CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

KADENCJA 2010-2014

Ile powinno być Komisji?

Małgorzata Kaptur: 8.11.2011

Trwają prace nad statutem gminy, który  reguluje działalność Rady Miejskiej, m.in. określa ilość Komisji. Nie jestem członkiem Komisji Statutowej, ale być może zebrany przeze mnie materiał  skłoni innych do przemyśleń w tym zakresie...

więcej

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Mosinie w roku 2011

wpisała: Małgorzata Kaptur: 28.01.2012

W 2011 roku Rada Miejska odbyła 16 sesji, w tym 5 nadzwyczajnych i jedną uroczystą. Podjęła podczas nich 135 uchwał. W ramach Rady Miejskiej pracowało 8 komisji stałych i 2 komisje doraźne: Inwentaryzacyjna i Statutowa. W Radzie Miejskiej funkcjomowały 3 kluby radnych oraz trzech radnych niezrzeszonych. Frekwencja radnych na sesjach wynosiła 96,43%.

więcej
Data: 2010-12-18


Zobacz także: