CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

PRZEDSZKOLA - spotkanie

Małgorzata Kaptur: 22.01.2012
aktualizacja: 27.01.2012


24 stycznia w Urzędzie Miejskim w Mosinie członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektorzy wszystkich istniejących na terenie gminy przedszkoli oraz przedstawiciele Urzędu rozmawiali o funkcjonowaniu mosińskich przedszkoli.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy wszystkich 10 przedszkoli działających na terenie gminy,  zastępca burmistrza, p. Waldemar Krzyżanowski, kierownik referatu oświaty, p. Małgorzata Kasprzyk i p. Lidia Baraniak oraz członkowie Komisji:
Małgorzata Kaptur - przewodnicząca
Barbara Czaińska - zastępca przewodniczącej
Wiesława Mania, Jacek Rogalka, Jacek Szeszuła, Piotr Wilanowski oraz Tomasz Żak
W spotkaniu nie uczestniczyli rodzice, ale otrzymałam kilka  e-maili, z których wynikało, że rodzice są zadowoleni z opieki przedszkolnej.

Dyrektorzy przedszkoli poinformowali o działalności kierowanych przez siebie placówek. Zapewniali, ze przedszkola publiczne i niepubliczne nie konkurują ze sobą, tylko współpracują i wymieniają sie doświadczeniami. 
P. Kasprzyk przedstawiła dane dotyczące ilości dzieci i wysokości wpływów z opłat. 

 W naszej gminie jest 1348 dzieci w wieku przedszkolnym. W rzeczywistości jest ich zdecydowanie więcej, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy są zameldowani.

 

To są nasze dzieci - rodzi się ich rocznie od 265 (2003r.) do 390 (2010).

Do przedszkoli publicznych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących. Ponieważ rodzice przyjętych dzieci takie oświadczenie złożyli, ich pociechy znalazły się na liście przyjętych. Teraz aż 83 dzieci korzysta tylko z pięciogodzinnej darmowej opieki, co świadczy o tym, że oświadczenie to nie zawsze było prawdziwe.
Uczestnicy spotkania byli zgodni, że sytuacja, że rodzice deklarują, że pracują, aby zdobyć miejsce dla dziecka w przedszkolu ( 50 dzieci nie przyjęto) a potem odbierają je po 13.00 jest nieprawidłowa.

Kiedy wszyscy rodzice płacili niezależnie od czasu korzystania z przedszkola stałą opłatę 100 zł dzieci pozostawały w przedszkolu dłużej. 

Gdyby nie zmiana naliczania opłat  do gminnej kasy wpłynęłoby w ciągu 4 miesięcy (wrzesień-grudzień 2011)  134 800 zł. Tymczasem rodzice wnieśli opłaty w wysokości 96 759 zł.
W skali roku koszt prowadzenia przedszkoli będzie zatem wyższy o ok. 80 tys.
Jak widać z tabeli tylko 20 dzieci w całej gminie przebywa po godzinie 15 w przedszkolach.

Jeśli jest tak duża grupa rodziców, którym wystarcza 5 godzinna opieka to może warto by podzielić przedszkola na te pracujące na 6 godzin i  11 godzin?

Wolne miejsca w przedszkolach są spowodowane tym, że znaczna grupa pięciolatków trafiła w tym roku do szkoły (w większości przedszkoli grupy są ułożone rocznikami) - tak tłumaczyli dyrektorzy fakt niepełnej obsady w swoich placówkach.

Tylko w Przedszkolu nr 4, gdzie grupy są mieszane 3-4 latki, 4-5 latki i 5-6 latki nie ma problemów - wszystkie miejsca są zajęte. Koszt utrzymania 1 dziecka będzie tam najpewniej najniższy.

Dyrektorzy nie dopuszczają myśli, że można by łączyć grupy w godzinach popołudniowych, kiedy w przedszkolu jest już niewiele dzieci. Argumentowano to tym, że więź z wychowawcą jest silna i zmiana opiekuna burzy poczucie bezpieczeństwa maluchów.

Dyrektorzy zapewniali, że rodzice przyzwyczaili się do podpisywania comiesięcznych umów i nowy system naliczania opłat już nikogo nie stresuje. Wszystkie wątpliwości zostały już wyjaśnione.

Zebrani dyskutowali też o grupie dzieci , która nie korzysta z  opieki przedszkolnej.
W świetle danych przedstawionych przez referat oświaty jest to grupa 21% (zameldowanych).
Nie ma aktualnie danych ile dzieci z tej grupy byłoby zainteresowanych innymi formami zajęć.

Póki co nie ma pomysłu na zajęcia dla tych 20 procent maluchów pozostających w domach. Były głosy, że część z nich to dzieci, które nie chcą chodzić do przedszkola, a przecież przymusu nie ma. Ja jednak jestem zdania, że należy wspierać wszelkie inicjatywy, które dotyczą tej grupy w ramach wyrównywania szans.

Myślę, że było to udane spotkanie, ale mam wrażenie, że temat nie został zakończony i dlatego do tematyki przedszkolnej Komisja jeszcze w tym roku wróci.
Członkowie komisji w czerwcu odwiedzą prywatne przedszkola, by zapoznać się z bazą i ofertą wybranych placówek.


Wcześniejszy artykuł - z 21.01.2012

Na terenie gminy Mosina działa 10 przedszkoli: 5 publicznych i 5 prowadzonych przez osoby prywatne.
Pisałam o tym w listopadzie w artykule
prywatne-czy-publiczne.
Do moich przemyśleń w nim zawartych bardzo emocjonalnie odniosła się na łamach gazety "nasza-okolica.pl" kierownik referatu oświaty, p. M.Kasprzyk.
Cieszę się, że udało mi się zwrócić uwagę na problem.

Co się takiego stało, że toczy się dyskusja o przedszkolach?

Po wprowadzeniu do ustawy o systemie oświaty zapisów o bezpłatnej pięciogodzinnej opiece w przedszkolu, Rada Miejska przyjęła uchwałę o opłacie w wysokości 2 zł za każdą następną godzinę pobytu dziecka. Spowodowało to wiele następstw, które muszą być wnikliwie przeanalizowane. Taką analizę przeprowadzają również samorządy wielu gmin w Polsce. 
 
Jakie są skutki wprowadzenia opłat za pobyt dłuższy niż 5 godzin?

Większość rodziców odbiera dziecko wcześniej, by zmieścić się w darmowych 5 godzinach. To sprawia, że do gminnej kasy wpływa mniej pieniędzy niż wtedy, gdy obowiązywała opłata stała, niezależna od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Rodzic, oddając dziecko na 10 godzin płaci więcej niż w poprzednim roku i zastanawia się czy nie dołożyć jeszcze trochę i nie oddać dziecka do prywatnego przedszkola, gdzie są mniej liczne grupy.
W placówkach publicznych nie wszystkie miejsca są wykorzystane, a  im mniej dzieci, tym wyższy jest koszt utrzymania 1 dziecka. To się przekłada na wysokość dotacji dla pozostałych przedszkoli – otrzymują one bowiem z budżetu gminy 75% kosztów bieżącego utrzymania dziecka w placówkach, prowadzonych przez Gminę Mosina.

Prywatne czy publiczne?


Ten wybór dotyczy głównie rodziców. Gmina potrzebuje zarówno jednych jak i drugich. Właśnie po to, by zapewnić mieszkańcom możliwość wyboru.

Przedszkola publiczne, gwarantujące 5 godzinną darmową opiekę, są niezbędne, bo przecież jest sporo osób, których nie stać na przedszkole prywatne. 
Osoby prywatne prowadzące przedszkola, biorąc na siebie ciężar wybudowania lub wynajmowania budynków, pozwalają zaoszczędzić gminie środki na inwestycje. Budowanie nowych obiektów jest dużym wysiłkiem dla budżetu - nowe przedszkole w Wiórku kosztowało ponad 1,6 mln zł. Gdyby nie było przedszkoli: Koniczynka, Truskawkowy Domek i Happy House w Czapurach (łącznie przebywa w nich 177 dzieci) gmina musiałaby wybudować 2-3 nowe obiekty.

Skoro wielu naszych mieszkańców stać na wyższe opłaty w przedszkolach prywatnych, należy się poważnie zastanowić, czy gmina powinna budować kolejne przedszkola, jeśli może ją w tym zastąpić prywatny inwestor.
 
Jaka jest rola gminy?

Gmina musi monitorować sytuację i regulować dostępnymi środkami wydatkowanie publicznych pieniędzy. Powinniśmy dążyć, do takiej sytuacji, aby nie zwiększając radykalnie wydatków zapewnić jak największej ilości dzieci (najlepiej wszystkim zainteresowanym) dobrą opiekę przedszkolną.
Trzeba też pamiętać, że spora grupa dzieci nie korzysta z takiej opieki Należałoby o nich pomyśleć i wdrożyć jakieś niestandardowe rozwiązania.

O tym wszystkim będziemy rozmawiać...

Na posiedzeniu komisji pani M. Kasprzyk przedstawi radnym dane liczbowe i wnioski z przeprowadzonej analizy.

Poprosiłam p. kierownik referatu oświaty o przygotowanie następujących informacji:

 • ile jest w gminie dzieci w wieku przedszkolnym, ile z nich korzysta z opieki przedszkolnej w przedszkolach, ile w szkołach,
 • jaki jest koszt prowadzenia gminnych  przedszkoli( wydatki bieżące i nakłady na inwestycje),
 • jak nalicza się dotację dla placówek nie prowadzonych przez Gminę Mosina,
 • jaka była wysokość dotacji w ostatnich 3 latach,
 • ile dzieci w przedszkolach publicznych korzysta z opieki dłuższej niż darmowa pięciogodzinna,
 • jakie są wpływy z opłat za dłuższy pobyt w poszczególnych przdszkolach,
 • jakie są skutki finansowe dla budżetu gminy niepełnej obsady miejsc w publicznych przedszkolach.

  Będzie to punkt wyjścia do dalszej dyskusji.

  Jeśli ktoś z Państwa chciałby w dyskusji na temat przedszkoli zabrać głos, będę wdzięczna.

  Jak Państwo, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, oceniacie działalność placówek, do którzych uczęszczają Państwa dzieci? Co chcielibyście zmienić?

  Dlaczego wybraliście Państwo przedszkole publiczne/prywatne?

  Proszę o przesłanie uwag na adres: m.kaptur@wp.pl 

 


Komentarze