CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Co zrobi SKO? - spalarnia opon - c.d.

Małgorzata Kaptur: 21.01.2012

Czy deklaracja burmistrza ma realną wartość? Czy sprawy nie zaszły już za daleko? Na razie wszyscy spokojnie czekają na werdykt Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Niepokoi jednak  wypowiedź Marcina Józefiaka z SKO: Sprawdzamy czy inwestycja jest zgodna z miejscowym planem, kontrolujemy też ocenę oddziaływania na środowisko, którą przedstawił inwestor. Jeśli chodzi o sprzeciw mieszkańców, to nie możemy wziąć tego pod uwagę.

 Nie_bedzie_zakladu_utylizacji_opon_w_Mosinie -  tak mówiła Burmistrz  Gminy Mosina 15 grudnia 2011 r. Czy dotrzyma publicznie danego słowa?

Jeśli SKO nie uchyli decyzji Burmistrza i zakład recyklingu opon jednak w Mosinie będzie musiał powstać - Komitet Protestacyjny rozpocznie zbieranie podpisów w sprawie referendum o odwołanie burmistrza.

Referendum przeprowadzane z inicjatywy mieszkańców - jak to się robi?

 1. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może grupa co najmniej 15 obywateli.  
 2. Inicjator referendum powiadamia na piśmie przewodniczącego zarządu danej jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie potwierdza na piśmie otrzymanie powiadomienia.
 3. Na pisemny wniosek inicjatora referendum przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, powiadamia w formie pisemnej inicjatora referendum lub jego pełnomocnika o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do głosowania, objętych stałym rejestrem wyborców w gminie na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku.
 4. W terminie 60 dni od dnia powiadomienia przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, jego inicjator zbiera podpisy mieszkańców, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie. Wniosek wymaga podpisów co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. W przypadku Mosiny jest to ok. 2 200 podpisów.
 5. Komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.
 6. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie.
 7. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
  W II turze wyborów na Burmistrza Gminy Mosina wzięło udział 7337 co stanowi 34,46%
  W referendum musiałoby wziąć udział przynajmniej 4403 wyborców
 8. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
  Do odwołania burmistrza potrzeba zatem 2 202 głosy  "za".

  Uważam, że w opisanym przypadku możliwy jest wynik pozytywny referendum


  referendum-gminne-jako-instytucja-prawa-samorzadu-terytorialnego

              ustawa o referendum lokalnym

Jutro odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta gminy Szastarka w woj. lubelskim.
www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article

12 lutego zostanie przeprowadzone referendum w sprawie odwołania Wójta gminy Żelazków, powiat kaliski i Wójta gminy Tarłów, pow. opatowski
26 lutego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida 
4 marca w sprawie odwołania Wójta Gminy Sławno  i Wójta gm. Biesiekierz, pow. koszaliński

www.mmdebica.eu/artykul/chca-odwolac-burmistrza-pawel-wolicki-straci-swoj-stolek


Komentarzetaboret
2012-01-26 21:47:01
W takim razie AKTYWNI do jeszcze większej pracy .Powodzenia jestem z wami.
Karol
2012-01-22 23:12:28
Pan AS jest już zdecydowany. Referendum za całokształt i najlepiej od razu. Owszem nazbierało się sporo grzechów. Ale mosiński lud nie jest pamiętliwy i na pewno odpuści...
michu
2012-01-22 22:56:16
Nie ma ? To poproszę o wykładnię :)
AS wiórecki
2012-01-22 22:03:30
Chciałbym tym wpisem wzmocnić wymowę tego z godz. 12:13. Otóż tam wywodzę, że odwołanie burmistrza Z. Springer nie może być uzależnione od wyroku w pojedyńczej sprawie, bo tyczyć ma całokształtu jej działalności. Szkodliwej w wielu sprawach działalności. Ale tak zasadniczo, to absolutnie nie zgadzam się z tezami autora tekstu, Pani Kaptur - wprost przeciwnie Szanowna Pani. Proponuje Pani referendum, jeśli SKO nie uchyli decyzji Springerowej. A to niby czemu? Ja jestem człowiekiem prostolinijnym, legalistą, który ma w swojej obywatelskiej świadomości zakodowane, by szanować i poddać się wyrokom niezależnego, rozsądzającego organu - a takim jest SKO. Pani chce burzyć te oczywiste zasady demokracji? Jeśli SKO uzna, że Springerowa wydając taką decyzję ma rację, to znaczy że my obywatele jej z oczywistych powodów nie mamy i uszy po sobie. Chce Pani odwoływać osobę urzędową której racje potwierdza niezależny organ? Jak niby chce Pani tę batalię wygrać? Odwoływać burmistrza który ma rację? Co innego, gdy SKO UCHYLI DECYZJĘ burmistrz Springerowej, wytykając jej kardynalne, bezczelne łamanie obowiązujących procedur. Wtedy i właśnie dlatego to referendum nabierze właściwego sensu, bowiem wyrok uchylający tą pokraczną i demolującą ład tutejszy decyzję, potwierdzi w całej rozciągłości CAŁKOWITĄ RACJĘ mieszkańców, obywateli tej ziemi, a także instytucji powołanych do strzeżenia ładu, każda w swoim zakresie (Aquanet, Sanepid, Stow. Inż.). Zatem jest dokładnie odwrotnie, Droga Pani Kaptur, jeśli SKO uchyli decyzję należy bezzwłocznie i zasadnie odwoływać Springerową, jeśli podtrzyma i przyzna jej rację to mamy problem. Dobranoc. Acha, a Michu nie ma absolutnie racji z tą swoją matematyką - ma ją Pani Kaptur! cbdo.
michu
2012-01-22 21:33:28
Tak patrząc na matematykę referendum, to nie taki diabeł straszny jak go malują. Na konkretnym przykładzie . Głosuje 4500 osób. 3000 jest za odwołaniem burka, 1400 przeciw i 100 oddaje głos nieważny. Wychodzi, że może nawet 2201 starczyć albo i mniej :) Wyautowane burki wydaje się więcej niż realne. Nie ma co , do dzieła !
Migdał
2012-01-22 20:28:22
Przewietrzyć należy nie tylko włodarzy, ale i niektórych dyrektorów szkół szczególnie tych którzy rzadko w pracy bywają.
AS wiórecki
2012-01-22 13:26:30
Szanowny Panie WIBER - jednego jesteśmy zdania i Pańskie AMEN moim jest tym bardziej. Pozdrawiam Pana najserdeczniej! PS. na marginesie - czy dobrze odczytuję pańską sugestię, że burmistrzem zostanie radny pierwszą kadencję funkcję sprawujący?
WIBER
2012-01-22 12:50:37
Szanowny Panie Wiórecki ! Zmiłuj się Pan i nie wywołuj nazwisk kandydatów na fotel Burmistrza Mosiny, bo jeszcze uwierzą że są gotowi to wyzwanie podjąć! Mosinie jest potrzebne gruntowne przewietrzenie a więc radnym którzy zasiadają dwie i więcej kadencje, dziękujemy !!! Po prostu niech odejdą ! Ich rola w tym przedstawieniu dobiega już końca. Amen.
AS wiórecki
2012-01-22 12:32:43
Michu ma absolutną rację co do faktu, że motorem i lokomotywą procesu musi, z natury swojej, być kandydat na posprzatanie tego bałaganu - byśmy nie zamienili siekierki na kijek. Zatem ruszcie gnuśne tyłki Twardowskie, Falbierscy, Wiązki i inne Żaki. Te - emerytowany Szwejku od PR - rusz też te swoje lotnicze skrzydła i polataj tu, byle nisko i powoli, a my pokażemy ci, gdzie jest twoje miejsce w szyku. Na złego konia Szwejku postawiłeś, ale sam to sprawdż. A poważnie (bo marionetki i groteskowe, operetkowe postaci przywołałem) - to daj nam Mosino i Ty Boże - kogoś prawdziwie godnego!!
AS wiórecki
2012-01-22 12:13:54
Drogi Komitecie Protestacyjny - metoda szantażu swój powab ma - to pewne, ale godności jej brak! Sprawa spalarni opon w Mosinie jest przysłowiową kroplą, która czarę goryczy przepełniła! Zatem na swojej bazie i jako przodująca siła sprawcza, powołajcie "Komitet Inicjatywny w Sprawie Odwołania Burmistrza Gminy Mosina". Już teraz, wymieniając jako JEDEN Z POWODÓW - ewentualne następstwa nieodpowiedzialnego uruchomienia procedury wybudowania rzeczonej spalarni opon. Wszystkie istniejące w Gminie zrzeszenia, stowarzyszenia, związki, kluby, koła, PARTIE itd itp i oczywiście wszystkich świętych i nieświętych pozarządowych należy do Komitetu zaprosić. O radnych, związku sołtysów i miłośnikach tej ziemi nawet nie wspominam, bo to oczywiste. Do czasu powołania oficjalnej struktury, bardzo jest wskazane, aby koordynat sprawował istniejący Komitet Protestacyjny. W tej sytuacji założenie wyodrębnionej internetowej platformy i forum jest nieodzowne. Może wreszcie, na fali tej odnowy, Mosina zdobędzie się na swoją, obywatelską stronę internetową. Już czas wielki, bo jako jedne z nielicznych miast swojej strony nie ma. Dobrą pozycję zdobędzie "MOSINA I GMINA" albo coś podobnego.Do zobaczenie i... BOŻE CHROŃ KOMITET!
michu
2012-01-22 11:42:40
"Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Do odwołania burmistrza potrzeba zatem 2 202 głosy "za". BŁĄD ! BŁĄD ! i raz jeszcze błąd. 2202 głosy przeciw burmistrzowi i 0 za ... i ? I zostaje. Warunek bezwzględny to 4403 głosy przeciw !!! Założenie , że 2202 starczą ma jedynie słuszność , jeśli przeciw lub wstrzyma się 2201 mieszkańców :). ZS zaapeluje do swoich o pozostanie w domu. W niczym to nie zmienia faktu, że w tak fatalnej atmosferze , jest to wykonalne, a już z pewnością będzie demonstracją siły mieszkańców !!! Warto też podać z góry kto będzie alternatywą , wtedy łatwiej będzie mieszkańcom się przekonać !!! do udziału.