CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

kandydaci do powiatu

Kandydaci do powiatu z terenu gminy Mosina

19 mieszkańców naszej gminy ubiega się o mandat radnego powiatu. Konkurencja jest silna, bowiem jest do podziału 29 mandatów, a chętnych aż 256. W okręgu 6 obejmującym dwie gminy: Mosinę i Kórnik o 4 mandaty ubiega się 40 kandydatów.

więcej