CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

SKO uchyliło decyzję, bo Burmistrz nas nie poinformował

Małgorzata Kaptur: 23.01.2012
aktualizacja: 24.01.2012 -    D E C Y Z J A     S K O


Dzisiejsza Gazeta Wyborcza poinformowała, że SKO uchyliło decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Dudek&Kostek. Orzekło, że "władze Mosiny powinny były zamieścić informacje w   B i u l e t y n i e   I n f o r m a c j i    P u b l i c z n e j,  by mieszkańcy mogli się zapoznać ze wszystkimi dokumentami. Zdaniem kolegium nie poinformowały społeczeństwa w należyty sposób."(fragm.artykułu z GW). 

kliknij obok: decyzja SKO

link do artykułu z Gazety Wyborczej: 
Budowa_w_Mosinie_zastopowana


Władze nie powiadomiły radnych i mieszkańców, bo nie chciały, by się ktoś o sprawie dowiedział. Gdyby nie reakcja Aquanetu, Silesii, radnych i zdecydowana postawa mieszkańców, byłoby już po wszystkim. Strach pomyśleć, ale dzięki strategii burmistrza, firma Dudek&Kostek już by się teraz w naszej Mosinie mościła.

Burmistrz jest obecnie w kłopotliwej sytuacji. Jak z tego wybrnie, wkrótce się okaże. Dwie strony oczekują na decyzję i jedna strona na pewno będzie z tej decyzji niezadowolona.

SKO uchyliło decyzję, bo uznało, że burmistrz nie wziął pod uwagę negatywnej opinii sanepidu, który uznał, że inwestycja może być niebezpieczna dla ujęcia wody.

Burmistrz wydał decyzję nr 0Ś. 6220.3.2011.BB mimo odmowy przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu pozytywnego zaopiniowania przedłożonej dokumentacji w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia – Opinia sanitarna NS2-72-59(2)11 z 11.10.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu uważa, że:

1. Przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym jest zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - § 2 ust.1 punkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Inwestycja zlokalizowana na działkach 2131/23 i 2131/24 obręb Mosina zlokalizowana będzie 1246 m od ujęcia wody Mosina-Krajkowo w strefie pośredniej ujęcia wody. Zgodnie z § 3 punkt 11 Rozporządzenia Nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.12.2001 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody dla m. Poznania w rejonie Mosina-Krajkowo zabrania się lokalizowania magazynów ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
Planowany lokalizacja może stanowić zagrożenie dla ujęcia wody i może poprzez bliskie sąsiedztwo Stacji Uzdatniania Wody w którym prowadzone jest napowietrzanie wody powietrzem atmosferycznym spowodować przekroczenie wartości niektórych podstawowych wymagań chemicznych.
3. PPIS wskazuje też, że z zapisu na str.45 i 46 w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym wynika, że istnieje realne zagrożenie wystąpienia poważnej awarii zdarzenia takiego jak: emisja, pożar lub eksplozja, natomiast zastosowana technologia dla przedmiotowej inwestycji zminimalizuje ryzyko”. To oznacza zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, że „ww. zdarzenia wystąpią rzadziej niż w innych przypadkach, ale mogą wystąpić”.

Mieszkańcy obawiają się, że przedsięwzięcie polegające na innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie gęsto zamieszkałych osiedli mieszkaniowych i dwóch dużych szkół będzie stanowiło zagrożenie dla dużej ilości osób.

Drodzy Mieszkańcy,

Nie dajmy się zwieść pozorom. Zagrożenie minie dopiero wtedy, gdy Burmistrz wyda firmie Dudek&Kostek decyzję odmowną. Póki co mamy "wyrok w zawieszeniu."


Zdanie mieszkańców w kwestii spalarni opon w Mosinie się nie zmieniło.
Nie chcemy ryzykować, nie chcemy być królikami doświadczalnymi!
Chcemy, żeby Mosina pozostała zielona.


 


KomentarzeTomasz
2012-02-09 10:10:48
I jeszcze jedna sprawa dotycząca asystenta, ale nie d/s mediów, a d/s przeciwpożarowych. Z dobrze poinformowanych źródeł doszy do mnie informacje, że stroną w postępowaniu dot. spalarni opon jest firma GUMIKO. Jak źródła donoszą nazwa ta oznacza: GUmaMIchałKOłodziejczak. Od kilku lat sprawujący funkcję asystenta Burmistrza d/s przeciwpożarowych, na codzień naczelnik mosińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
emeryt
2012-01-25 13:18:46
Burmistrz Pani Z. Springer pogubiła się . Jak czytam to sama ściągnęła na teren gminy inwestora od utylizacji opon a potem widział zdecydowany sprzeciw społeczeństwa sama na siebie złożyła skargę do SKO. Na otarcie leż dala podwyżki urzędnikom aby obligatoryjnie podnieść sobie wynagrodzenie. CZY TAKI BURMISTRZ JEST NAM POTRZEBNY. Ja się za takiego burmistrza wstydzę. Znajomi z sąsiednich gmin pytają mnie CO SIĘ TAM U WAS W MOSINIE DZIEJE.
BASIA
2012-01-25 13:11:51
Pani Z.S. jasno się określiła. Jest zdecydowanym wrogiem społeczeństwa Mosiny. Działa na niekorzyść mieszkańców. lokując na terenie GMINY szkodliwe firmy. Nad inwestorami otwiera parasol ochronny, który daje im możliwość łamania prawa. To NALEŻY BARDZO NAGŁAŚNIAĆ POZA TEREN MOSINY. Jest lekceważona przez kierowników referatów w których laski wkupuje się dając im nienależne podwyżki.
taboret
2012-01-24 21:46:17
Teraz najważniejszy jest plan zagospodarowania przestrzennego powinien być tak obwarowany aby była niedozwolona wszelka działalność chemiczna i.t.p nawet mini reaktor atomowy.To samo dotyczy firmy logistycznej A.R. Nie wiadomo co będzie transportowane tymi tirami np.środki chemiczne do opryskówv roślin i.t.p.
BIP się musi zmienić!
2012-01-24 16:51:48
Wszystkie poprzednie obwieszczenia o środowisku pochowane na szybcika i chaotycznie w ekokarty - to dowód na usuwanie niewygodnych informacji. Za to powinna być kara. To są kpiny z mierszkańców. Zauważyła to Silesia i dobrze że SKO to również potwierdza.
Mieszkaniec gminy
2012-01-24 16:33:06
Burmistrz traktuje takich, co się interesują planami miejscowymi, przetargami, spalarnią itp. i żądaja zmian na BIP-ie jako swoich wrogów. Wrogami są też radni z Koalicji, bo o tym piszą. Więc trzeba pisać i głośno o tym mówić. Dopiero jak jest 2 tys. podpisów z protestem, to burmistrz nagle zmienia zdanie i mówi, że się zgadza z protestującymi. Wyglada na to, że każdą sprawę trzeba będzie zmieniać przez głośne i liczne protesty albo raz - przez referendum. Inaczej nic sie nie wskóra.
thezinformacja
2012-01-24 16:18:48
Brak informacji. Otrzymałem w UM informację ( osobiście ) , że 24 zostanie wyłożony plan na BIP. I co mamy ? Informacja pojawiła się dziś ( 24) antydatowana na 17.01 . Treść : http://bip.mosina.wokiss.pl/?rsl=1&&pid=2042 Ja jestem jakiś głupi, bo "Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne." A znaleźć go tam jakoś ciężko. Taka błahostka, ale tak właśnie to sie odbywa, data się nie zgadza( o tydzień ) , planu brak, a twierdzą , że jest:) itd. itd.
BASIA
2012-01-24 13:15:49
Teraz tylko szykować TACZKĘ dla Pani Burmistrz i kierowników referatów za matactwa, przekręty. poświadczanie nieprawdy, działanie na niekorzyść mieszkańców.
W imieniu podatników
2012-01-24 10:25:26
"Zdaniem SKO władze Mosiny nie poinformowały społeczeństwa w należyty sposób." Każdy logicznie myslący człowiek wiedział, że tak było, a w bełkot burmistrza, że zrobił wszystko zgodnie z przepisami nikt nie wierzy, oprócz tych, którym opłaca się dawać wiarę pokrętnym wyjasnieniom władzy. Decyzja SKO daje nadzieję, że można przeciwdziałać kłamstwom, matactwom i manipulacjom władzy. Zdecydowany protest mieszkańców w sprawie spalarni był jednym z argumentów, na to, że władza nie poinformowała mieszkańców o spalarni przed wydaniem decyzji. Jest to sukces demokracji mosińskiej i dzięki radnym Koalicji za zaangażowanie w sprawę.