CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2011-09-27 
Drukuj PDF Wyślij link

Dlaczego jest konieczna uchwała o "Merkuriuszu Mosińskim?

Małgorzata Kaptur;  29-09-2011

Koleżanki i Koledzy Radni!  Nie bójmy się dyskusji o tym jak powinno wyglądać pismo samorządowe w Mosinie...

"Merkuriusz Mosiński" to liczące 32 strony bezpłatne pismo informacyjne Gminy Mosina. Ukazuje się raz w miesiącu i dociera do niemal każdego domu w naszej gminie.

17 maja złożyliśmy w Biurze Rady  wniosek i projekt_uchwaly w sprawie wydawania gazety samorządowej przez Gminę Mosina.
Przeleżał  w "zamrażarce" do  września. Opatrzony opinią mec. Z. Kmiecika trafił w końcu do Komisji Promocji. Dyskusji o uchwale towarzyszyły silne emocje z obydwu stron. Radny Rogalka był zdania, że blog www.mosina.blox.pl i  Fakty Mosińsko-Puszczykowskie powinna opozycyjnym radnym wystarczyć. Tym samym potwierdził znany wszystkim fakt, że Merkuriusz Mosiński ogranicza się do prezentowania punktu widzenia burmistrza.

Nie doszło do zaopiniowania uchwały, co jest konieczne, by mogła trafić pod obrady Rady Miejskiej. Wczoraj Komisja Promocji zebrała się ponownie.
Udało się uzgodnić kilka spraw, ustalono, że trzeba dopracować szczegóły, stworzyć regulamin, dlatego projekt uchwały nie będzie prawdopodobnie głosowany na dzisiejszej sesji, lecz miesiąc później. To krok do przodu.

Dlaczego ta uchwała jest potrzebna?

1. "Merkuriusz Mosiński" nie jest wydawany na podstawie miejscowego prawa, a jest to konieczne. Sprawdź: gazeta prawna.

2. "Merkuriusz Mosiński"  jest wydawany za pieniądze z gminnej kasy, czyli z podatków wszystkich mieszkańców, powinien więc dostarczać obiektywnej informacji nie tylko o działalności burmistrza, ale również o działalności Rady Miejskiej, sołectw i zarządów osiedli.

3."Merkuriusz Mosiński"  powinien informować nie tylko o sukcesach, ale i o problemach, przedstawiać różne punkty widzenia.  

Opozycyjni radni zabiegali o ograniczenie wydatków na  wydawanie "Merkuriusza Mosińskiego" w roku 2011. Proponowaliśmy zmniejszenie wydatków o 50 tys. Byliśmy zdania, że Merkuriusz może wychodzić co dwa miesiące wzgl. miesięcznie, ale w zdecydowanie mniejszej objętości.
Niestety nasz wniosek nie zyskał poparcia większości radnych.

Uważamy, że skoro Gmina ponosi koszty wydawania pisma informacyjnego, mieszkańcy mają prawo otrzymywać wydawnictwo wszechstronnie opisujące mosińską rzeczywistość.

Jak jest w sąsiednich gminach?

"Echo Puszczykowa"  liczy zazwyczaj 24 strony, w swoim styczniowym numerze poświęciło Radzie Miasta  prawie 4 strony. Proszę zerknąć  na echo.puszczykowa 

Merkuriusz Mosiński Nr 1 2011 - 32 strony na  3 stronach zamieścił tylko treść uchwał merkuriuszpdf. Podobnie w kolejnych numerach.

Przytaczanie treści uchwał w pełnym brzmieniu jest bezcelowe. Wystarczy tak jak robią inne gminy wymienić uchwały i krótko je omówić. Pozostałe 2 strony można wykorzystać na prezentowanie zagadnień będących przedmiotem obrad poszczególnych komisji, prezentacji stanowisk klubów w ważnych dla gminy sprawach.
 

W czerwcu w Dopiewie radni uchwalili następującą uchwałę:
 


STATUT  /statut.pdf
Czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe

samorzadowe_gazety_biuletyny_i_blogi.html 

Wydawanie pism samorządowych jest przedmiotem dyskusji w całej Polsce. Samorządy różnie rozwiązują ten problem jak widać z przytoczonych wyżej przykładów.

Mamy nadzieję, że wszyscy mosińscy radni podejmą trud szukania nowych korzystnych dla mieszkańców rozwiązań.


Komentarze