CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Raport o oddziaływaniu na środowisko zakładu recyklingu opon

Małgorzata Kaptur: 2.12.2011

Dziś na stronie BIP  pojawił się Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych oponsamochodowych. Rodzi się pytanie - skoro to jest takie proste, to dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Dlaczego zaproszeni na sesję przedstawiciele nie zabrali tego dokumentu, by się nim posiłkować w czasie odpowiedzi? Często słyszeliśmy odpowiedź: Odpowiemy na to pytanie 15. grudnia, ponieważ nie mamy ze sobą Raportu.raport_opony.pdf

raport_uzupelnienie.pdf

Wyczytane z raportu: str.61, 6223.11  Klub Radnych Koalicja Samorządowej złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dot. tej sprawy. Władze oraz przedstawiciele firmy Dudek&Kostek mieli czas by się przygotować. Jednak nie zrobili tego. Miała to być krótka informacja, rozdano ankiety - aby skanalizować emocje przybyłych.  Mieszkańcy i radni mieli wpisać pytania, na które uzyskaliby odpowiedź po 2 tygodniach. Kiedy plan się nie powiódł i doszło do debaty, goście często zasłaniali się brakiem schematu procesu technologicznego i Raportu i zapewniali, że 15 grudnia poinformują lepiej.

Poproszono zebranych o przesłanie pytań na adres e-mail rzecznika firmy pani Edyty Kwapich - Lenik.

DROGI MIESZKAŃCU MOSINY, jeśli chcesz wybrać się na spotkanie i przesłać pytania musisz mieć świadomość, że stajesz się uczestnikiem ściśle opracowanej strategii PR.

Pani Edyta Kwapich - Lenik jest bowiem profesjonalistką, pracownikiem On Board PR Ecco Network - jednej z wiodących i najbardziej renomowanych firm public relations w Polsce. 
Specjalizuje się w relacjach rządowych oraz public affairs budując relacje z ośrodkami decyzyjnymi na poziomie lokalnym i centralnym.

Celem public affairs jest przede wszystkim tworzenie i utrzymywanie korzystnego dla danego podmiotu wizerunku, który będzie sprzyjał rozwojowi jego działalnościwięcej tutaj


Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych "Silesia" zarzuca Burmistrzowi Gminy Mosina nieprawidłowy tryb poinformowania społeczeństwa o postępowaniu a także wprowadzenie społeczeństwa w błąd przez złe określenie przedmiotu inwestycji.
Decyzja Burmistrza Gminy Mosina nie może więc zostać uznana za wydaną zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego SILESIA złożyła odwołanie od decyzji Burmistrza do SKO. 
 
Inwestycja została opisana jako „wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym”. Tymczasem procesy pirolizy nie jest procesem recyklingu w myśl art. 3 ust. 3 pkt. 14 ustawy3 o odpadach, gdyż recykling polega na takim przerobie materiałowym odpadów, które powoduje stworzenie z nich równoznacznych produktów. Recykling opon może polegać np. na bieżnikowaniu, wulkanizacji opon lub na ich produkcji z metalu, granulatu elastomerycznego i sadzy uzyskanej z przerobu zużytych opon. Przekształcanie termiczne odpadów (art. 3 ust 3 pkt.20 ustawy o odpadach) może być procesem unieszkodliwiania (D10) lub odzysku energetycznego (R1). Zakład przekształcający termicznie odpady to spalarnia (art. 3 ust 3 pkt.17 ustawy o odpadach) bez znaczenia, czy odpady są przekształcane plazmowo, tlenowo czy beztlenowo. Ważne jest, że produkty tego przekształcania są następnie spalane, co ma miejsce w przypadku inwestycji w Mosinie.
Dlatego prawidłowo zakład powinien zostać zakwalifikowany jako spalarnia odpadów z odzyskiem energetycznym gazu syntezowego (R1) oraz przygotowaniem innych frakcji odpadów do dalszego użycia (R15).
Brak jest w uzasadnieniu decyzji informacji, czy i w jaki sposób instalacja objęta decyzją została zakwalifikowana jako spalarnia odpadów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).
Nieprawidłowe poinformowanie społeczeństwa przez organ zraz z złą kwalifikacją i nazwą inwestycji spowodowało, że społeczeństwo nie mogło skutecznie wziąć udziału w konsultacjach społecznych zgodnie z art. 33 uooś.
Błędy w opisie przedsięwzięcia, brak stwierdzenia zgodności z BAT (art. 143 poś)

Proces pirolizy, który został wymieniony w uzasadnieniu decyzji z dnia 7 listopada 2011 roku nie jest procesem beztlenowym a procesem termicznego przekształcania z podstechiometryczną ilością tlenu. Procesy beztlenowego termicznego przekształcania to zgazowywanie.
Brak jest informacji, czy instalacja stosuje najlepszą dostępną technikę w myśl art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska oraz czy w raporcie została instalacja porównana z odpowiednim dokumentem referencyjnym BREF BAT dla najlepszych dostępnych technik EBIPPC w Sewilli zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 11 uooś.
Niezrozumiałym jest, dlaczego organ w uzasadnieniu decyzji zaliczył jedynie generator prądotwórczy oraz komorę dopalania spalin jako instalację termicznego przekształcania odpadów, wyłączając z niej reaktor pirolityczny (zgazowujący), gdzie przede wszystkim następuje termiczne przekształcanie odpadów.
Całkowicie niezrozumiałym jest też twierdzenie, że chlor nie będzie występował w gazie syntezowym gdyż w całości przejdzie w fazę płynną. Tymczasem takie związki chloru jak SbCl3, AlCl3, FeCl3 przechodzą w stan parowy już w temp ok. 150 C a chlorek cynku (ZnCl2 w temp ok. 300 C. Ich połączenie z parą wodną (opony nigdy nie są całkowicie suche).

czytaj całość ste-silesia.org/listy/UMMO20111116.pdf


Komentarzeobywatel
2011-12-03 12:58:25
Rak toczy mosiński Magistrat. Kuracja podajemy chemie i przedłużymy o 3 lata .W tym okresie następują przerzuty /następne sprawy sądowe/. I co z tego? Ratujmy Gminę i Mosinę. Referendum !!! Odwołajmy kłamczuchów.
Iza
2011-12-02 22:44:23
Stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie spalarni opon jest jednoznaczne. Wszyscy Radni wezwali burmistrza do wycofania się z podjętej decyzji. Jednak Springerowa zamiast podjąć oczekiwaną przez radę i społeczeństwo decyzję na stronie internetowej urzędu próbuje udowodnić, że spalarni nie będzie, bo chodzi o nowoczesna metodę termicznej likwidacji opon. Jak zwał tak zwał a smród z komina poleci taki sam. Czy zatem dla zapewnienia czystości mosińskiego powietrza nie należy już wszcząć procedurę zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania ze stanowiska partykularnej i z nikim nieliczącej się kobiety?
dyskutant
2011-12-02 22:15:52
Ma Pan rację, ja byłem na sesji i swoje już wiem. 15 grudnia na pewno się na to robienie wody z mózgu nie wybieram.
AS wiórecki
2011-12-02 21:12:14
Pani Małgorzato - jest Pani nieoceniona, dane które Pani publikuje są na wagę złota. Pani zaangażowanie i wyważona, jasna postawa gwarantują udany protest, a przede wszystkim, prowadzą do jedności i integracji mieszkańców naszej gminy. Objaśnienie z kim mamy do czynienia w zakresie mobbingu i lobbingu jest kluczowym elementem całej misternie knutej intrygi. Na pocieszenie możemy sobie pogratulować jacy to wielcy specjaliści pracują nad robieniem nam wody z mózgu. Teraz wiadomo kto podszywał sie pod głosy za inwestycją tu i na blogu mosińskim. Pisałem że to manipulant ten "realista2" i miałem rację - to ta lobbystka Kwapik-Lenik. Zawodowo uprzejma i zimna jak lód, prąca po swoje, za ciężkie pieniądze to niewdzięczne, niemoralne zadanie wykonuje. Taką ma wredną pracę bo w nosie i d.. ma trucie nas i zasmrodzenie. Ja osobiście lobbystami gardzę bezgranicznie, prostytucja przy nich to anielska profesja. Dobrze wiedzieć, że wystawili tu ciężką artylerię, ale też to uświadamia nam jak wielkie to są pieniądze ten ich zasrany biznes. Tym bardziej będziemy czujni a nad taktyką spotkania 15 grudnia warto się mocno zastanowić. Czy tego nie warto olać? albo im prawnika wystawić z listą przekrętów w tej sprawie?
diabeł siedzi w szczegółach
2011-12-02 08:28:55
Diabeł siedzi w szczegółach, a w tej potyczce należy na słowa bardzo uważać. Nie mam wątpliwości, że ten zakład to spalarnia, bo gaz popirolityczny jest spalany w atmosferze i to wystarczy, by tak ten proces kwalifikować. Natomiast nie mogę się zgodzić z zapisem: cytuję „ Proces pirolizy, który został wymieniony w uzasadnieniu decyzji z dnia 7 listopada 2011 roku nie jest procesem beztlenowym a procesem termicznego przekształcania z podstechiometryczną ilością tlenu.” Piroliza jest procesem beztlenowym z definicji – co najwyżej można uznać że proces zastosowany w tej konkretnej linii technologicznej nie jest pirolizą. Nikt nie nazywa produkcji węgla drzewnego spalaniem drewna, a w tej technologii też można mówić o podstechiometrycznej ilości tlenu. Reszta wniosków jest poprawna zwłaszcza postepowanie administracyjne władz gminy wymaga napiętnowania i wyciągnięcia konsekwencji
Tak powinni
2011-12-02 08:07:05
Tu mamy w piśmie potwierdzenie. To dużo ułatwia.
Marian
2011-12-01 23:09:59
Zorganizujmy referendum, rozbijmy ten układ. Czy ktoś zawiadomił prokuraturę ?