CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Ilu nas jest?

Małgorzata Kaptur: 5.01.2012

Skończył się rok 2011. Liczba mieszkańców naszej gminy zwiększyła się o 698 osób, 114 w Mosinie i 584 osoby  w pozostałych miejscowościach. Zameldowanych jest  27 925 mieszkańców. Ilu nas jest naprawdę?  Nie wiadomo, ponieważ wiele osób się nie melduje. Bardzo możliwe, że jest nas już 30 tys. Obecnie 55% ludności naszej gminy mieszka na wsi i 45% w Mosinie.

To już kolejny rok Mosina notuje wzrost liczby mieszkańców. Nie dotyczy to jednak wszystkich miejscowości w równym stopniu.

Najszybciej rośnie liczba mieszkańców w Krośnie i Czapurach. Tam własnie powstają osiedla To w tych miejscowościach mieszka najwięcej niezameldowanych osób.

Liczba mieszkańców zmniejszyła się
w 9 miejscowościach:

miejscowość zmiana od
31.12.2010
stan na
31.12.2011
Dymaczewo Stare -11 350
Jeziory -8 50
Głuszyna Leśna -5 50
Ludwikowo -5 59
Sowiniec -5 107
Krajkowo -4 163
Babki -3 434
Konstantynowo -3 21
Żabinko -2 321

W 3 miejscowościach liczba ludności
pozostała na tym samym poziomie:

Baranowo (36)
Dymaczewo Nowe (288)
Sasinowo (165)

Nieznaczny wzrost zanotowano w 14 wsiach:

miejscowość zmiana od
31.12.2010
stan na
31.12.2011
Świątniki 1 275
Sowinki 1 119
Baranówko 2 85
Kubalin 2 14
Nowinki 3 195
  Rogalin 4 777
Borkowice 5 195
Mieczewo 8 497
Rogalinek 9 1593
Radzewice 10 345
Drużyna 17 468
Pecna 18 1882
Wiórek 19 757
Bolesławiec 22 115

Najwięcej osób przybyło w 5 miejscowościach.

miejscowość zmiana od
31.12.2010
stan na
31.12.2011
Krosinko 47 826
Daszewice 78 1 552
Mosina 114 12 689
Czapury 169 1 498
Krosno 216 1996


Komentarze