CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Ile powinno być Komisji?

Małgorzata Kaptur: 8.11.2011

Trwają prace nad statutem gminy, który  reguluje działalność Rady Miejskiej, m.in. określa ilość Komisji. Nie jestem członkiem Komisji Statutowej, ale być może zebrany przeze mnie materiał  skłoni innych do przemyśleń w tym zakresie...

W mosińskiej Radzie Miejskiej jest 21 radnych i aż 8 komisji. Tyle samo jest jeszcze (z przeanalizowanych 25) tylko w gminie Pobiedziska.
W pozostałych 23  jest ich mniej. W 5 gminach są zaledwie 3 komisje.
Średnio w wielkopolskich gminach jest 5 komisji.
Są gminy, w których nie tworzy się stanowiska wiceprzewodniczącego komisji. 

Rozwiązanie przyjęte w Mosinie ma moim zdaniem:

  1. Jedną zaletę - wybrane dziedziny gminnego życia mogą być dokładniej przez radnych poznane.
     
  2.  Trzy wady:
  • Sztuczny podział ściśle ze sobą powiązanych zagadnień powoduje, że projekty uchwał są opiniowane przez 2, czasem nawet 3 komisje i ci sami urzędnicy muszą to samo zagadnienie wyjaśniać radnym dwukrotnie, lub nawet trzykrotnie.
  • Na 21 radnych mamy aż 17 funkcyjnych, ponieważ w każdej komisji, za wyjątkiem Rewizyjnej jest przewodniczący i wiceprzewodniczący.
  • Komisje: Budżetu, Inwestycji i Rewizyjna mają więcej posiedzeń i większą ilość uchwał do zaopiniowania, natomiast komisje: Promocji, Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Ochrony Środowiska są zdecydowanie mniej obciążone pracą.

ilość
komisji

gminy 
do 20 tys.
15 radnych
gminy
ponad 20 tys.
21 radnych
8 1 Mosina
7 1 1
6 1 4
5 2 4
4 3 2
3 4 1
razem 12 13

Poniższe zestawienie pokazuje jak różnie jest ten problem rozwiązywany. Jesteśmy jedyną gminą z 25 wymienionych poniżej, która tworzy komisję, której głównym kierunkiem prac jest promocja.
Tylko 2  gminy poza Mosiną wyodrębniły Komisję Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. Podobny  wąski zakres zainteresowania jak nasza Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ma tylko komisja w Środzie Wielkopolskiej.
 

17 gmin powiatu poznańskiego

Lp. gmina ilość mieszkańców ilość radnych ilość komisji
1 Buk


12 100
 

15 1.Rewizyjna
2.Budżetu i Oświaty
3. Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
2 Czerwonak

2
wiceprzewodniczących
Rady

25 500
21 1.Rewizyjna
2.Oświaty, Kultury i Sportu
3.Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
4.Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5. Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
6. Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Usług
7.Budżetu i Finansów
 
nie ma wiceprzewodniczących
3 Dopiewo
2 wiceprzewodniczących
Rady


17 000
 

15 1.Rewizyjna
2.Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
3.Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
4.Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 
4 Kleszczewo
2 wiceprzewodniczących
Rady
6 000 15 1.Rewizyjna
2.Finansowo-Gospodarcza
3.Oświaty i Kultury
4.Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5 Komorniki
2 wiceprzewodniczących
Rady

18 500
 
15 1.Rewizyjna
2.Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
3.Planowania, Promocji i Rozwoju
4.Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych
5.Statutowo Prawna, Budżetu i Finansów
6 Kostrzyn
16 500
 
15 1.Rewizyjna
2.Komisja Oświaty i Kultury
3.Działalności Gospodarczej i Spraw Komunalnych
4.Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
5.Zdrowia i Sportu
6.Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
7.Budżetowo-Prawna
7 Kórnik
2 wiceprzewodniczących
Rady
 20 080  15

1.Rewizyjna
2.Budżetu i Finansów
3.Polityki Przestrzennej
4.Infrastruktury i Rozwoju
5.Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
6. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

8 Luboń
 29 000  21 1.Rewizyjna
2.Budżetu i Finansów
3.Komunalna
4.Organizacyjno-Prawna 
5.Sfery Społecznej 
6.Doraźna Ds. Ochrony Środowiska 
9 Mosina 27 000 21 1. Rewizyjna
2. Komisja Budżetu i Finansów
3. Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
4. Edukacji, Kultury i Sportu
5. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
6. Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
7. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
8. Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
10 Murowana Goślina
16 000
 
 15 1. Rewizyjna
2. Oświatowo-Społeczna
3. Gospodarcza
wiceprzewodniczący tylko w Rewizyjnej
11 Pobiedziska
2 wiceprzewodniczących
Rady
 18 000  15 1. Rewizyjna
2. Bezpieczeństwa 
3. Budżetu
4. Ochrony Środowiska
5. Oświaty i Kultury 
6. Rolnictwa 
7. Rozwoju
8. Spraw Socjalnych
12 Puszczykowo  
10 000
 
 15

1. Rewizyjna
2. Budżetu i Rozwoju Miasta
3. Edukacji, Kultury i Sportu
4. Komisja Spraw Społecznych 

13 Rokietnica
2 wiceprzewodniczących
Rady
 12 000  15 1. Rewizyjna
2. Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
3. Oświaty. Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego
14 Stęszew
2 wiceprzewodniczących
Rady
 15 000  15 1. Rewizyjna
2. Budżetu, Finansów, Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
3. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
nie ma wiceprzewodniczących
15 Suchy Las  17 000  15 1. Rewizyjna
2. Finansowo - Budżetowa
3. Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych
4. Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska.
5. Oświaty, Kultury i Sportu.
16 Swarzędz
3
wiceprzewodniczących
Rady
 
43 000
 21 1.Rewizyjna
2.Gospodarcza
3.Budżetu
4.Spraw Społecznych
5.Kultury i Sportu
6.Rolnictwa
nie ma wiceprzewodniczących
17 Tarnowo Podgórne
2
wiceprzewodniczących
Rady
 20 000  21

1. Rewizyjna
2. Budżetu i Rozwoju Gminy
3. Spraw Społecznych 
4. Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
5. Gospodarki i Ochrony Środowiska
6. Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
nie ma wiceprzewodniczących

 

Wielkopolskie gminy o zbliżonej wielkości do Mosiny - poza powiatem poznańskim

 18 Śrem
2
wiceprzewodniczących
Rady
40 000    21      1. Rewizyjna
2. Do spraw Wsi i Samorządu
3. Budżetowa
4. Komunalna i Rozwoju
5. Oświaty, Kultury i Sportu
6. Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska
 19 Nowy Tomyśl
2
wiceprzewodniczących
Rady
25 000  21 1. Rewizyjna
2. Komunalna, Prawa i Porządku Publicznego
3. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
4. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5. Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 20 Gostyń
2
wiceprzewodniczących
Rady
 28 000  21
5
klubów
1. Rewizyjna
2. Budżetu i Planowania
3. Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
4. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
5. Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
 21 Środa
Wielkopolska
2
wiceprzewodniczących
Rady
 30 000  21 1. Rewizyjna
2. Polityki Gospodarczej Budżetu i Finansów
3. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
4. Oświaty Kultury i Sportu
5. Zdrowia i Opieki Społecznej
 22 Wągrowiec
2
wiceprzewodniczących
Rady
 25 000  21 1. Rewizyjna
2. Budżetowa
3. Rozwoju
4. Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 23 Ostrzeszów
2
wiceprzewodniczących
Rady
 25 000  21 1. Rewizyjna
2. Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia
3. Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
4. Budżetu i Przestrzegania Prawa
5. Planowania, Rozwoju i Promocji
 24 Jarocin  27 000  21 1. Rewizyjna
2. Budżetu i Finansów
3. Rozwoju
4. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
25 Krotoszyn
2
wiceprzewodniczących
Rady
41 344 21

1. Rewizyjna
2. Budżetowo-Gospodarcza
3. Społeczna

         125 komisji w 25 gminach = 5 komisji/gminę

W 16 gminach jest dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, a w Swarzędzu nawet trzech (!)
 


KomentarzeŁukasz Kasprowicz
2011-11-09 19:13:32
Komisje do likwidacji: Promocja, Bezpieczeństwo, Zdrowie. Koszt każdej miesięcznie to 300zł z hakiem razy 8 komisji to około 3000 razy 12 miesięcy. to około 40.000 rocznie. W obecnym układzie politycznym zmiany się nie dokonają . Bo właśnie chodzi o stołki i tą dodatkową stówę albo dwie. to tak w skrócie
Leszek
2011-11-09 15:36:10
Trochę dużo tych komisji, z daleka widać, że chodzi o "stołki". Czy wicki dostają też kasę? Proszę podać ile to jest miesięcznie.