CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Wyniki szkół podstawowych i gimnazjów

 szkoła podstawowa

 gmina

powiat 

 województwo

 kraj

zdających

 sprawdzian po VI kl. - 40pkt.

 24,67

24,46 

23,76 

24,56 

267 

gimnazjum

 gmina

powiat 

 województwo

 kraj

zdających

 część humanistyczna - 50pkt.

 28,34

29,36 

29,11 

30,34 

 277

 część matematyczno-przyrodnicza - 50pkt.

 23,88

23,77 

23,35 

23,90 

 277

 język angielski - 50pkt.

 29,62

30,46 

29,85 

29,88 

 259

 język niemiecki- 50pkt.

 26,83

29,32 

29,24 

29,36 

 18

Niżej zamieszczone wykresy pokazują  wyniki naszych uczniów zestawione ze wynikami powiatu,  województwa i kraju w kolejnych latach. 

CO TO JEST "TENDENCJA ROZWOJOWA SZKOŁY"?

Metoda analizy tendencji rozwojowej szkoły umożliwia interpretowanie wyników egzaminacyjnych w odniesieniu do wyników populacji na przestrzeni lat 2002 - 2008 np. wyniki egzaminacyjne szkoły odniesione są do wyników egzaminacyjnych województwa wielkopolskiego. Na podstawie analizy tendencji rozwojowej można wnioskować o wzroście, spadku lub braku postępu w zakresie osiągnięć szkoły, a tym samym nie dopuszczać do uproszczonej oceny pracy szkoły w oparciu o średni wynik punktowy z jednego roku.

Zobiektywizowane w ten sposób średnie wyniki punktowe szkoły z kolejnych 3 lat umieszczono na jednym wykresie. Powstała na ich podstawie linia trendu określa tendencję rozwojową szkoły.
Osoby zainteresowane wcześniejszymi wynikami szkół mogą zajrzeć na:
www.oke.poznan.pl/files/cms/4/tendencje_sp2010.xls
Interpretację tendencji rozwojowej dla konkretnej szkoły należy rozpocząć od ustalenia czy jej wyniki standaryzowane w kolejnych latach przybierają wartości ujemne, co wskazuje na niższe osiągnięcia niż wyniki województwa lub dodatnie, czyli wyższe niż średnia wojewódzka. W dalszej kolejności można zwrócić uwagę, czy wartości wyników standaryzowanych są względnie stałe, czy też różnią się istotnie na przestrzeni lat np. spadają, by w następnym roku wzrastać i ponownie spadać. Następnie analizujemy linię trendu, jej nachylenie oraz kierunek. Oczywiście najbardziej pożądaną i modelową jest taka sytuacją, gdy wyniki standaryzowane przybierają coraz wyższe wartości dodatnie, nie obserwuje się w nich gwałtownych zmian oraz linia trendu jest rosnąca.Gimnazjum nr 1 w Mosinie

uczestniczyło tylko w dwóch sesjach egzaminacyjnych w 2009 i 2010 r. dlatego na stronie
www.oke.poznan.pl nie ma linii trendu/tendencji rozwojowej.
Poniżej na wykresie zestawione zostały wyniki szkoły z średnimi wynikami  województwa (tak jak u innych szkół).


Komentarze