CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2011-07-06 
Drukuj PDF Wyślij link

M A N I P U L A C J A -

Autor: Małgorzata Kaptur 

Co to jest manipulacja?
Manipulacja jest to posługiwanie się kimś dla osiągnięcia określonych celów.  Manipulować można też  treścią i sposobem przekazywania informacji.
Czy radni w Mosinie zostali zmanipulowani przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza Gminy Mosina?  W moim odczuciu tak. Czy był to przypadek odosobniony? To pytanie pozostawię bez odpowiedzi. Może stanie się zachętą do refleksji na temat mosińskiej rzeczywistości.


 


Dzisiaj, 6 lipca 2011 r. otrzymałam drogą elektroniczną z Biura Rady Wystąpienie pokontrolne RIO z 23 maja 2011 r. Od 31 maja leżało spokojnie w Biurze Rady. Nie jest to przeoczenie pracowników, lecz świadome działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Waldemara Waligórskiego, który nie przesłał tego dokumentu radnym. Zdecydował, że trafi do naszych rąk później, razem z  wyjaśnieniami burmistrza.

Pani Grażyna Jakubowicz - Naczelnik Wydział Kontroli RIO była zaskoczona tym, że radni nie otrzymali  Wystąpienia pokontrolnego. Oświadczyła, że RIO wysłało 2 egzemplarze - jeden dla Burmistrza, jeden dla radnych.

31 maja pismo trafiło do Urzędu, a dopiero 6 lipca do rąk radnych.

Dlaczego nie wcześniej? 

Odpowiedź jest prosta!

29 czerwca była sesja absolutoryjna.

Jest więc oczywiste, że Burmistrzowi było to nie na rękę, żeby radni czytali o potknięciach Urzędu zanim zagłosują za absolutorium.  Im mniej wie radny, tym lepiej. To taki pomysł pomysł burmistrza na "współpracę".

29 czerwca pismo do RIO było już gotowe, ale nie włożono go  z  Wystąpieniem do teczek radnych (to zwyczajowa forma przekazywania radnym informacji). Nie włożono go, żeby nie dawać okazji do niewygodnych pytań.

Wystapienie pokontrolne RIO i odpowiedz burmistrza.PDF


Komentarzeantywal
2011-07-08 21:55:53
A kim jest ten Waligórski, że te dokumenty ukrywa przed radnymi. Przecież były one kierowane do Rady Miejskiej, a więc do radnych. nie było napisane by pzekazać to rajcom po ustosunkowaniu się pani burmistrz. Oj Waldek, Waldek, brachcesz sobie
specjalistka
2011-07-07 07:24:42
Kochani ona was ma za głupków. Ona was traktuje jak ociężałych umysłowo. 21 to akurat klasa. Na jednych pokrzyczy, innych poklepie i gotowe
keks
2011-07-06 18:10:48
Rzeczywiście daty są bardzo wymowne