CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Czy 2 wnioski radnego ROGALKI spowodują zmiany istotne dla 4 szkół, 1000 uczniów i 100 nauczycieli?

14 marca radny, Jacek Rogalka złożył 2 wnioski. Burmistrz w odpowiedzi na wnioski radnego przygotowała projekty uchwał.
Projekt uchwaly w spr. zalozenia zespolu szkol.PDF
Projekt uchwaly w spr. uchylenia uchwaly - Rogalinek.PDF
Projekt uchwaly w spr. uchylenia uchwaly - Rogalin.PDF
Radni będą musieli na sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r. podjąć decyzję dotyczącą tysiąca uczniów i stu nauczycieli. W nadchodzącym tygodniu odbędą się 2 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z udziałem Burmistrza, kierownika referatu oświaty, dyrektorów, przedstawicieli Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców.
W poniedziałek, 11.04.2011 r. o godz.18.30 w Sali 110 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie w sprawie ewentualnego połączenia Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie w Zespół Szkół.
W piątek, 15.04.2011 r. o godz. 17.00 w sali MOK odbędzie się posiedzenie w sprawie szkół w Rogalinku i Rogalinie. W tym spotkaniu wezmą udział sołtysi Rogalinka, Sasinowa, Rogalina, Mieczewa, Świątnik i Radzewic.


 


Komentarze