CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Mieszkańcy Swiątnik i Daszewic są najbardziej przedsiębiorczy

Małgorzata Kaptur: 15.02.2012

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W rejestrze tym znajdują się dane przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W naszej gminie jest ich aż 2415.

Do 31 grudnia 2011 r. urzędy gmin były zobowiązane przenieść dane dotyczące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji do nowego systemu teleinformatycznego CEIDG. Jeszcze do 5 lutego możliwe były migracje danych.
Można zatem uznać, że w chwili obecnej w  CEIDG jest komplet danych naszych gminnych  przedsiębiorców.


A oto nasi przedsiębiorczy mieszkańcy:
  


 

System CEIDG powstał, aby umożliwić obywatelom rejestrowanie działalności drogą elektroniczną.  Pomocą służy m.in. Pojedynczy Punkt Kontaktowy, który  powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczej. Za pośrednictwem strony internetowej Pojedynczego Punktu Kontaktowego przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania. PPK oferuje pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”. Centrum Pomocy udziela informacji m.in. na temat interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.
www.eu-go.gov.pl/pl/o-ppk/

Jeśli chcesz zarejestrować własną firmę tu sie dowiesz jak wypełnić wniosek: ceidg- a tu już sam wniosek online www.ifirma.pl/cgi-bin/WebObjects/ceidg.woa/wo/0.0.1.31.1.3.1

Jeśli nie masz podpisu elektronicznego po kilku dniach możesz podpisać ten wniosek w Urzędzie.

Co-podlega-wpisowi-do-CEIDG.


Komentarze