CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Mieszkańcy nie mieli szans...

Małgorzata Kaptur: 26.11.2011

Mieszkańcy i radni nie mieli możliwości wypowiedzieć się w sprawie planowanej inwestycji polegającej na recyklingu zużytych opon. Nie mieli szans, bo nie zostali poinformowani o toczącym się postępowaniu. Nie było tej informacji na BIP-ie. Decyzja została wydana 9 maja, a dopiero 25 sierpnia umieszczono ją w Internecie. Tego samego dnia zamieszczono też Obwieszczenie Burmistrza  o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Tak więc 25.08.2011 można było przeczytać, że termin zgłaszania uwag i wniosków upłynął... 10 marca. "Merkuriusz" również nie poinformował mieszkańców o tej ważnej sprawie.

  BIP bip.mosina.wokiss.pl/ 


Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ) zobowiązuje do przeprowadzenia konsultacji społecznych i uwzględnienie wniosków i uwag zgłoszonych przez mieszkańców.



Właśnie brak udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym został potraktowany jako jeden z zarzutów w odwołaniu Aquanetu od  Decyzji Burmistrza Gminy Mosina z 9 maja 2011 r.


 

"W trakcie prowadzonego postępowania z  u d z i a ł e m  s p o ł e c z e ń s t w a  nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski" - napisał Burmistrz Gminy Mosina w Decyzji z 7 listopada 2011 r.

Na sesji 26 maja (Decyzja została wydana 9 maja 2011 r.) Burmistrz nie wspomniała o fakcie pozyskania inwestora, a mówiła o rzeczach dużo mniejszej wagi dla naszej społeczności niż ta. -  protokol_nr_xiii-11_-_sesja_rady_miejskiej_w_mosinie - Sprawozdanie Burmistrza str. 17 -20.


Skoro więc ta inwestycja jest taka nowoczesna i wspaniała, to dlaczego tak bardzo starano się ją ukryć przed mieszkańcami i radnymi?

Dlaczego nie pozwolono wypowiedzieć się ludziom i nie dostarczono im potrzebnej informacji?
 
Dlaczego przedstawiciel Firmy Dudek&Kostek przyjedzie na sesję teraz w listopadzie, a nie przyjechał na sesję w lutym, marcu, kwietniu, w maju, w czerwcu, we wrześniu czy w październiku?

Urząd może poinformować mieszkańca za pomocą BIP, lub strony www.mosina.pl

Tam na stronie głównej umieszczane są aktualne informacje. Jednak jak widać, podobnie jak w Merkuriuszu jest to informacja kulturalno-sportowa. W tym najbardziej widocznym dla statystycznego mieszkańca miejscu informacja o możliwości składania uwag i wniosków w rzeczonej sprawie do 10 marca 2011 nie pojawiła się. Proszę zajrzeć na www.mosina.pl/  archiwum str. 24-26







Komentarze



Kacper
2011-11-29 21:50:47
Sam jestem mieszkańcem Mosiny. Już teraz się to tragicznie zapowiada a co jak będzie ten recykling opon. Moim zdaniem nie pozwolić bo właściciele tego będą za granicą a nas tu zatrują tyle.
Mos
2011-11-28 21:36:39
Prawo ochrony środowiska. Art. 245. 1. Każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
Kinga
2011-11-28 18:42:46
Mnie interesuje, jak powinnam postąpić, gdy zauważę że z terenu jakiejś firmy ulatnia się jakiś podejrzany zapach (dym) lub hałas? Komu powinnam to zgłosić?
to "nowoczesni" ponoszą odpowiedzialnosc
2011-11-28 12:38:12
- bez ślepego posłuszeństwa "swoich"radnych Springerowa nie odwazyłaby się na takie draństwo, oni są moralnie odpowiedzialni i powinni ruszyć swoje sumienia,
wiemy kto nie pomoze
2011-11-28 10:54:03
w.waligorski przewodniczacy RM zaprzedal dusze, serce i rozum springerowej, dał sie poznac jako manipulator (patrz RIO), przeciwnik internetu dla radnych, no i jeszcze klamca, ale jest adwent i moze sie nawóci
kto pomoze?
2011-11-28 10:16:57
Na którego "nowoczesnego radnego" mogą liczyć mosiniacy?
Mieszkańcy mogą duzo
2011-11-28 10:12:54
mozna zrobic protesty, mozna powiadomic prase lokalna, żądać spotkań z radnymi, jak wybudują i po 5 latach przyjdzie NIK, ktory stwierdzi przekrety jak w Krzesinach , to wtedy będzie za pózno
Karol
2011-11-27 23:16:40
Niezły bałagan mają w tym urzędzie, ale to chyba specjalnie, bo w tym jest metoda - jak poukładane to od razu widać jak na dłoni, a w takim bajzlu to nikt się nie połapie. I pewno o to chodzi.
Wk.....y
2011-11-27 20:58:26
Mosina zamienia się w republikę bananową. Mieszkaniec jest traktowany przedmiotowo. jego interesy i bezpieczeństwo dla władzy nie maja znaczenia, liczy się tylko kasa.