CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Mieszkańcy skarżą się...

Małgorzata Kaptur: 26.10.2011 r.

Skargi mieszkańców naszej gminy na Burmistrza Gminy Mosina są sprawą niezwykle trudną. W 2011 roku Rada Miejska głosowała 10 razy nad uchwałami dotyczącymi skarg na Burmistrza Gminy Mosina.
 

Mnie osobiście większość tych spraw bulwersuje, a sposób ich załatwiania polegający głównie na jak najszybszym odbiciu piłeczki i pozbyciu się kłopotu wprawia zawsze w zakłopotanie.
Nie widzę sensu w kolejnym kierowaniu tej samej sprawy do SKO czy skargi na burmistrza do Burmistrza Gminy Mosina. Nie widzę też dobrej woli Burmistrza, by sprawę zakończyć jakimś godziwym, możliwym do zaakceptowania przez strony kompromisem. Stosuje się taktykę obliczoną na zmęczenie skarżącego. Nie słyszałam nigdy, żeby p.burmistrz przyznała się do jakiegoś błędu, a radca prawny, p. Z. Kmiecik zawsze tak sprawę zamota, że znajdzie się wystarczająca ilość radnych, żeby wyszło tak jak wyjść powinno. 

data wnoszący skargę przedmiot skargi gdzie została skierowana skarga link
luty Stanisław Świerczyński świadome wprowadzanie w błąd przez Burmistrza,
 
Samorządowe
Kolegium Odwoławcze SKO
uchwala
21.04 Teresa i Andrzej Cybal przewlekłość postępowania przy wydaniu warunków zabudowy, Burmistrz 2x wydał decyzję odmowną Burmistrz Gminy Mosina uchwala
26.04 Paweł Szczepaniak nieprzychylność, 3x odmowa wydania warunków zabudowy i brak zgody na podział Burmistrz Gminy Mosina uchwala
 20.06  Elżbieta Nowacka i inni mieszkańcy ul. Sowinieckiej działanie Burmistrza, hałas i niepokój o bezpieczeństwo dzieci   Zarząd Powiatu uchwala
 20.06  Stanisław Świerczyński  przewlekłość i błędy w postępowaniu administracyjnym burmistrza  SKO uchwala
 29.09  Wanda i Benedykt Kuźma  bezczynności Burmistrza Gminy Mosina  Komisja Rewizyjna  uchwala
 29.09  Teresa i Andrzej Cybal zła wola burmistrza, nieprawidłowości w postępowaniu przy ustalaniu warunków zabudowy Burmistrz Gminy Mosina  uchwala
 29.09 Urszula Woś i inni mieszkańcy Rogalina  skarga na decyzje Burmistrza Gminy Mosina, nadmiernego ruchu TIR-ów i niebezpieczeństw z nim związanych  Zarząd Powiatu uchwala
 29.09 Stanisław Świerczyński   skarga na burmistrza  SKO uchwala
27.10 Ryszard Ciesielski opieszałe wydanie decyzji przez Burmistrza Gminy Mosina Komisja Rewizyjna projekt.
uchwaly

 Co pozostaje mieszkańcowi, kiedy czas upływa, burmistrz od 2 lat nie wydaje warunków zabudowy? Pozostaje mu droga sądowa. www.samorzad.pap.pl/palio/html.run


Komentarze