych to nic rewelacyjnego. Oczywiście dla ludzi inteligentnych i zainteresowanych dobrem społecznym. Cała masa informacji przewijała się w różnych mediach . Ja realizuję projekt unijny. Sama dotarłam do informacji, w większości sama pisałam projekt. Po pierwsze chcieć, po drugie chcieć, po trzecie chcieć itd........
m
2014-10-19 16:09:44
Masakra! Już widzę ten głupi uśmieszek Krzyżanowskiego jak się dowiedział że p.Kaptur nie kandyduje.
b
2014-10-19 16:04:28
@ Zofia, gdyby to byla prawda, to jestem za.
@
2014-10-19 16:00:09
@mieszkanka - tu pełna zgoda - Krzyżanowski wie zdecydowanie mnie niż Twardowska.
taboret
2014-10-19 15:54:35
@ Zofia ::: Nie uważasz że plotka to plotka
Mieszkanka
2014-10-19 15:33:09
Pana Rysia nie znam wcale. Natomiast jeżeli ktoś pisze, że Pani Twardowska nie ma potencjału na Burmistrza to odnoszę wrażenie , że to tylko ludzka złośliwość. Na pewno większy niż Pan Krzyżanowski. Umiejętnośc manipulacji ludżmi to nie wszystko. I jeszcze jedno: wygląda na to, że teraz chodzi już tylko o władzę. Czyżby opozycji też?
x
2014-10-19 15:29:06
Nie ukrywam, że też jestem zaskoczony, ale uważam, że pan Ryś to ciekawa propozycja. Jana Marciniaka znam i cenię, ale zdaniem wielu moich znajomych nie miał szans na wygraną, więc może dobrze, że Koalicja wystawiła innego kandydata.
Zofia
2014-10-19 15:19:06
Dziś w rozmowie ze znajomą z Urzędu dowiedziałam się że, chodzą plotki jakoby w razie wygranej niejakiego Rysia funkcję zastępcy burmistrza miał objąć Marciniak, funkcję sekretarza Jabłoński a przewodniczącego Rady Kaptur. Ciekawe, ciekawe!
Niestety
2014-10-19 13:56:24
II tura nielot vs. leśnik. Wybór zerowy. Radnych nie należy przeceniać.Niestety większość to śnięte ryby.Zawsze z prądem. Idę o zakład,że po wyborach większość popłynie z burmistrzem.Bez względu na to,kto nim będzie. Jak mawiał guru JSF,kto wygra wybory ? Nie wiem,ale my będziemy w koalicji. Mam nadzieję,że radnych z kręgosłupem moralnym będzie powyżej połowy,stawią opór burmistrzowi i przypilnują demokracji.Z ludźmi z NRM i PSL-U,nie ma co liczyć na takie rozwiązanie.
karoCzapury
2014-10-19 13:47:07
Popieram tę kandydaturę. Powiew świeżości. Trzeba dać szansę nowym wiatrom, może przyniosą pożądane zmiany na lepsze dla wszystkich? Do boju Panie Ryś!
Plutonowy
2014-10-19 13:02:54
taboret@ - czytasz w moich myślach. Zapomniałem w poprzednim wpisie tego dodać. Chcę dopisać a ty mnie wyprzedziłeś . I bardzo dobrze. Rada Miejska w Mosinie pod przewodnictwem p. Małgorzaty niewątpliwie nabrałaby blasku i powagi. Oby w Radzie znaleźli się radni pokroju p. Małgorzaty. Najbardziej cieszy mnie , że z mosińskiej sceny politycznej zniknie Falbierski . Dostanie lanie oj dostanie !!!
taboret
2014-10-19 12:52:15
To nie "czarny koń" opozycji TO RUMAK z dobrym przygotowaniem merytorycznym. Chcemy zmiany, myślę że Pan Jerzy Ryś to gwarantuje więc warto obdarzyć Go zaufaniem i zagłosować na Niego. Z mojej strony i mojej rodziny ma pewne krzyżyki.
Co do Pani Małgosi, to jest jeszcze jedno ważne miejsce do obsadzenia , a mianowicie Przewodniczący Rady od którego pracy w niej dużo zależy. Postarajmy się aby to stanowisko też było obsadzone właśnie taką kompetentną Osoba jaką jest Małgorzata Kaptur. Wszystkie ręce na pokład !
Plutonowy
2014-10-19 12:41:32
Wygrywa Krzyżanowski ale większość Rady to opozycja. Co wtedy ? Pensja Krzyżanowskiego nie będzie atrakcyjna a ponadto będzie musiał robić to co mu Rada będzie kazała.
Roman
2014-10-19 11:41:37
Jerzy Ryś jako inżynier ma ode mnie plus. Dość gadania, bierzemy się do roboty. Ja też jestem po politechnice, więc popieram, bo w Mosinie jeszcze inżynier nie rządził.
Głosować
2014-10-19 11:03:09
co zrobić@ - a ja zagłosuje na Rysia ! Nowa twarz i dorobek. Dla Falbierskiego te wybory oznaczają koniec ! Dostanie lanie w głosowaniu na radnego no i nie przejdzie w głosowaniu na burmistrza. Twardowska nie ma potencjału który predystynowałby ją na funkcje burmistrza.
Co zrobić?!
2014-10-19 10:55:31
Spośród kandydatów jedynymi osobami, które mogą jeszcze podjąć walkę z Panem Krzyżanowskim jest Pan Falbierski (o zgrozo!) i Pani Twardowska - chyba jedyne rozsądne rozwiązanie dla gminy... Reszta nie liczy się w ogóle. Czy jednak Pani M.T. da radę zdobyć aż tyle głosów? Środowiska wiejskie musiałyby nieźle spiąć tyłki. Ja na Pana Rysia nie zagłosuję na pewno - Koalicja sama strzeliła sobie w stopę!
nowy nie znaczy zły
2014-10-19 10:51:41
A ja się cieszę, że startuje ktoś nowy. Czas na zmiany. Wszystkim się nigdy nie dogodzi. Jakby startował też by było gadanie, że znowu odgrzewane kotlety. Jakby wystartowala p. Kaptur też byliby tacy, co by wymyślali, że znowu nauczycielka. Przyjrzyjmy się nowym kandydatom uważnie i Noe skreślajmy nikogo przedwcześnie.
kajka
2014-10-19 09:53:46
Nie znam pana Jerzego Rysia, brakuje mi też zdjęcia, żeby wiedzieć, jak wygląda. Nie oceniam tego Pana - za mało o nim wiem, żeby mieć pewność, że będzie dobrym burmistrzem miasta czy że się nie sprawdzi. Myślę, że wybór takiej osoby jest krokiem w tył "opozycji" - trudno mieć opinię o kimś, kogo się nie zna i sądzę, że trudno będzie przekonać mieszkańców Mosiny do kupowania przysłowiowego kota w worku. Obawiam się, że nic się nie zmieni... Jestem zawiedziona, że nie kandyduje pani Małgorzata, którą wielu z nas szanuje i docenia to, co robi.
otto katz
2014-10-19 09:47:07
Cóż, góra urodziła mysz. Taka wielka tajemnica i w ogóle, a kandydat no cóż... Musiałby się z rok wcześniej zacząć promować, żeby chociaż do 2 tury przejść. Krótko mówiąc, jak zwykle nie ma na kogo głosować.
b
2014-10-19 09:46:53
Najbardziej interesujaca jest informacja, ze p. Rys ma wiedze jak imiejetnie zdobyc konkretne srodki unijne na zagospodarowanie gminy o charakterze turystycznej. To wlasnie jest zaleta. Warto byjednak napisac co byloby pierwszym jego zadaniem, czy kandydujac ma juz przygotowany konkretny plan na uzyskanie nie kwoty kilku dziesieciu zlotych, a na konkretne pieniadze, ktore znacznie zwiekszylyby przychody gminy na przyszlosc,. Czy zamierzeniem np: byloby zaadaptowanie w centrum miasta obecnego urzedu na hotel z przyzwoita restauracja, otoczona malymi kawiarenkami na rynku, a przeniesienie placu parkingowego na teren zielonego rynku. Urzad powinien znalezc sie w budynku dostepnym dla mieszkancow gminy, gdzie mozna zaparkowac bez przeszkod .
b
2014-10-19 09:28:26
Pani Malgorzata Twardowska ma lepsze kompetencje.
Hubert
2014-10-19 06:38:55
A dlaczego p.Kaptur nie kandyduje?Na nią głosowałbym bez zastrzeżeń.A tak ?
opinia
2014-10-19 01:06:17
słabo ;) ... 3 lata współpracy z zarządem Osiedla i to ma być przygotowanie na burmistrza z ramienia opozycji? słaba siła rażenia.. jestem zawiedziony... ale życzę powodzenia Rysiowi...
~realista
2014-10-18 23:58:15
To jest kandydat na burmistrza Państwa ugrupowania? Poważnie?! Zakpili Państwo z mieszkańców... Szybko się to zemści - na nas wszystkich. Wychodzi na to, że będziemy się przez kolejne lata szarpać z Waldusiem...:(