CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2011-05-05 
Drukuj PDF Wyślij link

Budynek socjalny w Krośnie

Autor: Małgorzata Kaptur 

Droga do nowego budynku socjalnego w Krośnie nie jest prosta. Czy to tylko utrudnienie, czy może zagrożenie dla bezpieczeństwa kilkunastu rodzin? Czy służby komunalne i w razie potrzeby straż pożarna pokonają ten niespełna 5 m szerokości zakręt bez problemów? Czy budynek gospodarczy na trasie dojazdu to dobre rozwiązanie?

W kwietniu do 12-to rodzinnego budynku mieszkalnego w Krośnie wprowadzili się pierwsi lokatorzy.
Budynek jest dwupiętrowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji mieszczą się 2 mieszkania jednopokojowe i 2 mieszkania dwupokojowe. Powierzchnia zabudowy - 219,10 m2. Powierzchnia użytkowa - 512,70 m2. Wysokość - 10,63 m. Szerokość  - 12,03 m. Długość  - 21,24 m. Kubatura - 1921,50 m3. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu z blachy dachówkowej koloru ceglastego.
Projekt kosztował 37 649,- zł. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
: 923.214.21 PLN
W wyniku przetargu wykonawcą został Plus System Sp. z o.o., ul. Samotna 4, 61-441 Poznań, - tyle wyczytałam w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 408178 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
Na próżno szukałam tych informacji na mosińskim BIP-ie bip.mosina.wokiss.pl/
Dlaczego ich tam nie ma? Spróbuję się dowiedzieć w Urzędzie.

W odróżnieniu od mieszkań deweloperskich mieszkanie socjalne jest wykończone tak, żeby było gotowe do zamieszkania - jest pomalowane, na podłogach są wykładziny, w łazience i kuchni są niezbędne urządzenia.
Z drugiej strony jednak deweloper projekt wykonuje sam, musi dać teren pod budowę i chce mieć zysk (minimum 20%).
1m2 na osiedlu Miodowym w Krośnie kosztuje 3 500 zł. Ile kosztowało wybudowanie m2 mieszkania w budynku socjalnym w Krośnie?

poz. nazwa zadania inwestycyjnego wartość inwestycji  zakres prac w 2010 r.   plan           wykonanie %wykonania
21 Budowa budynku
z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie
 1 445 000

Wybudowano budynek   z 12 mieszkaniami. Trwają odbiory i przekazanie do użytkowania

750 000 749 993 100%

źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2010

Jak wygląda budynek socjalny w Krośnie?


Budynek widziany od strony torów. Stoi bardzo blisko granicy sąsiedniej działki.

Wjazd z ul. Głównej, nietypowy, łamany, gdyż na wprost stoi garaż. Czy tu zmieści się samochód  Straży Pożarnej?

Minęliśmy przewężenie i jesteśmy na ostatniej prostej. Z lewej stary budynek zamieszkały przez kilka rodzin.Z prawej wiata garażowa - 6 miejsc parkingowych. 
Tu rodzi się wiele pytań:
1. Czy urządzenie takiego garażu jest niezbędne, by zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców?
2. Czy stawianie obiektu niekoniecznego, a bardzo komplikującego dojazd do budynku było uzasadnione?
3. Jaki jest koszt zbudowania tej wiaty?
4. Jakie kryteria musi spełnić mieszkaniec, by otrzymać lokal socjalny i w jaki sposób jest to weryfikowane?
UCHWAŁA NR LX/411/10  RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina
§ 4. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:
a) 80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 50 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.

W roku 2011 jest to kwota:728,18. Lokator bloku socjalnego musi mieć zatem dochód mniejszy niż 582,54.
więcej informacji:
bip.mosina.odpowiedz na pyt.pdf
A oto cel naszej podróży - budynek socjalny z 12 mieszkaniami. Wysoki krawężnik pokazuje, że dalej można tylko piechotą. Obchodzę budynek - z prawej strony i za nim jest ok. 3 - 4 m do betonowego płotu wyznaczającego granicę działki.
Trudno tu będzie manewrować pojazdom, jeśli zbierze się ich więcej niż miejsc parkingowych. Śmieciarka i Straż - strach pomyśleć! Czy otoczenie tego budynku spełnia wszystkie normy, czy mieszkańcy mogą się tam czuć bezpiecznie? Czy jedna wąska droga ewakuacyjna dla 17 rodzin to właściwe rozwiązanie?
Czy nie należało zbudować tego budynku po prostu w innym miejscu, na większej działce?

 Pora opuścić teren. Trzeba zachować ostrożność, gdyż  zanim dojedziemy do ul. Głównej czeka nas zakręt. 

podgik.poznan.pl/iGeoMap/Data/Poznan/Mosina.php
 

Budowa trwała od 4.12.2009 do 12.12.2010 r. kiedy to nastąpił odbiór wewnętrzny obiektu z udziałem zamawiającego, wykonawcy i inspektorów nadzoru.
Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 16.03.2011 r.
Nie było odbioru Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Instytucje te zostały skutecznie powiadomione. Jest to równoznaczne z niezgłoszeniem uwag.

21.06.2010 r. została podpisana umowa na roboty dodatkowe na kwotę 25 539,18 (brutto). Obejmowała ona: docieplenie ściany szczytowej starego budynku, trójniki instalacji kanalizacyjnej i zabudowa części wiaty, przeznaczonej na pomieszczenia gospodarcze.

Rozliczenia z wykonawcą zostały prowadzone sukcesywnie, w miarę postępu prac budowlanych. Wystawiono i zapłacono 19 faktur na łączną kwotę 1 069 083,39 zł.

Zgodnie z ofertą przetargową koszt budowy budynku socjalnego w Krośnie wynosił 1.016.594 zł. Różnica między kosztorysem przetargowym a faktycznie poniesionymi kosztami wynosi 52 489,39 zł, w tym 25 539,18 – umowa na roboty dodatkowe

Projekt techniczny przygotowała agencja budowlana KALDO z Leszna. Składa się z trzech tomów.
I – dotyczy budynku mieszkalnego
II – wiaty garażowej
III – instalacji

Oprócz budynku mieszkalnego zbudowano wiatę garażową za 49.229,18 zł.

W decyzji o warunkach zabudowy wydanej 15.04.2009 r. przez zastępcę burmistrza, p. Sł. Ratajczaka jest stwierdzenie, że „ze względu na socjalny charakter budynku ustala się obowiązek zapewnienia 1 miejsca postojowego lub garażowego dla każdego mieszkania”.
Powinno być ich zatem 12, ponieważ jest tyle mieszkań.

W projekcie technicznym – tom II – została zaplanowana wiata z 10 stanowiskami postojowymi.


W trakcie budowy w odpowiedzi na wnioski mieszkańców starego budynku dokonano zmiany projektu i 4 miejsca parkingowe zabudowano tworząc pomieszczenia gospodarcze, co spowodowało wzrost kosztów budowy ( umowa na roboty dodatkowe).

Liczba miejsc postojowych zmalała do 6. W pozwoleniu na budowę jest mowa o 10 stanowiskach postojowych, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym na dzień dzisiejszy.

Wnioski:

1. Z uwagi na brak miejsca – niewielka działka, na której mieszka 17 rodzin budowa wiaty garażowej była nieuzasadniona i zwiększała koszty całej inwestycji (49.229,18 zł. + koszty projektu – tom II dokumentacji technicznej). Zamiast wiaty powinny być wyznaczone namalowanymi pasami na pozbruku miejsca postojowe.
2. Z uwagi na liczbę mieszkańców niepokojący jest brak zainteresowania i stosownej opinii Państwowej Straży Pożarnej.
3. Warunki zabudowy nie zostały zrealizowane jest tylko 6 miejsc postojowych czyli 50% wymaganych w tym dokumencie.
4. Błędeem było nieuwzględnienie na etapie projektowania budynku gospodarczego dla mieszkających w starym budynku 5 rodzin. Przecież nie było to tajemnicą, że muszą gdzieś przechowywać opał. Należało to przewidzieć i uwzględnić w planach.
5. Błędem jest również niezaplanowanie żadnej przestrzeni przeznaczonej dla dzieci.


Komentarzema92
2017-12-01 11:30:42
Tradycja połączona z nowoczesnością, solidność i fachowość to najkrótsza wizytówka fabryki Okien i Drzwi Astra Lublin. Zapraszamy do kontaktu. http://oknadrzwi-lublin.pl/
Jacek
2011-05-29 22:02:29
Pan Ratajczak zawsze ma jakieś dziwne przepisy. Może nie jest świadomy, że co jakiś czas pojawiają się nowelizacje. Co zazdrość i pazerność robią z ludźmi w podeszłym wieku. Jedni chcą mieć nowe domy i nie mogą mieć przez tych co mają Szafy Flamandzkie. Taka równość społeczna w Mosinie.
monika cybal
2011-05-09 23:45:41
winne zapewne dziurawe przepisy i SKO, którym jeszcze nie zainteresował się prokurator....
eye
2011-05-09 21:34:20
a przedmiotowy budynek to pomalowała jakaś niedorozwinięta małpa?
Stanisław
2011-05-09 17:05:16
A gdzie był pan vice burmistrz Ratajczak, który tak zaparcie pilnuje, aby nie powstawały takie sytuacje. Droga węższa niż przewidują przepisy? A może "dziurawe przepisy" pozwalają na budowę takich dróg.