CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

KANDYDACI 2014

Data: 2014-10-27

Jerzy Ryś - kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie - okręg 17

Urodziłem się w 1954 roku w Janowcu Wielkopolskim, miasteczku leżącym niedaleko Żnina, na granicy Pałuk i Wielkopolski. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, technologiem nowoczesnych materiałów. W 1978 roku ukończyłem studia wyższe magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, na kierunku Inżyniera Materiałowa. Do 1995 roku byłem pracownikiem naukowo dydaktycznym tej uczelni.

więcej
Data: 2014-10-14

Już znamy wszystkich kandydatów na radnych

7.10.2014 r.  minął termin rejestrowania kandydatów na radnych. Dziś poznaliśmy nazwiska osób, które będą się ubiegać o 21 mandatów w Radzie Miejskiej w Mosinie. Do 17 października muszą się zarejestrować kandydaci na burmistrza. Ilu ich będzie? Moim zdaniem sześcioro.

więcej
Data: 2014-10-23

Leszek Tworowski - kandydat na radnego - okręg 7

Mam 56 lat. jestem mieszkańcem wsi Żabinko. Pełnię funkcję zastępcy Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 2011 r. jestem sołtysem wsi Żabinko.

więcej
Data: 2014-10-23

Maciej Radowicz - kandydat na radnego - okręg 20 - Mosina

Jestem rodowitym Mosinianinem. Kandyduję, bo wszystko, co związane jest z moim miastem, jego historią, dniem dzisiejszym i przyszłym nie jest mi obojętne. Mam wykształcenie wyższe - jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej o specjalności „Automatyka Przemysłowa” oraz Studium Podyplomowego z zakresu Teleelektroniki.

więcej
Data: 2014-10-22

Marek Klemens - kandydat na radnego - okręg 2

 Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem, pracuję w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu. Mam 54 lata, jestem żonaty, wychowuję dwóch synów i córkę - cała trójka studiuje. Przez dwie kadencje uczestniczyłem w pracach Rady Miejskiej Mosiny , pełniąc tam funkcje przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz przewodniczącego Komisji Inwestycji 

więcej
Data: 2014-10-21

Marian Jabłoński - kandydat na radnego - okręg 3

 Mam 59 lat od urodzenia mieszkam w Daszewicach przy ul. Poznańskiej. Jestem żonaty, mam żonę Teresę, zamężną córkę Agatę i syna Tobiasza który jest kawalerem. Od dwóch lat jestem dziadkiem dla wnuka Stasia.
Mam wyższe wykształcenie administracyjne oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

więcej
Data: 2014-10-20

Małgorzata Kaptur - kandydatka na radną - okręg 15

Mam 57 lat, wykształcenie wyższe, studia podyplomowe (3 kierunki). Jestem emerytowaną nauczycielką, byłym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krośnie, radną Rady Miejskiej obecnej kadencji. Urodziłam się w Mosinie w tzw. Kokotku przy ul. Wawrzyniaka. Całe życie mieszkam w okręgu, w którym kandyduję, najpierw przy ul. Długiej, a od 25 lat przy ul. Kasztanowej.

więcej
Data: 2014-10-15

Małgorzata Rajkowska - kandydatka na radną - okręg 1 - Czapury

Mam 47 lat, męża Przemysława i dwoje dorosłych dzieci. Syn mieszka i pracuje w Poznaniu, córka rozpoczęła studia magisterskie w Turcji. Od 20 lat mieszkam w Czapurach przy ulicy Gromadzkiej. Mam wykształcenie średnie ekonomiczne. Ukończyłam także studium policealne - technika i organizacja usług gastronomicznych.

więcej
Data: 2014-10-20

Paulina Olszowa - kandydatka na radną - Okręg 4

Mam 28lat. Jestem mężatką,  mam syna. W Rogalinku mieszkam od urodzenia (moje nazwisko panieńskie Organiściak). Jestem magistrem edukacji medialnej i technologii informacyjnych oraz pedagogiem pracy socjalnej wraz z resocjalizacją. Od 2012 roku pełnię funkicję dyrektora żłobka w Komornikach.

więcej
Data: 2014-10-12

Paweł Maciejewski - kandydat na radnego - okręg 19

Chciałabym Państwu przedstawić Pawła Maciejewskiego - kandydata na radnego z okręgu nr 19.
Paweł ma 47 lat. Od urodzenia mieszka w Mosinie przy ul. Sowinieckiej.

więcej
Data: 2014-10-13

Piotr Wilanowski - kandydat na radnego - okręg 5

53 lata, żona Małgorzata, syn Maciej.
Będąc Radnym obecnej kadencji ponownie ubiegam się o mandat radnego Rady Miejskiej w Mosinie w okręgu nr 5 (Rogalin – Świątniki). Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu i Studium podyplomowego na SGGW w Warszawie.

więcej
Data: 2014-10-13

Wojciech Konieczny - kandydat na radnego - okręg 12

 51 lat, wykształcenie średnie, żona Marlena, córka Karolina.

więcej
Data: 2014-10-23

Łukasz Kasprowicz - kandydat na radnego - okręg 8

Mam 37 lat. Mieszkam w Dymaczewie Nowym.  Mam żonę, Agnieszkę i dwóch synów - Kacpra  i Jana. Wykształcenie wyższe - mgr administracji, zawód wykonywany - dziennikarz, redaktor gazety "Fakty Mosińsko Puszczykowskie". Od wielu lat prowadzę bloga internetowego pod adresem www.mosina.blox.pl, opisuję i poruszam na nim tematy społeczne dotyczące gminy Mosina. Krytycznie oceniam styl sprawowania władzy przez burmistrz Zofię Springer. Jestem radnym Rady Miejskiej w Mosinie w kadencji, członkiem komisji ochrony środowiska oraz budżetu i finansów.

więcej


Zobacz także: