CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Wyniki egzaminów 2011

2011-06-17
Małgorzata Kaptur
Źródło: http://www.oke.poznan.pl
 

W dniach 13 - 15 kwietnia uczniowie 5 gimnazjów w naszej gminie, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, napisali egzamin składający się z trzech części: humanistycznej, przyrodniczo-matematycznej i językowej.
W tym tygodniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki.
Jak wypadli nasi gimnazjaliści?
Z każdej części można było uzyskać 50 punktów.  Średnie wyniki uczniów w Polsce są niskie - to problem bardzo złożony. Wielkopolska wypada na tle innych województw słabo. Celem mojej analizy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak radzą sobie mosińscy uczniowie na tle rówieśników z powiatu poznańskiego, województwa wielkopolskiego i kraju.
Analizując wyniki nie wolno jednak porównywać wartości punktowych danej szkoły z kolejnych lat. Poziom trudności testów co rok jest inny, dlatego jedyne możliwe porównanie to odniesienie wyniku szkoły do wyniku gminy, powiatu, województwa czy kraju w jednym konkretnym roku. Porównując się do innych możemy ocenić, czy wypadliśmy gorzej czy lepiej niż w poprzednim roku.
Na wyniki egzaminu wpływa wiele czynników, m.in. środowiskowe. Najwyższe wyniki w Polsce uzyskują mieszkańcy wielkich miast, najniższe wyniki są osiągane przez uczniów małych miejscowości.

Nasi uczniowie z części humanistycznej uzyskali 11 wynik w powiecie na 17 gmin. W trzech ostatnich latach uzyskiwali wynik minimalnie niższy niż średni wynik w powiecie i znacznie niższy niż w kraju. Wynik tegoroczny pokazuje, że niewiele się tu zmienia. Zmniejszył się tylko dystans między naszą gminą a powiatem. Trzeba jednak dodać, że Gimnazjum nr 2 w Mosinie z wynikiem 26,30 wiedzie tu prym. Jest to wynik z którego szkoła może być naprawdę dumna. Jest on o cały punkt wyższy od średniej krajowej.Z części przyrodniczo-matematycznej nasi uczniowie wypadli lepiej niż z humanistycznej, uzyskali 8 wynik w powiecie. Już drugi rok z rządu jest to wynik dobry. W tym roku nasi uczniowie wyprzedzili kolegów w powiecie, województwie i kraju. Aż trzy gimnazja uzyskały wynik wyższy niż średnia krajowa - są to Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Gimnazjum w Daszewicach i Gimnazjum nr 2 w Mosinie.


Wynik z języka angielskiego jest dobry, minimalnie niższy niż średni wynik w powiecie ( trzy gimnazja uzyskały wynik wyższy niż średnia w powiecie - są to Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Gimnazjum nr 2 w Mosinie i Gimnazjum w Daszewicach.
Wynik naszych gimnazjalistów jest  wyższy niż średni wynik w Wielkopolsce i w kraju.


SPRAWDZIAN PO SZÓSTEJ KLASIE     M.Kaptur, 10.06.2011

Nasi szóstoklasiści w tym roku wypadli gorzej niż w ubiegłym. Zajmujemy 12 miejsce w powiecie,  w ubiegłym mieliśmy 7 miejsce.
Gratulacje należą się Szkole Podstawowej w Pecnej, która ma wynik lepszy niż średnia gminy, powiatu, województwa i kraju, a także Szkole Podstawowej w Krośnie i Szkole Podstawowej nr 2


Komentarzeczytelnik
2011-07-11 13:30:49
naszym zdaniem te pieniądze można lepiej wydatkowac, nie ma sensu wydawac takich pieniędzy na gazetę, która nic nie wnosi
nauczycielka
2011-07-11 07:35:03
To jest po prostu skandal. Innych słów nie znajduję. Sprostowanie niewiele pomoże. Zresztą prostuje się pojedyncze błędy. Tu trzeba przeprosić i napisać na nowo. Jak redaktor nie potrafi to możemy mu pomóc.
Jan Marciniak
2011-07-09 14:17:59
Pozdrawiam Cię, Małgosiu. Z precyzją zegarmistrzowską wypunktowałaś tego, co się mieni dziennikarzem. To nygus i impertynent. Powinien opuścić Ziemię Mosińską i to czym prędzej. Dramatem jest to, że takich sługusów potrzebuje "Pani" i to, że z Twoich, moich, nas wszystkich podatków jest to beznadziejstwo sowicie opłacane.
rodzic
2011-07-09 14:00:33
To niewyobrazalne jak dziennikarz tak moze pisać. Ciekawe jak wyglada rzetelność w innych sprawach w Merkuriuszu, obawiam się ze tez podobnie
wiórecki
2011-06-17 11:13:39
Teraz już przynajmniej wiadomo, czemu w naszej gminie wybiera się taką Springerową na burmistrza albo na Przewodniczącego Rady elektryka z zasadniczym wykształceniem. Tym razem: jaki kram taki pan. Miernoty kochają miernoty. Efekty do stwierdzenia a świat, mądry, uczony świat pędzi! MĄDRZEJ MOSINO!
K.L.
2011-06-11 23:09:44
Cieniutko, cieniutko...