CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2011-09-30 
Drukuj PDF Wyślij link

IX 2011 - Będą kolejne obligacje, a Merkuriusz się nie zmieni

Autor: Małgorzata Kaptur 

Małgorzata Kaptur 30-09-2011

Wczorajsza sesja trwała 8 godzin - zakończyła się o północy. 34 punkty w porządku obrad! Czy tak powinno być? To pytanie dla Przewodniczącego Rady i Burmistrza.
Być może chodzi o to, by było jak najmniej czasu na zadawanie pytań. Wczoraj Przewodniczący zgłosił nawet wniosek, by zrezygnować z tego punktu...
 


emisja_obligacji_komunalnych_oraz_zasady_ich_zbywania_i_wykupu.pdf

Mosina zadłuża się na kolejnych 5 milionów złotych. Spora część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Klub radnych Koalicja Samorządowa już w czasie prac nad budżetem na rok 2011 był przeciwny zadłużaniu gminy. Proponowaliśmy ograniczenie wydatków. 

Przeciw emisji kolejnych obligacji głosowali:

1. Marian Jabłoński
2. Małgorzata Kaptur
3. Łukasz Kasprowicz
4. Jan Marciniak
5. Jacek Szeszuła
6. Piotr Wilanowski

Wstrzymali się:

1. Aleksandra Miedziarek-Rogal
2. Małgorzata Twardowska
3. Tomasz Żak

Za zaciągnięciem tego zobowiązania byli:

1. Barbara Czaińska
2. Sławomir Falbierski
3. Antoni Karliński
4. Kordian Kleiber
5. Maria Krause
6. Wiesława Mania
7. Marian Osuch
8. Jacek Rogalka
9. Ryszard Rybicki
10. Krzysztof Siestrzencewicz
11. Waldemar Waligórski
12. Waldemar Wiązek

Wydawanie gazety samorządowej przez Gminę Mosina 

Przewodniczący Komisji Promocji, radny Rogalka, złożył wniosek o wycofanie projektu tej uchwały z porządku obrad, z uwagi na trwające nadal prace nad jej tekstem.
Radna Krause złożyła jednak wniosek przeciwny, który przeszedł.
Debata była rzeczowa i spokojna i wydawało się, że wszyscy są przekonani, że wydawanie "Merkuriusza" powinno mieć podstawy prawne w postaci uchwały, oraz że "Merkuriusz" powinien jako pismo Gminy nie tylko informować o działalności burmistrza ale i Rady Miejskiej, jednak wynik głosowania był niekorzystny.

Za przyjęciem uchwaly_w_sprawie_wydawania_gazety_samorzadowej_przez_gmine_mosina.pdf  
głosowało 8 radnych:


1. Marian Jabłoński
2. Małgorzata Kaptur
3. Łukasz Kasprowicz
4. Jan Marciniak
5. Aleksandra Miedziarek-Rogal
6. Jacek Szeszuła
7. Małgorzata Twardowska
8. Piotr Wilanowski

12 radnych było przeciwnych i 1 radny (Tomasz Żak)  wstrzymał się.

Trzynaście osób zatem uznaje, że "Merkuriusz" jest pismem, w którym niczego zmieniać nie należy.

13 radnych akceptuje ograniczanie prawa do wyrażania poglądów innych niż zdanie burmistrza.
13 radnych nie uważa za stosowne, by mieszkańcy byli informowani o działalności Rady Miejskiej.
13 radnych boi się zmian, a może nie zdaje sobie sprawy, że  można inaczej.

Ubolewam, że w tej grupie znaleźli się nasi byli koledzy klubowi, Tomasz Żak i Waldemar Wiązek, których szanowałam za odwagę i posiadanie własnych poglądów. Wielokrotnie wypowiadali się krytycznie na temat "Merkuriusza". 
"Merkuriusz"  się nie zmienił, a oni jak widać tak.


KomentarzeZbigniew
2011-10-08 13:01:51
Panie Tomaszu! 3 października skierowałem pod Pana adresem pytanie. Czy mógłby Pan odpowiedzieć?
Zbigniew
2011-10-03 10:12:49
Po analizie tych kilku wpisów, chciałbym zadać pytanie Panu Tomaszowi. Projekty uchwał radni otrzymują z wyprzedzeniem tygodniowym. Czy nie myślał Pan o skontaktowaniu się z grupą opozycyjną, która jest autorem projektu uchwały(a z której Pan się wywodzi) o spotkanie w celu przedstawienia własnych przemyśleń, następnie uzyskaniu consensusu? W konsekwencji uzgodnioną uchwałe głosować podczas sesji.
Łukasz Kasprowicz
2011-10-02 21:28:16
Uzgodniliśmy, wszyscy zgodnie na komisji promocji, że wycofujemy uchwałę z porządku obrad, by ją dopracować. Szefowa klubu NRM była przeciwna wycofaniu i na sesji złożyła wniosek, by nie wycofywać uchwały. Ci ludzie z NRM są niepoważni. A co do Twoich sugestii, kolego Tomku, podzielam je w całej rozciągłości. Jednak nie zapominaj, że wszystkie szczegóły miał uregulować regulamin do tej uchwały, bo bez regulaminu nic by się nie zmieniło.
Tomasz Żak
2011-09-30 17:36:37
Dziękuję za wprowadzenie poprawki :-)
Małgorzata Kaptur
2011-09-30 13:46:00
Bardzo mnie cieszy Twoje stanowisko w tej sprawie. To dobrze, że Tobie też zależy na zmianie Merkuriusza. Masz rację - jest różnica między wstrzymaniem się od głosu, a byciem przeciw. Szkoda, że nie zaproponowałeś wczoraj poprawki, która zyskałaby zwolenników i wprowadziła pożądane regulacje. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja wrócić do tego tematu na sesji, choć jak znam życie nieprędko się to stanie... Jeśli masz pomysł na lepsze rozwiązanie, chętnie z Tobą podyskutuję. Pozdrawiam.
Tomasz Żak
2011-09-30 12:15:02
Witam Nie zgadzam się z stwierdzeniem ,że wstrzymanie się od głosu jest jednoznaczne z opowiedzeniem się za wydawaniem gazety w dotyczczasowym kształcie . I ostatnie zdanie moderatorki jest nadużyciem i dowolną interpretacją , niedozwoloną chociażby za względu na kulturę osobistą i inteligencję jaką reprezentuje. Dziwi mnie to tym bardziej ,że w dyskusji dawałem wyraz moim wątpliwościom na ile uchwała jest w stanie zmienić dotychczasową rolę czasopisma Merkuriusz ( bo też mi na tym zależy). Nikt z kolegów i koleżanek nie udzielił jasnej i logicznej wypowiedzi . Zle się stało ,że uchwała w takim kształcie była w porządku obrad wczorajszej sesji . Pozdrawiam